Baza szkoleń

Baza szkoleń

1463 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 132

heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
16-09-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001 Spodziewane rezultaty Wymogi auditu wewn\u0119trznego Wytyczne dla auditu wymaga\u0144 normy ISO 9001. Poj\u0119cia i definicje auditowe Planuj, realizuj, raportuj, zako\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
16-09-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISOIEC 27005:2022
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Korzy\u015bci dla Ciebie, powitanie i wprowadzenie - Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura kursu - Modu\u0142 1: Struktura i podej\u015bcie ISO/IEC 27005:2022 - Modu\u0142 2: Zarz\u0105dzanie ryzykiem w bezpiecze\u0144st...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
19-09-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Wdrożenie FSSC 22000 v6
[{"pm":"Za\u0142o\u017cenia szkolenia","po":"FSSC 22000 to standard systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem \u017cywno\u015bci (FSMS), kt\u00f3ry jest zgodny z najlepszymi praktykami uznanymi na ca\u0142ym \u015bwiecie, a poprzez ISO 22000:2018...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
19-09-2024
icon 2 dni
icon 2325 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
23-09-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia, quiz od\u015bwie\u017caj\u0105cy wiedz\u0119 na temat normy ISO 45001 - Przegl\u0105d punkt\u00f3w normy ISO 45001 - Wymagania dotycz\u0105ce audyt\u00f3w wewn\u0119trznyc...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
23-09-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Zrozumienie wymagań normy FSSC 22000 v6
[{"pm":"Za\u0142o\u017cenia szkolenia","po":"Szkolenie pozwoli dowiedzie\u0107 si\u0119, jak osadzi\u0107 ci\u0105g\u0142e doskonalenie w sercu swojej organizacji za pomoc\u0105 systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem \u017cywno\u015bci FSSC 22...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-09-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016
Moduł ``: Nieskuteczny audit może mieć poważne konsekwencje, takie jak niepowodzenie procesu, niezadowolenie pacjenta i brak zgodności z przepisami. Zoptymalizuj swoje umiejętności auditowe z normą ISO 13485:2016 uznawaną w skali międzynarodowej i zw...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
24-09-2024
icon 2 dni
icon 2694 zł
Dowiedz się więcej
heart BIM ISO 19650 część 2: Realizacja projektu
[{"pm":"Cel szkolenia","po":"Ten kurs pomo\u017ce Ci zrozumie\u0107 procesy zarz\u0105dzania informacjami potrzebne do dostarczenia projekt\u00f3w i planu budowlanego przy u\u017cyciu BIM zgodnie z ISO 19650 cz\u0119\u015b\u0107 2: Faza realizacji pr...
Szkolenia otwarte
inne
star
25-09-2024
icon 1 dzień
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"Program szkolenia zapewni","po":"- lepsze zrozumienie zaktualizowanych wymaga\u0144 - uzyskanie praktycznych wskaz\u00f3wek pomocnych we wdra\u017caniu zmian wynikaj\u0105cych z aktualizacji normy ISO 9001 - wymian\u0119 do\u015bwiadcze\u0144...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
26-09-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 14001:2015
[{"pm":"Program","po":"- Powitanie i wprowadzenie - Korzy\u015bci ze szkolenia - Cele i struktura szkolenia - Zarz\u0105dzanie \u015brodowiskowe - Kluczowe poj\u0119cia i definicje - Kluczowa koncepcja 1: Proces - Kluczowa koncepcja 2: Aspekty i wp\u...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
26-09-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart BIM - ISO 19650 cz.3: Zarządzanie aktywami
[{"pm":"Cel szkolenia","po":"Kurs ten pomo\u017ce Ci zrozumie\u0107 proces zarz\u0105dzania informacjami o aktywach okre\u015blony w normie ISO 19650-3 oraz jego powi\u0105zania z innymi cz\u0119\u015bciami serii ISO 19650. Jest on kontynuacj\u0105 k...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-09-2024
icon 1 dzień
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO/IEC 20000 Wymagania
[{"pm":"Realizacja programu szkolenia pomo\u017ce:","po":"- Zrozumie\u0107 kluczowe poj\u0119cia i wymagania normy ISO/IEC 20000-1 - Pozna\u0107 struktur\u0119 norm ISO/IEC 20000 wraz z powi\u0105zanymi terminami i definicjami - Zidentyfikowa\u0107 m...
Szkolenia otwarte
ISO 20000
star
01-10-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie Kryzysowe - CM
[{"pm":"","po":"Szkolenie pomo\u017ce zrozumie\u0107 zasady i praktyki dotycz\u0105ce kryzys\u00f3w oraz zarz\u0105dzania kryzysowego. Uczestnicy naucz\u0105 si\u0119, jak wypracowa\u0107 odpowiednie reakcje w przypadku wyst\u0105pienia incydent\u00f...
Szkolenia otwarte
inne
star
01-10-2024
icon 1 dzień
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO/IEC 20000:2018
[{"pm":"Realizacja programu szkolenia pomo\u017ce:","po":"- Zdoby\u0107 wiedz\u0119 i do\u015bwiadczenie w zakresie auditu wewn\u0119trznego - Wspiera\u0107 dostarczanie wysokiej jako\u015bci us\u0142ug w organizacji poprzez dzia\u0142anie skuteczneg...
Szkolenia otwarte
ISO 20000
star
02-10-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Warsztaty doskonalące Zarządzania Ryzykiem ISO 31000 (Masterclass)
[{"pm":"","po":"Masterclass to pi\u0119ciodniowe zaawansowane szkolenie, kt\u00f3re zg\u0142\u0119bia poj\u0119cia zwi\u0105zane ze zrozumieniem system\u00f3w zarz\u0105dzania. Rozwijaj\u0105c t\u0119 wiedz\u0119, b\u0119dziesz lepiej przygotowany ...
Szkolenia otwarte
ISO 31000
star
07-10-2024
icon 5 dni
icon 4785 zł
Dowiedz się więcej
heart Wdrożenie wymagań normy ISO 14001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Powitanie i wprowadzenie - Korzy\u015bci ze szkolenia - Cele i struktura szkolenia - Proces wdro\u017cenia - Zrozumienie kontekstu organizacji - Wymagania dotycz\u0105ce udokumentowanych informacji - Analiza luk - Wykres...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
09-10-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
14-10-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
21-10-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart BRCGS Wersja 9 Szkolenie dla Auditorów Wiodących
[{"pm":"Za\u0142o\u017cenia szkolenia","po":"W trakcie tego 5-dniowego szkolenia uczestnicy zyskaj\u0105 dog\u0142\u0119bne zrozumienie wymaga\u0144 standardu (Wersja 9) w odniesieniu do protoko\u0142u, wymaga\u0144 oraz skutecznego auditowania. Ucze...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-10-2024
icon 5 dni
icon 5277 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right