Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 V5.1 (CQI/IRCA PR372)
icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 PLN
ISO 22000/HACCP
icon
Cena szkolenia:
4907,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
18 - 22 listopad 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 V5.1 (CQI/IRCA PR372)

icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 zł
ISO 22000/HACCP
Program szkolenia
icon
Założenia szkolenia
W ciągu pięciu dni szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do planowania, przeprowadzania, raportowania i monitorowania udanego audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000 w wersji 5.1. Stosując podejście krok po kroku, uczestnicy zostaną poprowadzeni przez cały proces audytu, od rozpoczęcia do działań poaudytowych, zgodnie z technikami najlepszych praktyk.

Niezależnie od tego, czy uczestnikami są osoby z niewielkim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów zgodnie z tym standardem, czy też podnoszą swoje umiejętności, w trakcie tego kursu dowiedzą się o najnowszych osiągnięciach w zakresie bezpieczeństwa żywności, umożliwiając ciągłe doskonalenie danej firmy. Omówione zostaną kluczowe zasady i praktyki skutecznych audytów FSMS zgodnie z wytycznymi FSSC 22000, ISO/TS 22003, ISO 17021-1 i standardu ISO 19011 dotyczącym audytowania systemów zarządzania.

Uczestnicy szkolenia nauczą się również definiować cel audytu FSSC 22000 oraz spełnić oczekiwania stawiane w trakcie audytu strony trzeciej, a także zrozumieć kluczowe zasady i praktyki skutecznych audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z FSSC 22000 w wersji 5.1, w tym określone kryteria audytu dla:
• ISO 22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym
• ISO/TS 22002-1:2009 „Programy wstępne dotyczące bezpieczeństwa żywności, część 1 — Produkcja żywności”
• Dodatkowych wymagań FSSC
icon
Korzyści
Ten kurs pomoże uczestnikom:
- Zidentyfikować cele i korzyści audytu FSSC 22000
- Identyfikować ryzyka i szanse związane z celami organizacji
- Interpretować wymagania FSSC 22000 dotyczące aplikacji do audytu
- Planować, przeprowadzać i monitorować działania audytowe, które przynoszą rzeczywistą wartość dodaną
- Zastosować myślenie oparte na ryzyku do produktów i procesów, przywództwa i zarządzania procesami
- Uzyskać dostęp do najnowszych technik biegłych rewidentów i odpowiedniego ich zastosowania
- Budować zaufanie interesariuszy
Profil uczestników icon
Adresatem szkolenia jest osoba odpowiedzialna za FSSC 22000 FSMS swojej organizacji lub z nią powiązana.

OCZEKIWANIA WSTĘPNE:
Od delegatów oczekuje się wcześniejszej znajomości standardu FSSC 22000, ISO 22000:2018, programów wstępnych i kontroli zagrożeń, które nie są przedmiotem nauczania na tym szkoleniu. Jeśli uczestnicy nie mają takiej znajomości, rekomendujemy wzięcie udziału w szkoleniu z Wymagań FSSC 22000 lub Auditora Wewnętrznego FSSC 22000.

Korzystne byłoby również wzięcie udziału w audytach FSMS lub ich przeprowadzenie przed uczestnictwem w tym kursie.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Zapewniamy doskonałe warunki do nauki, aby mogli Państwo nabyć umiejętności, które będzie można efektywnie wykorzystać po zakończeniu szkolenia.


Czas trwania:

34 godzin (5 dni)


W cenę wliczono:

- Materiały szkoleniowe na platformie Mimeo (UWAGA! Materiały w języku źródłowym- angielskim)
- Egzamin CQI/IRCA
- Certyfikat (CQI/IRCA)
- Przerwy kawowe i lunch


Zdobyta wiedza:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę pozwalającą na:
- Wyjaśnienie wytycznych dotyczących auditowania systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011
- Określenie zastosowania wytycznych ISO 19011 do audytu FSSC 22000

Uczestnicy będą posiadali umiejętności:
- Rozpoczęcia audytu
- Przygotowania czynności audytowych
- Przeprowadzania czynności audytowych
- Przygotowania raportu z audytu
- Zakończenia audytu
- Przeprowadzania działań audytowych


Certyfikaty:

Certyfikat (CQI/IRCA)

Trener icon

Doświadczony trener BSI

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right