Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR315)
icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 PLN
ISO 14001
icon
Cena szkolenia:
4907,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
25 - 29 listopad 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR315)

icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 zł
ISO 14001
Program szkolenia
icon
Dzień 1
- Powitanie i wprowadzenie
- Korzyści ze szkolenia
- Cele i struktura szkolenia
- Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony
- Standardowe czynności auditowe
- Cele, zakres oraz kryteria auditu
- Zasoby audytowe
- Role i obowiązki
- Poufność
- Metody audytowania
- Audit 1-szej i 2-giej fazy
- Plan auditu oraz dokumenty robocze
- Spotkanie otwierające
- Dowody audytowe
- Skuteczna komunikacja
- Ustalenia auditu
- Spotkania audytowe
- Spotkanie zamykające
- Raporty z auditu
icon
Dzień 2
- Cele EMS oraz korzyści biznesowe
- Terminologia
- Planuj - Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj
- Proces i kontekst EMS
- Zgodność i przestrzeganie reguł
- Rola auditora
- Udokumentowane informacja EMS
- Inicjowanie auditu
- Przegląd dokumentów
- Plan auditu
- Dokumenty robocze
- Spotkanie otwierające
- Obserwacje
- Rozmowy z kadrą kierowniczą
icon
Dzień 3
- Próbny egzamin: Przegląd sekcji 1 i 2
- Auditowanie kontekstu organizacji
- Auditowanie procesu planowania EMS w organizacji
- Praca nad mową ciała
- Próbny audit
- Auditowanie działań operacyjnych Ems w organizacji (1)
- Auditowanie działań operacyjnych Ems w organizacji (2)
icon
Dzień 4
- Próbny egzamin: przegląd sekcji 3
- Auditowanie działań operacyjnych Ems w organizacji (3)
- Niezgodności
- Spotkanie zamykające
- Raport z auditu
- Działania uzupełniające
- Próbny egzamin: przegląd sekcji 4
icon
Dzień 5
- Zebranie pracy domowej: raport z auditu
- Ostateczne powtórzenie / pytania
- Ocena
- Wprowadzenie do egzaminu
- Egzamin
- Refleksje oraz informacji zwrotna
Profil uczestników icon
Adresatami szkolenia są:

- Osoby chcące prowadzić audity zgodności systemów zarządzania środowiskowego ’interpretować wymogi normy ISO 14001:2015 dotyczące audytowania’’ z wymaganiami normy ISO 14001:2015
- Pełnomocnicy SZŚ dążący do zwiększenia umiejętności zarządzania zespołem auditorów oraz do zaktualizowania wiedzy o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
- Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
- Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach
- Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpracować z jednostkami certyfikującymi
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Stosując podejście krok po kroku, zostaniesz poprowadzony przez cały proces auditu, od rozpoczęcia do działań następczych. W ciągu 5 dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia i przep


Czas trwania:

34 godzin (5 dni)


W cenę wliczono:


Zdobyta wiedza:

To szkolenie pomoże Ci:
- zrozumieć cele, korzyści oraz wymagania auditu w zakresie normy ISO 14001:2015
- interpretować wymogi normy ISO 14001:2015 dotyczące audytowania
- planować i przeprowadzać audit oraz prowadzić działania uzupełniające tak, aby proces był wartościowy
- zdobyć dostęp do najnowszych technik audytowania oraz właściwie je stosować
- budować zaufanie udziałowców poprzez proces zarządzania i przywództwa, zgodnie z najnowszymi wymogami
- zrozumieć konieczność myślenia opartego na analizie ryzyka,
przywództwa oraz procesu zarządzania
- spełnić wymagania certyfikacji IRCA

Dzięki szkoleniu:
- Nauczysz się określać cele i korzyści płynące z EMS
- Nauczysz się objaśniać rolę auditora w zakresie planowania, prowadzenia, sporządzania raportów oraz prowadzenia działań uzupełniających zgodnie z normą ISO 19011
- Nauczysz się planować, prowadzić, sporządzać raporty oraz prowadzić działania uzupełniające zgodnie z normą ISO 19011 (oraz ISO 17021, o ile będzie to niezbędne)


Certyfikaty:

Certyfikat CQI/IRCA

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right