Baza szkoleń

Baza szkoleń

1049 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 51

heart Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy ISO 14971 – warsztat praktyczny
Moduł `Ryzyko a wyrób medyczny.`: Moduł `Konstrukcja, zakres i wymagania normy PN-EN ISO 14971:2020-05.`: Moduł `Proces zarządzania ryzykiem.`: Moduł `Etapy wytwarzania i stosowania wyrobów medycznych a ryzyko.`: Moduł `Kwalifikacje personelu w o...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-09-2023
icon 2 dni
icon 1450 zł
Dowiedz się więcej
heart Problem solving, narzędzia jakości, A3, wizualizacja
[{"pm":"Definiowanie problemu:","po":"- formu\u0142owanie problemu, - zg\u0142aszanie problemu, - opis problemu- zbieranie fakt\u00f3w [5W+1H]. "},{"pm":"Analiza przyczyn \u017ar\u00f3d\u0142owych:","po":"- diagram Ishikawy, - metoda 5WHY?"},{"pm":"S...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-10-2023
icon 1 dzień
icon 850 zł
Dowiedz się więcej
heart Metoda 8D
{"0":{"pm":"Budowanie metodycznego rozwi\u0105zywania problem\u00f3w:","po":"- potrzeba identyfikacji problem\u00f3w, - symptom a problem, - poprawne definiowanie problem\u00f3w, - zg\u0142aszanie problem\u00f3w, struktura, praca zespo\u0142owa. "},"...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
inne
star
03-10-2023
icon 1 dzień
icon 850 zł
Dowiedz się więcej
heart Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne
Moduł `Przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu: system europejski i krajowy.`: Moduł `Obowiązki producentów wyrobów budowlanych, zakładowa kontrola produkcji (omówienie na podstawie przykładów wyrobów zaproponowanych przez ucze...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-10-2023
icon 1 dzień
icon 790 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor Zakładowej Kontroli Produkcji
Moduł `Przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu: system europejski i krajowy.`: Moduł `Obowiązki producentów wyrobów budowlanych, ZKP (omówienie na podstawie przykładów wyrobów zaproponowanych przez uczestników).`: Moduł `Zasad...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-10-2023
icon 3 dni
icon 2300 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
Moduł ``: Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz korzyści z jego wprowadzenia Terminologia Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001 Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem info...
Szkolenia elearning
ISO 27001
star
do ustalenia
icon 6 godzin
icon 250 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP / PPAP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu / proces zatwierdzania części do produkcji
[{"pm":"Om\u00f3wienie metodyki i zasad realizacji projekt\u00f3w zgodnie z dobrymi praktykami podr\u0119cznika APQP, w tym poszczeg\u00f3lnych etap\u00f3w:","po":"- planowanie i definiowanie programu, - projektowanie i rozw\u00f3j wyrobu, - projekt...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
09-10-2023
icon 2 dni
icon 1700 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
11-10-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
11-10-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
11-10-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
11-10-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
11-10-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
11-10-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
[{"pm":"Podstawowe definicje systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy wed\u0142ug normy PN-ISO 45001:2018-06.","po":""},{"pm":"Interpretacja i dowody spe\u0142nienia poszczeg\u00f3lnych wymaga\u0144 normy PN-ISO 45001:2018-0...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
16-10-2023
icon 3 dni
icon 1650 zł
Dowiedz się więcej
heart Pisanie i redagowanie pism urzędowych
[{"pm":"","po":"ZAKRES SZKOLENIA POJ\u0118CIE KOMUNIKACJI W ZESTAWIENIU Z POPRAWNO\u015aCI\u0104 J\u0118ZYKOW\u0104 I ZASADAMI REDAGOWANIA PISM URZ\u0118DOWYCH RODZAJE PISM URZ\u0118DOWYCH CZYM JEST KORESPONDENCJA? OM\u00d3WIENIE ZASAD REDAGOWANIA P...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-10-2023
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
18-10-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
18-10-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
18-10-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
18-10-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
18-10-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right