Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1832,70 PLN
ISO 9001
FMEA
icon
Cena szkolenia:
1832,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
19 - 20 sierpień 2024
icon
Miejsce:
WARSZAWA, woj. podkarpackie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1832,70 zł
ISO 9001
FMEA
Program szkolenia
icon
I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia.


II System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Wymagania prawne odnoszące się do systemów,
Zrozumienie kontekstu organizacji i analizy ryzyka,
Przegląd i analiza wymagań normy ISO 9001:2015,
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością,
Korzyści z wdrożenia i certyfikowania Systemu Zarządzania Jakością.


III Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
Auditowanie w organizacji jako narzędzie uzyskiwania informacji o funkcjonowaniu systemu,
Zasady planowania, realizacji, monitorowania i oceny skuteczności procesów w organizacji – cele jakości.


IV Narzędzia i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia
Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – G8D,
FMEA,
Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, kaizen, Lean Manufacturing.


V Zarządzanie grupą

Umiejętności interpersonalne Menedżera,
Zarządzanie grupą,
Prezentacje i wystąpienia publiczne,
Zarządzanie czasem,
Motywowanie,
Konflikty i ich rozwiązywanie,
Komunikacja i mowa ciała.


VIII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Menedżerów, do praktykujących Menedżerów, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat Menedżera Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Przybliżenie wiedzy z zakresu systemu zarządzania jakością,
Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących doskonalenia sytemu jakości w organizacji,
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych,
Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie zarządzania grupą, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów.


Certyfikaty:

certyfikat Menedżera Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com