Baza szkoleń

Baza szkoleń

1467 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 133

heart Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium ISO 17025
Moduł `Terminologia w systemach zarządzania laboratorium.`: Moduł `Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań systemu zarządzania laboratorium opartego na PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.`: Moduł `Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań technicznych według PN...
Szkolenia otwarte
ISO 17025
star
27-06-2024
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart System certyfikacji bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 – nowe wyzwania
Moduł `Program FSSC 22000 – Część 0: Definicje.`: Moduł `Zmiany w programie FSSC 22000 wersja 6`: Moduł `Wymagania certyfikacyjne w FSSC 22000 wersja 6`: Moduł `Audity planowe i niezapowiedziane.`: Moduł `Zapobieganie oszustwom żywności.`: Moduł...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
28-06-2024
icon 1 dzień
icon 972 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 (PR363)
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu Systemu Zarz\u0105d Ci\u0105g\u0142o\u015bci\u0105 Dzia\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
01-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001 Spodziewane rezultaty Wymogi auditu wewn\u0119trznego Wytyczne dla auditu wymaga\u0144 normy ISO 9001. Poj\u0119cia i definicje auditowe Planuj, realizuj, raportuj, zako\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
02-07-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Normowanie czasu pracy
[{"pm":"","po":"I Wst\u0119p do szkolenia II Podstawy merytoryczne i metodyczne normowania czasu pracy III Nowoczesne zarz\u0105dzanie przedsi\u0119biorstwem, produkcj\u0105 i prac\u0105 \u2013 prawid\u0142owa realizacja normowania pracy ...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
inne
star
08-07-2024
icon 2 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem
Moduł ``: Program szkolenia zawiera podstawową wiedzę potrzebną do efektywnego wypełniania roli managera ryzyka w organizacji w zakresie wyboru i stosowania narzędzi, technik i dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy, oceny i postępowania ...
Szkolenia otwarte
ISO 31000
star
08-07-2024
icon 2 dni
icon 3309 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 (CQI/IRCA 18190)
[{"pm":"","po":"Szkolenie Auditor Wiod\u0105cy ISO 13485:2016, ma na celu nauczy\u0107 zasad i praktyk efektywnego auditowania System\u00f3w Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 na wymagania ISO 13485, zgodnie z ISO 19011:2018 \u201cWytyczne do audito...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
08-07-2024
icon 5 dni
icon 7614 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
15-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie. II Zakres normy i powo\u0142ania normatywne. III Om\u00f3wienie terminologii IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie wymaga\u0144 w normie ISO 14001:2015 - Kontekst organizacji ...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowisko...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowisko...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 3 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
22-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Specjalista ds. Jakości IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 Historia jako\u015bci w ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
inne
star
24-07-2024
icon 3 dni
icon 2490 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania i Auditor Wewnętrzny ISO/IEC 27701:2019
[{"pm":"Wymagania","po":"- Kluczowe terminy - Kontekst normy ISO 27701 - Efekty wdro\u017cenia normy ISO 27701 - Wskaz\u00f3wki dot. zagro\u017ce\u0144 - Wskaz\u00f3wki dot. proces\u00f3w - SZIP \u2013 szczeg\u00f3\u0142owe wymagania odnosz\u0105ce s...
Szkolenia otwarte
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
star
01-08-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart CORE TOOLS - KLUCZOWE NARZĘDZIA W AUTOMOTIVE
[{"pm":"","po":"I Wymagania APQP (fazy wdro\u017cenia, kamienie milowe, dokumentacja) II PPAP (wymagania AIAG vs VDA2:2020 (om\u00f3wienie wymaga\u0144, niezb\u0119dnej dokumentacji, poziom\u00f3w przed\u0142o\u017cenia, archiwizacji) III ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
05-08-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 Wymagania prawne odnosz\u0105...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
FMEA
star
19-08-2024
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
19-08-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Program szkolenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci w nast\u0119puj\u0105cych obszarach:","po":"- Zasady audytu ISO/IEC 27001:2022 - Dzia\u0142ania w ramach audytu - Rola audytora w planowaniu, przeprowadzaniu, raportowaniu i ...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
20-08-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Zrealizowany program szkolenia pomo\u017ce Ci:","po":"- Zidentyfikowa\u0107 kluczowe wymagania i korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z normy ISO/IEC 27001:2022 - Zarz\u0105dza\u0107 bezpiecze\u0144stwem informacji w organizacji - Podj\u0105\u0107 k...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
21-08-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
26-08-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right