Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001
icon 15 godzin (2 dni)
icon 2078,70 PLN
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
2078,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
23 - 24 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001

icon 15 godzin (2 dni)
icon 2078,70 zł
ISO 45001
Program szkolenia
icon
Dzień 1
- Cele, założenia i struktura szkolenia, quiz odświeżający wiedzę na temat normy ISO 45001
- Przegląd punktów normy ISO 45001
- Wymagania dotyczące audytów wewnętrznych
- Wytyczne dotyczące audytów systemów zarządzania ISO 19011
- Warunki i definicje dotyczące przeprowadzania auditów
- Zamierzone wyniki ISO 45001
- Czym jest audit systemu zarządzania
- Planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie i zamknięcie auditu
- Proces, kryteria i dowody auditowe
- Zasady dotyczące przeprowadzania auditów i typowe działania
- Program auditu
- Cel, zakres i kryteria auditu
- Obowiązki auditora
- Rozpoczęcie auditu
- Przegląd dokumentów
- Próbkowanie
- Plan auditu
- Opracowanie dokumentów i list kontrolnych
- Spotkanie otwierające
- Komunikacja i odpowiednia postawa
- Weryfikacja informacji i rejestrowanie faktów
- Video dotyczące auditu wewnętrznego
icon
Dzień 2
- Podsumowanie dnia pierwszego
- Ustalenia w zakresie auditu
- Dokonywanie ustaleń w zakresie auditu – symulacja auditu
- Niezgodności dotyczące dokumentacji
- Opracowywanie wniosków z auditu
- Spotkanie zamykające
- Przeprowadzenie spotkania zamykającego
- Sprawozdanie z auditu (typowe treści)
- Przeprowadzenie działań poauditowych
- Quiz dotyczący szkolenia, podsumowanie i pytania końcowe
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzanie auditów, monitorowanie lub nadzorowanie systemu zarządzania ISO 45001.

Szkolenie jest odpowiednie, jeżeli:
- Posiadają już Państwo wiedzę na temat normy ISO 45001 oraz Systemu Zarządzania BHP
- Przeprowadzają Państwo audit wewnętrzny w swojej organizacji
- Prowadzili Państwo działania w zakresie auditu wewnętrznego w odniesieniu do OHSAS 18001 i chcą się Państwo dowiedzieć w jaki sposób zastosować je do auditu wewnętrznego wg normy ISO 45001
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Celem naszego szkolenia jest zapewnienie Państwu najbardziej optymalnych warunków do zdobywania wiedzy. Zapewniamy doskonałe warunki do nauki, aby mogli Państwo nabyć umiejętności, które będzie można


Czas trwania:

15 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- poczęstunek i lunch


Zdobyta wiedza:

Szkolenie pomoże Państwu:
- przygotować i przeprowadzić działania auditowe w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001 oraz przeprowadzić działania poauditowe w tym zakresie,
- określić i stosować korzyści i wymagania wynikające z auditu ISO 45001
- zdobyć umiejętności służące ocenie zdolności organizacji do zarządzania swoim systemem zarządzania BHP
- sporządzić merytoryczne sprawozdania z auditu oraz zasugerować działania poauditowe

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:
- wytycznych dotyczących przeprowadzania auditu systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011:2018
- stosowania tych wytycznych do auditów w zakresie ISO 45001


Certyfikaty:

Certyfikat BSI

Trener icon

Uczestnicząc w szkoleniu oferowanym przez BSI, mają Państwo zajęcia z naszymi trenerami, którzy są najlepszymi ekspertami w branży i z pasją dzielą się wiedzą. Są to wykładowcy z wieloletnią praktyką i doświadczeniem biznesowym, dlatego nasze kursy pozwolą na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także wielu praktycznych umiejętności.

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right