Baza szkoleń

Baza szkoleń

1256 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 127

heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
23-09-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia, quiz od\u015bwie\u017caj\u0105cy wiedz\u0119 na temat normy ISO 45001 - Przegl\u0105d punkt\u00f3w normy ISO 45001 - Wymagania dotycz\u0105ce audyt\u00f3w wewn\u0119trznyc...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
23-09-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Zrozumienie wymagań normy FSSC 22000 v6
[{"pm":"Za\u0142o\u017cenia szkolenia","po":"Szkolenie pozwoli dowiedzie\u0107 si\u0119, jak osadzi\u0107 ci\u0105g\u0142e doskonalenie w sercu swojej organizacji za pomoc\u0105 systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem \u017cywno\u015bci FSSC 22...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-09-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Zastosowanie metody FMEA – analiza przyczyn i skutków wad
[{"pm":"Istota i zastosowanie FMEA.","po":""},{"pm":"Rodzaje FMEA - Design FMEA i Process FMEA.","po":""},{"pm":"Miejsce i zastosowanie FMEA w poszczeg\u00f3lnych fazach projektu APQP.","po":""},{"pm":"Zesp\u00f3\u0142 FMEA - cele, role, zadania, rol...
Szkolenia otwarte
FMEA
star
23-09-2024
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart Wiodący wdrożeniowiec ISO/IEC 42001:2023
[{"pm":"Po uko\u0144czeniu tego szkolenia uczestnicy b\u0119d\u0105 w stanie:","po":"- Wyja\u015bni\u0107 histori\u0119 i rozw\u00f3j normy ISO/IEC 42001 - Opisa\u0107, czym jest system zarz\u0105dzania sztuczn\u0105 inteligencj\u0105 (AIMS) - Okre\u...
Szkolenia otwarte
ISO/IEC 42001
star
23-09-2024
icon 4 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016
Moduł ``: Nieskuteczny audit może mieć poważne konsekwencje, takie jak niepowodzenie procesu, niezadowolenie pacjenta i brak zgodności z przepisami. Zoptymalizuj swoje umiejętności auditowe z normą ISO 13485:2016 uznawaną w skali międzynarodowej i zw...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
24-09-2024
icon 2 dni
icon 2694 zł
Dowiedz się więcej
heart BIM ISO 19650 część 2: Realizacja projektu
[{"pm":"Cel szkolenia","po":"Ten kurs pomo\u017ce Ci zrozumie\u0107 procesy zarz\u0105dzania informacjami potrzebne do dostarczenia projekt\u00f3w i planu budowlanego przy u\u017cyciu BIM zgodnie z ISO 19650 cz\u0119\u015b\u0107 2: Faza realizacji pr...
Szkolenia otwarte
inne
star
25-09-2024
icon 1 dzień
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"Program szkolenia zapewni","po":"- lepsze zrozumienie zaktualizowanych wymaga\u0144 - uzyskanie praktycznych wskaz\u00f3wek pomocnych we wdra\u017caniu zmian wynikaj\u0105cych z aktualizacji normy ISO 9001 - wymian\u0119 do\u015bwiadcze\u0144...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
26-09-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 14001:2015
[{"pm":"Program","po":"- Powitanie i wprowadzenie - Korzy\u015bci ze szkolenia - Cele i struktura szkolenia - Zarz\u0105dzanie \u015brodowiskowe - Kluczowe poj\u0119cia i definicje - Kluczowa koncepcja 1: Proces - Kluczowa koncepcja 2: Aspekty i wp\u...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
26-09-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart BIM - ISO 19650 cz.3: Zarządzanie aktywami
[{"pm":"Cel szkolenia","po":"Kurs ten pomo\u017ce Ci zrozumie\u0107 proces zarz\u0105dzania informacjami o aktywach okre\u015blony w normie ISO 19650-3 oraz jego powi\u0105zania z innymi cz\u0119\u015bciami serii ISO 19650. Jest on kontynuacj\u0105 k...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-09-2024
icon 1 dzień
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO/IEC 20000 Wymagania
[{"pm":"Realizacja programu szkolenia pomo\u017ce:","po":"- Zrozumie\u0107 kluczowe poj\u0119cia i wymagania normy ISO/IEC 20000-1 - Pozna\u0107 struktur\u0119 norm ISO/IEC 20000 wraz z powi\u0105zanymi terminami i definicjami - Zidentyfikowa\u0107 m...
Szkolenia otwarte
ISO 20000
star
01-10-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie Kryzysowe - CM
[{"pm":"","po":"Szkolenie pomo\u017ce zrozumie\u0107 zasady i praktyki dotycz\u0105ce kryzys\u00f3w oraz zarz\u0105dzania kryzysowego. Uczestnicy naucz\u0105 si\u0119, jak wypracowa\u0107 odpowiednie reakcje w przypadku wyst\u0105pienia incydent\u00f...
Szkolenia otwarte
inne
star
01-10-2024
icon 1 dzień
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO/IEC 20000:2018
[{"pm":"Realizacja programu szkolenia pomo\u017ce:","po":"- Zdoby\u0107 wiedz\u0119 i do\u015bwiadczenie w zakresie auditu wewn\u0119trznego - Wspiera\u0107 dostarczanie wysokiej jako\u015bci us\u0142ug w organizacji poprzez dzia\u0142anie skuteczneg...
Szkolenia otwarte
ISO 20000
star
02-10-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Warsztaty doskonalące Zarządzania Ryzykiem ISO 31000 (Masterclass)
[{"pm":"","po":"Masterclass to pi\u0119ciodniowe zaawansowane szkolenie, kt\u00f3re zg\u0142\u0119bia poj\u0119cia zwi\u0105zane ze zrozumieniem system\u00f3w zarz\u0105dzania. Rozwijaj\u0105c t\u0119 wiedz\u0119, b\u0119dziesz lepiej przygotowany ...
Szkolenia otwarte
ISO 31000
star
07-10-2024
icon 5 dni
icon 4785 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania AI wg. ISO/IEC 42001:2023
[{"pm":"Po zrealizowaniu programu szkolenia b\u0119dziesz mie\u0107 wiedz\u0119, aby:","po":"- Wyja\u015bni\u0107 wytyczne audytowania system\u00f3w zarz\u0105dzania zgodnie z ISO 19011. - Opisa\u0107 zastosowanie tych wytycznych do audytu ISO/IEC 42...
Szkolenia otwarte
ISO/IEC 42001
star
07-10-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy ISO 14971 – warsztat praktyczny
Moduł `Ryzyko a wyrób medyczny.`: Moduł `Konstrukcja, zakres i wymagania normy PN-EN ISO 14971:2020-05.`: Moduł `Proces zarządzania ryzykiem.`: Moduł `Etapy wytwarzania i stosowania wyrobów medycznych a ryzyko.`: Moduł `Kwalifikacje personelu w o...
Szkolenia otwarte
inne
star
08-10-2024
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Wdrożenie wymagań normy ISO 14001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Powitanie i wprowadzenie - Korzy\u015bci ze szkolenia - Cele i struktura szkolenia - Proces wdro\u017cenia - Zrozumienie kontekstu organizacji - Wymagania dotycz\u0105ce udokumentowanych informacji - Analiza luk - Wykres...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
09-10-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
14-10-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP / PPAP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu / proces zatwierdzania części do produkcji
[{"pm":"Om\u00f3wienie metodyki i zasad realizacji projekt\u00f3w zgodnie z dobrymi praktykami podr\u0119cznika APQP, w tym poszczeg\u00f3lnych etap\u00f3w:","po":"- planowanie i definiowanie programu, - projektowanie i rozw\u00f3j wyrobu, - projekt...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
14-10-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2015
[{"pm":"Wyja\u015bnienie celu zarz\u0105dzania, jako\u015bci\u0105 oraz najpopularniejszych norm.","po":"Podstawowe poj\u0119cia i terminologia Rodzina norm z serii 9000 Przyk\u0142ady bran\u017cowych system\u00f3w zarz\u0105dzania Zyski z wdro\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
15-10-2024
icon 2 dni
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right