Baza szkoleń

Baza szkoleń

1700 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 164

heart SMED - redukcja czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie do Lean Manufacturing II Rola filozofii Kaizen w metodyce SMED III Geneza metodyki SMED IV Etapy przezbrajania maszyn (zewn\u0119trzne, wewn\u0119trzne) V Etapy metodyki SMED: a) ETAP 0 \u20...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
Lean
Metody statystyczne
inne
star
17-06-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
17-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania nowej normy ISO 45001
[{"pm":"Program","po":"- Czym jest System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem i Higien\u0105 Pracy? - Dlaczego system zarz\u0105dzania BHP jest wa\u017cny dla organizacji i jakie korzy\u015bci si\u0119 z nim wi\u0105\u017c\u0105? - Co to jest konte...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
18-06-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia, quiz od\u015bwie\u017caj\u0105cy wiedz\u0119 na temat normy ISO 45001 - Przegl\u0105d punkt\u00f3w normy ISO 45001 - Wymagania dotycz\u0105ce audyt\u00f3w wewn\u0119trznyc...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
19-06-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022 - kurs dla Auditorów
[{"pm":"Program kursu pomo\u017ce Ci:","po":"- Nauczy\u0107 si\u0119, jak skutecznie zaktualizowa\u0107 SZBI zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27001:2022 - Zrozumie\u0107 nowe zabezpieczenia Za\u0142\u0105cznika - Zrozumie\u0107, jak audytowa\u0107 zmian...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
20-06-2024
icon 1 dzień
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów
Moduł `Cele systemu zarządzania jakością.`: Moduł `Wytyczne i wymagania norm dotyczące procesów.`: Moduł `Zastosowanie pętli Deminga do podejścia procesowego.`: Moduł `Modele procesu.`: Moduł `Określanie procesów.`: Moduł `Powiązania między proc...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
21-06-2024
icon 1 dzień
icon 972 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZBiHP ISO 45001:2018
[{"pm":"","po":"I. Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II. System Zarz\u0105dzania BH...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQIIRCA PR357)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia - Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony - Typowe dzia\u0142ania auditowe - Cele, zakres i kryteria auditu - Zasoby w zakresie auditu - Role, obowi\u0105zki i poufno\u...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 V5.1 (CQI/IRCA PR372)
[{"pm":"Za\u0142o\u017cenia szkolenia","po":"W ci\u0105gu pi\u0119ciu dni szkolenia uczestnicy zdob\u0119d\u0105 wiedz\u0119 i umiej\u0119tno\u015bci wymagane do planowania, przeprowadzania, raportowania i monitorowania udanego audytu systemu zarz\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Zrealizowany program szkolenia pomo\u017ce Ci:","po":"- Zidentyfikowa\u0107 kluczowe wymagania i korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z normy ISO/IEC 27001:2022 - Zarz\u0105dza\u0107 bezpiecze\u0144stwem informacji w organizacji - Podj\u0105\u0107 k...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
25-06-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Program szkolenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci w nast\u0119puj\u0105cych obszarach:","po":"- Zasady audytu ISO/IEC 27001:2022 - Dzia\u0142ania w ramach audytu - Rola audytora w planowaniu, przeprowadzaniu, raportowaniu i ...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
26-06-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium ISO 17025
Moduł `Terminologia w systemach zarządzania laboratorium.`: Moduł `Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań systemu zarządzania laboratorium opartego na PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.`: Moduł `Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań technicznych według PN...
Szkolenia otwarte
ISO 17025
star
27-06-2024
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart System certyfikacji bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 – nowe wyzwania
Moduł `Program FSSC 22000 – Część 0: Definicje.`: Moduł `Zmiany w programie FSSC 22000 wersja 6`: Moduł `Wymagania certyfikacyjne w FSSC 22000 wersja 6`: Moduł `Audity planowe i niezapowiedziane.`: Moduł `Zapobieganie oszustwom żywności.`: Moduł...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
28-06-2024
icon 1 dzień
icon 972 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 (PR363)
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu Systemu Zarz\u0105d Ci\u0105g\u0142o\u015bci\u0105 Dzia\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
01-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001 Spodziewane rezultaty Wymogi auditu wewn\u0119trznego Wytyczne dla auditu wymaga\u0144 normy ISO 9001. Poj\u0119cia i definicje auditowe Planuj, realizuj, raportuj, zako\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
02-07-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Normowanie czasu pracy
[{"pm":"","po":"I Wst\u0119p do szkolenia II Podstawy merytoryczne i metodyczne normowania czasu pracy III Nowoczesne zarz\u0105dzanie przedsi\u0119biorstwem, produkcj\u0105 i prac\u0105 \u2013 prawid\u0142owa realizacja normowania pracy ...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
inne
star
08-07-2024
icon 2 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem
Moduł ``: Program szkolenia zawiera podstawową wiedzę potrzebną do efektywnego wypełniania roli managera ryzyka w organizacji w zakresie wyboru i stosowania narzędzi, technik i dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy, oceny i postępowania ...
Szkolenia otwarte
ISO 31000
star
08-07-2024
icon 2 dni
icon 3309 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 (CQI/IRCA 18190)
[{"pm":"","po":"Szkolenie Auditor Wiod\u0105cy ISO 13485:2016, ma na celu nauczy\u0107 zasad i praktyk efektywnego auditowania System\u00f3w Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 na wymagania ISO 13485, zgodnie z ISO 19011:2018 \u201cWytyczne do audito...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
08-07-2024
icon 5 dni
icon 7614 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
15-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right