Zarządzanie Kryzysowe - CM
icon 7 godzin (1 dzień)
icon 1586,70 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
1586,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
01 październik 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Zarządzanie Kryzysowe - CM

icon 7 godzin (1 dzień)
icon 1586,70 zł
inne
Program szkolenia
icon
Szkolenie pomoże zrozumieć zasady i praktyki dotyczące kryzysów oraz zarządzania kryzysowego. Uczestnicy nauczą się, jak wypracować odpowiednie reakcje w przypadku wystąpienia incydentów i w sytuacjach kryzysowych oraz jak nimi zarządzać.

Zarządzanie kryzysowe oraz planowanie zarządzania kryzysowego może chronić organizację przed kompletnym niepowodzeniem w przypadku katastroficznych w skutkach zakłóceń. W ramach szkolenia analizowane są zarówno nagłe sytuacje kryzysowe jak i sytuacje kryzysowe narastające powoli, spowodowane problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także analizowane są metody określania zagrożeń, które będą stosowane jako podstawa planów zarządzania kryzysowego. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat kluczowych elementów zarządzania kryzysowego, sposobu formułowania planu zarządzania kryzysowego oraz sposobu powiązania go z innymi planami dotyczącymi ciągłości działania.

Szkolenie obejmuje również praktyczne kwestie dotyczące tego, w jaki sposób i kiedy należy rozpocząć realizację planu zarządzania kryzysowego oraz dotyczące określenia, kiedy sytuacja kryzysowa zostanie zakończona.
Profil uczestników icon
Adresatem szkolenia są wszyscy zaangażowani w planowanie działań w sytuacji awaryjnej oraz w zarządzanie kryzysowe.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z prezentacji oraz z indywidualnych i grupowych ćwiczeń służących zapewnieniu praktycznej wiedzy na temat elementów zarządzania kryzysowego, umożliwiającej opracowanie, wdrożenie


Czas trwania:

7 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- poczęstunek i lunch


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do:
- określenia rodzaju okoliczności, w których zarządzanie zdarzeniami i zarządzanie kryzysowe mają duże znaczenie
- wyjaśnienia kluczowych cech skutecznych Planów Zarządzania Incydentami oraz Zarządzania Kryzysowego
- określenia, w jakich sytuacjach należy zastosować Plany dotyczące Zarządzania Incydentami i Zarządzania Kryzysowego, a kiedy należy z nich zrezygnować
- zademonstrowania sposobów wykorzystania Planów Zarządzania Kryzysowego w celu reagowania w razie katastrofy

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do:
-formułowania Planów Zarządzania Incydentami i Zarządzania Kryzysowego odpowiednich dla swojej organizacji
- wywołania incydentu lub sytuacji kryzysowej i zarządzania nimi za pomocą Planu dotyczącego Zarządzania Kryzysowego.


Certyfikaty:

Certyfikat BSI

Trener icon

Doświadczony trener BSI

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right