Baza szkoleń

Baza szkoleń

1463 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 132

heart APQP / PPAP (AIAG / VDA2)
[{"pm":"","po":"PPAP - Proces zatwierdzania cz\u0119\u015bci do produkcji I Zastosowanie, wymogi i poziomy dotycz\u0105ce procesu PPAP, II Powi\u0105zanie PPAP z APQP, IATF 16949:2016, oraz VDA2:2020, III Wymogi powiadamiania Klienta i pr...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
28-10-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.2 - AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG
[{"pm":"","po":"1. Wymagania globalne w zakresie zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105. 2. System zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 wg norm ISO 9001:2015. 3. Modele zapewnienia jako\u015bci. 4. Historia i struktura VDA QMC. 5. Rodzina norm VDA. 6. CS...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
04-11-2024
icon 2 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart E-doręczenia
[{"pm":"","po":"1. Za\u0142o\u017cenia ustawy o dor\u0119czeniach elektronicznych. 2. Definicje ustawowe: podmiot publiczny, kwalifikowana us\u0142uga rejestrowanego dor\u0119czenia elektronicznego, operator wyznaczony, baza adres\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-11-2024
icon 1 dzień
icon 1218 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 9001:2015
[{"pm":"O czym b\u0119dziemy rozmawia\u0107?","po":"Powitanie i wprowadzenie Korzy\u015bci ze szkolenia Cele i struktura szkolenia Zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105 Historia ISO 9001 Kto bra\u0142 udzia\u0142 w tworzeniu normy? Korzy\u015bci z posi...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
06-11-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie reklamacjami
[{"pm":"","po":"ROZW\u00d3J SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104 PODEJ\u015aCIE PROCESOWE OPARTE NA RYZYKU, PDCA, CI\u0104G\u0141E DOSKONALENIE ZORIENTOWANIE NA KLIENTA A WYMAGANIA SYSTEMOWE REKLAMACJE W USTAWODAWSTWIE PRAWNYM TYP REKLAMACJI (...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Koszty jakości
inne
star
12-11-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001 Spodziewane rezultaty Wymogi auditu wewn\u0119trznego Wytyczne dla auditu wymaga\u0144 normy ISO 9001. Poj\u0119cia i definicje auditowe Planuj, realizuj, raportuj, zako\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
14-11-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
18-11-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 20000:2018 (CQI/IRCA PR367)
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026audytu SZU, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niezg...
Szkolenia otwarte
ISO 20000
star
18-11-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 (PR363)
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu Systemu Zarz\u0105d Ci\u0105g\u0142o\u015bci\u0105 Dzia\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
18-11-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny ZSZ wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001 - Szkolenie Zintegrowane
[{"pm":"Szkolenie obejmuje nast\u0119puj\u0105ce zagadnienia:","po":"- przegl\u0105d norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001 - om\u00f3wienie zmian w ISO 45001 - planowanie i prowadzenie audit\u00f3w - ludzkie aspekty auditowania - sprawozdani...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
18-11-2024
icon 3 dni
icon 3432 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 V5.1 (CQI/IRCA PR372)
[{"pm":"Za\u0142o\u017cenia szkolenia","po":"W ci\u0105gu pi\u0119ciu dni szkolenia uczestnicy zdob\u0119d\u0105 wiedz\u0119 i umiej\u0119tno\u015bci wymagane do planowania, przeprowadzania, raportowania i monitorowania udanego audytu systemu zarz\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
18-11-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
25-11-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR315)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Powitanie i wprowadzenie - Korzy\u015bci ze szkolenia - Cele i struktura szkolenia - Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony - Standardowe czynno\u015bci auditowe - Cele, zakres oraz kryteria auditu - Zasoby audytowe...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
25-11-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 14001:2015
[{"pm":"Program","po":"- Powitanie i wprowadzenie - Korzy\u015bci ze szkolenia - Cele i struktura szkolenia - Zarz\u0105dzanie \u015brodowiskowe - Kluczowe poj\u0119cia i definicje - Kluczowa koncepcja 1: Proces - Kluczowa koncepcja 2: Aspekty i wp\u...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
28-11-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart PSCR - Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu
[{"pm":"","po":" I Odpowiedzialno\u015b\u0107 za wyr\u00f3b w przemy\u015ble motoryzacyjnym II Przegl\u0105d podstaw prawnych dotycz\u0105cych bezpiecze\u0144stwa i niezawodno\u015bci wyrobu (Ustawodawstwa Polski, Prawa Konsumenta, U...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
02-12-2024
icon 2 dni
icon 2250 zł
Dowiedz się więcej
heart PSCR - szkolenie aktualizacyjne PSB do PSCR
[{"pm":"","po":"I Wymagania wynikaj\u0105ce z zapis\u00f3w VDA 6.3 oraz VDA Product Integrity. II Wymagania Formel-Q a PSCR. III Om\u00f3wienie zmian dla osoby pe\u0142ni\u0105cej funkcje PSCR w organizacji. IV Przyk\u0142ady narz\u01...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
03-12-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 22301:2019 Wymagania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
[{"pm":"Realizacja programu szkolenia pozwoli:","po":"- Zrozumie\u0107, dlaczego wa\u017cne jest, aby chroni\u0107 swoj\u0105 organizacj\u0119 przed nieprzewidzianymi zdarzeniami - Rozpozna\u0107, w jaki spos\u00f3b system BCMS mo\u017ce pom\u00f3c w...
Szkolenia otwarte
inne
star
03-12-2024
icon 1 dzień
icon 1132 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
09-12-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 14064-1:2018 Wymagania
[{"pm":"Cz\u0119\u015b\u0107 1 (9:00-13:00)","po":"Korzy\u015bci ze szkolenia, powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Cele kursu, cele i struktura Modu\u0142 1: Wprowadzenie do zmian klimatycznych i rodziny norm 14060 Modu\u0142 2: Rozdzia\u0142...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
11-12-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- System Zarz\u0105dzania \u015arodowiskowego ISO 14001 - Oczekiwane rezultaty - Przegl\u0105d element\u00f3w - Potrzeba przeprowadzenia auditu wewn\u0119trznego - Wytyczne do auditu w zakresie ISO 19011 - Kluczowe poj\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
12-12-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej

Polecane szkolenia

Left
Right