Baza szkoleń

Baza szkoleń

1287 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 137

heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
09-12-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 14064-1:2018 Wymagania
[{"pm":"Cz\u0119\u015b\u0107 1 (9:00-13:00)","po":"Korzy\u015bci ze szkolenia, powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Cele kursu, cele i struktura Modu\u0142 1: Wprowadzenie do zmian klimatycznych i rodziny norm 14060 Modu\u0142 2: Rozdzia\u0142...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
11-12-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- System Zarz\u0105dzania \u015arodowiskowego ISO 14001 - Oczekiwane rezultaty - Przegl\u0105d element\u00f3w - Potrzeba przeprowadzenia auditu wewn\u0119trznego - Wytyczne do auditu w zakresie ISO 19011 - Kluczowe poj\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
12-12-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
16-12-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019
Moduł ``: Szkolenie BSI “Audytor wewnętrzny BCM” ułatwia uczestnikom rozwój umiejętności i wiedzy odnośnie przeprowadzania audytów i samooceny względem wymogów ISO 22301 oraz BS 25999, Zarządzanie Ciągłością Działania – Część 2: Specyfikacja. Biorąc ...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-12-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart MSA - analiza systemów pomiarowych
[{"pm":"Rola i w\u0142a\u015bciwo\u015bci system\u00f3w pomiarowych.","po":""},{"pm":"Przyczyny zmienno\u015bci wynik\u00f3w pomiar\u00f3w, poj\u0119cie b\u0142\u0119du i niepewno\u015bci pomiaru.","po":""},{"pm":"Cechy system\u00f3w pomiarowych \u20...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
inne
star
16-12-2024
icon 1 dzień
icon 1169 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania nowej normy ISO 45001
[{"pm":"Program","po":"- Czym jest System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem i Higien\u0105 Pracy? - Dlaczego system zarz\u0105dzania BHP jest wa\u017cny dla organizacji i jakie korzy\u015bci si\u0119 z nim wi\u0105\u017c\u0105? - Co to jest konte...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
17-12-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC – statystyczne sterowanie procesem
Moduł `Wprowadzenie do SPC.`: Moduł `Podstawy statystycznego sterowania procesem, omówienie definicji statystycznych.`: Moduł `Przyczyny i skutki zmienności procesu, statystyczny opis zmienności, pojęcie stabilności procesu.`: Moduł `Metody prezen...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
inne
star
17-12-2024
icon 1 dzień
icon 1169 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia, quiz od\u015bwie\u017caj\u0105cy wiedz\u0119 na temat normy ISO 45001 - Przegl\u0105d punkt\u00f3w normy ISO 45001 - Wymagania dotycz\u0105ce audyt\u00f3w wewn\u0119trznyc...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
19-12-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Audytor/Auditor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 2. ETAPY WDRA\u017bANIA SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. procedura przej\u015bcia na norm\u...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
do ustalenia
icon 2 dni
icon 1500 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg HACCP / ISO 22000 / FSSC 22000
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. ISO 22000:2018 a. Definicja ISO b. Norma ISO 22000 c. ISO 22000 a inne systemy zarz\u0105dzania d. Syste...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
do ustalenia
icon 2 dni
icon 1500 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg HACCP - 25-26 kwietnia
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. ISO 22000:2018 a. Definicja ISO b. Norma ISO 22000 c. ISO 22000 a inne systemy zarz\u0105dzania d. Syste...
Szkolenia elearning
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
do ustalenia
icon 16 godzin
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Audytor/Auditor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2015 - 23-24 kwietnia
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 2. ETAPY WDRA\u017bANIA SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. procedura przej\u015bcia na norm\u...
Szkolenia elearning
#zostańwdomu
ISO 9001
star
do ustalenia
icon 16 godzin
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart Kurs Audytor Wewnętrzny ISO 27001:2022
[{"pm":"\u2013 wyja\u015bnienie co to jest audyt, dlaczego audytujemy i jakie s\u0105 rodzaje audyt\u00f3w \u2013 wyja\u015bnienie zasad funkcjonowania systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem informacji \u2013 wymagania s\u0105 stawiane audyt...
Szkolenia elearning
ISO 27001
star
do ustalenia
icon 10 godzin
icon 369 zł
Dowiedz się więcej
heart e-learning "Wymagania / audytor ISO 45001"
[{"pm":"","po":"Modu\u0142 I \u2013 Wprowadzenie \u2013 Cele i program szkolenia, Troch\u0119 historii, Struktura normy, Definicje Modu\u0142 II Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 45001 Struktura normy 4. Kontekst organizacji \u2013 Kodeks pracy...
Szkolenia elearning
ISO 45001
star
do ustalenia
icon 3 godziny
icon 369 zł
Dowiedz się więcej
heart e-Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"Modu\u0142y szkolenia: Modu\u0142 I Wprowadzenie do auditowania, Modu\u0142 II Zadania auditora wewn\u0119trznego, Modu\u0142 III Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy PN-EN ISO 9001:2015, Modu\u0142 IV Przygotowanie do auditu, Modu\u014...
Szkolenia elearning
ISO 9001
star
do ustalenia
icon 3 godziny
icon 369 zł
Dowiedz się więcej
heart e-learning Audytor wewnętrzny 9001/27001/14001/45001/RODO - wyjątkowe ceny !
[{"pm":"","po":"Ka\u017cde szkolenie sk\u0142ada si\u0119 z modu\u0142\u00f3w omawiaj\u0105cych: - zasady funkcjonowania danego systemu - wymagania normy - zasady przygotowania si\u0119 do audytu - przebieg audytu wewn\u0119trznego - raportowanie aud...
Szkolenia elearning
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
Ochrona Danych Osobowych
ISO 45001
ISO 27001
star
do ustalenia
icon 6 godzin
icon 369 zł
Dowiedz się więcej
heart Narzędzia jakościowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC, 8D (metody RCA, 5Why, Ishikawy, Pareto) wg AIAG & VDA
Moduł ``: FMEA: 1. Wprowadzenie do FMEA, • definicja • zastosowanie • korzyści 2. Organizacja i budowanie zespołu FMEA, 3. Korzyści wynikające ze stosowania FMEA, 4. Przebieg FMEA (techniki wspomagające): • Diagram Ishikawy • Analiza Pareto...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
star
do ustalenia
icon 1 dzień
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg IFS Food 8 / BRC GS Food Safety 9
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci c. Definicje IFS, BRC d. Systemy Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem \u017bywno\u015bci - podobie\u0144stw...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
do ustalenia
icon 3 dni
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right