Narzędzia jakościowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC, 8D (metody RCA, 5Why, Ishikawy, Pareto) wg AIAG & VDA
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 2000,00 PLN
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
icon
Cena szkolenia:
2000,00 PLN brutto
Cena minimalna za 1 dzień szkolenia (możliwe też 2-5 dni), zależna od zakresu szkolenia, ilości dni, liczby uczestników i lokalizacji klienta.
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
siedziba klienta
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem...

Narzędzia jakościowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC, 8D (metody RCA, 5Why, Ishikawy, Pareto) wg AIAG & VDA

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 2000,00 zł
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Program szkolenia
FMEA:
1. Wprowadzenie do FMEA,
• definicja
• zastosowanie
• korzyści
2. Organizacja i budowanie zespołu FMEA,
3. Korzyści wynikające ze stosowania FMEA,
4. Przebieg FMEA (techniki wspomagające):
• Diagram Ishikawy
• Analiza Pareto-Lorentza
• Burza mózgów
• 5Why
5. Dokumentacja FMEA
6. Tworzenie FMEA dla rzeczywistego procesu w przedsiębiorstwie – ćwiczenia
7. Plany kontroli:
• Cel stosowania planów kontroli (planów nadzoru).
• Charakterystyki specjalne i plany kontroli
• Wytyczne w zakresie opracowywania planów kontroli
• Elementy planu kontroli. Stosowane opisy i oznaczenia.
8. Podsumowanie

APQP:
1. Wstęp do APQP a wymaganai ISO TS 16949
2. APQP definicja i cel
3. Przygortowanie do APQP
4. 5 faz APQP
• Zaplanowanie i określenie programu
• Projektowanie i rozwój wyrobu
• Projektowanie i rozwój procesu
• Walidacja wyrobu i procesu
• Analiza informacji zwrotnej i działania korygujące
5. Studium przypadku i ćwiczenia
6. Metoda ścieżki krytycznej
7. Podsumowanie.

PPAP:
1. WPROWADZENIE
2. WYMAGANIA PPAP
- Zakres standardu, definicje
- Identyfikacja poziomów i statusów zatwierdzeń
- Zasady komunikacji z klientem
- Wymagania PPAP dla procesu
3. DOKUMENTACJA PPAP
Gwarancja Przedkładanych Części - Part Submission Warrant
Raport z wydania zatwierdzenia - Appearance Approval Report
Raport wymiarowy - Dimensional Report
Raport kontroli materiałów - Material Test Report
Raport wykonania - Performance Report
Wymagania specyficzne rynku motoryzacyjnego
- Daimler Chrysler Corporation-Specific Instructions
- Ford Motor Company-Specific Instructions
- General Motors-Specific Instructions
- Fiat Customer Specyfication Requirements
4. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

SPC:
1. WPROWADZENIE DO SPC.
a. Przyczyny i skutki zmienności procesu
b. Szum procesu (przyczyny zwykłe, przyczyny specjalne)
2. RODZAJE ZDOLNOŚCI.
a. Zdolność procesu krótkoterminowa
b. Zdolność procesu długoterminowa
c. Zdolność maszyn
3. INTERPRETACJA WYNIKÓW I WYMAGANE DZIAŁANIA
a. Cp a Cpk
4. KARTY KONTROLNE - PODSTAWOWE RODZAJE I INTERPRETACJA
a. X-R/S
b. X-MR
c. Me-R
5. OPRACOWANIE KART KONTROLNYCH X-R
6. DYSKUSJA I ĆWICZENIA

MSA:
1. Ogólne zagadnienia związane z oceną wyposażenia pomiarowego
2. Korzyści z badania zdolności wyposażenia pomiarowego
3. Podstawowe pojęcia związane z MSA
4. Szczegółowa prezentacja procedur badania zdolności systemów pomiarowych na przykładach
- Metoda G R&R - dla cech mierzalnych
- Metoda KAPPA - dla cech atrybutowych
5. DYSKUSJA I ĆWICZENIA

8D:
• WPROWADZENIE DO TEMATYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
• GENEZA G8D, PODSTAWOWE POJĘCIA
• BUDOWA FORMULARZA G8D
• Przygotowanie do G8D - ocena przypadku
• D1 Ustanowienie zespołu interdyscyplinarnego
• D2 Definiowanie problemu z wykorzystaniem metody 5W2H
• D3 Podejmowanie tymczasowych działań korygujących
• D4 Poszukiwanie źródeł problemu (root causes analysis) z wykorzystaniem technik: burzy mózgów, wykresu przyczynowo-skutkowych Ishikawy i 5WHY
• D5 Wdrażanie działań naprawczych - długoterminowe działania korygujące
• Nadzór nad działaniami
• D6 Zapobieganie ponownemu pojawianiu się problemu
• D7 Ocena skuteczności działań
• D8 Podsumowanie pracy zespołu - motywacja a efektywność pracy zespołów problemowych
• DYSKUSJA I PODSUMOWANIE.
Profil uczestników icon
FMEA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie i optymalizację procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz zajmujących się rozwojem systemów zarządzania jakością

APQP:
Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za planowanie i realizację procesów projektowania i rozwoju wyrobu dla branży motoryzacyjnej, członkowie zespołów projektowych, odpowiedzialni za nadzór i koordynację nowych uruchomień, kierownictwo.

PPAP:
• Osoby odpowiedzialne za współpracę z dostawcami i PPAP od dostawców
• Szefowie Projektów / Przedstawiciele Klientów / Dostawców
• Pracownicy Działu Zakupów i Logistyki
• Pracownicy Działu Jakości odpowiedzialni za kontrolę dostaw i współpracę z Dostawcami

SPC:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników każdego szczebla organizacji pragnących zdobyć praktyczną wiedzę związaną ze statystycznym sterowanie procesem. Kandydaci są zainteresowani zrozumieniem metody SPC, interpretacji wyników oraz możliwości jego zastosowania w organizacji bardziej niż aspektem stricte statystycznym.

MSA:
Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za projektowanie i nadzór nad procesami technologicznymi oraz za dobór i ocenę systemów pomiarowych. Osoby na stanowiskach lub kandydaci na: inżyniera jakości w motoryzacji oraz inżyniera procesu w motoryzacji, jak również pełnomocnicy ds. SZJ, audytorzy wewnętrzni oraz liderzy projektu w motoryzacji.

8D:
• Pracownicy działów jakości
• Pracownicy działów techniczno-technologicznych,
• Pracownicy działu przygotowania produkcji,
• Osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
• Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje. Program i czas trwania szkolenia do uzgodnienia. Zazwyczaj każdy temat realizujemy w ramach 1 dnia (8 godzin).


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, materiały szkoleniowe


Zdobyta wiedza:

- Zapoznanie uczestników z istotą, celem i metodyką tworzenia FMEA
- Przedstawienie schematu analizy FMEA oraz różnych jej zastosowań na konkretnych przykładach
- Poznanie dobrej praktyki w zakresie opracowywania i nadzorowania planów kontroli
- zastosowanie podejścia PPAP
- definiowanie i spełniania wymagań dla poziomów zatwierdzania
- metody i narzędzia zatwierdzania części
- podstawy narzędzi statystycznych stosowanych do procesu zatwierdzania części.
- Wiedza pozyskana w trakcie szkolenia pozwoli na skuteczne wdrożenie i wykonywanie PPAP w organizacji
- Skutecznych metod rozwiązywania problemów
- Zarządzania działaniami 8 kroków
- Wykorzystania metod pracy zespołowej i narzędzi zarządzania jakością do prowadzenia nadzoru nad wyrobami niezgodnymi i działaniami doskonalącymi.
- Zapoznanie uczestników z wymaganiami dla zaawansowanego planowania jakości wyrobu wg podręcznika APQP, II edycja
- Wyjaśnienie zasad realizacji procesów projektowania i rozwoju w branży motoryzacyjnej
- Poznanie technik analitycznych oraz metod weryfikacji zadań APQP
- Poznanie definicji związanych z procesem APQP
- Zdobycie podstawowej, ale i praktycznej wiedzy na temat statystycznych metod sterowania procesem:
• Zdolności procesu Cp/Cpk oraz Pp/Ppk (w tym zdolność maszyn Cm/Cmk) - interpretacja wyników oraz sposoby wyliczenia
• Karty Kontrolne - przegląd, interpretacja oraz tworzenie podstawowych kart kontrolnych (Xśr-R, X-MR)
- Zapoznanie uczestników z wymaganiami Analizy Systemów Pomiarowych wg podręcznika AIAG, MSA
- Poznanie definicji związanych z MSA
- Poznanie i ćwiczenia technik analiz MSA


Certyfikaty:

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w języku polskim lub angielskim.

Trener icon

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych konsultantów z branży motoryzacyjnej z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością.

Organizujemy szkolenia online i w siedzibie klienta (cały kraj).

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem...