e-learning "Wymagania / audytor ISO 45001"
icon 3 godziny
icon 369,00 PLN
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
369,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Szkolenie internetowe
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

e-learning "Wymagania / audytor ISO 45001"

icon 3 godziny
icon 369,00 zł
ISO 45001
Program szkolenia
icon
Moduł I – Wprowadzenie
– Cele i program szkolenia, Trochę historii, Struktura normy, Definicje

Moduł II
Omówienie wymagań normy ISO 45001
Struktura normy
4. Kontekst organizacji
– Kodeks pracy w rozdziale V
5.1 Przywództwo i zaangażowanie
5.2 Polityka BHP
5.3 Role, odpowiedzialność, uprawnienia
5.4 Konsultacje i współudział pracowników
6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans
6.2 Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
7.1 Zasoby
7.2 Wsparcie- kompetencje
7.3 Wsparcie- świadomość
7.4 Wsparcie- komunikacja
7.5 Wsparcie- udokumentowana informacja
8. Działania operacyjne
9.1 Ocena efektów działania- monitorowanie, pomiary, analiza, ocena
9.2 Ocena efektów działania- audit wewnętrzny
9.3 ocena efektów działania- przegląd zarządzania
10. Doskonalenie
– Incydenty
– Niezgodność
– Dokumentowanie

Moduł III Podsumowanie zmian w normie ISO 45001
– Nowości w normie.
– Przejście na nową normę.
Profil uczestników icon
Przekazane Państwu szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących wdrożyć lub dostosować już wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań zaktualizowanej normy lub tylko poznać jej wymagania.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:


Czas trwania:

3 godziny


W cenę wliczono:

1. dostęp do szkolenia,
2. po ukończonym szkoleniu otrzymujesz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

UWAGA! Jeśli prześlesz nam skan lub zdjęcie swojego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną prac wg PN-N 18001 to po ukończeniu tego szkolenia możesz otrzymać certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001.


Zdobyta wiedza:

Norma ta zastępuje standard PN-N 18001. Od dnia opublikowania, czyli 12.03.2019 roku rozpoczął się okres dostosowawczy dla wdrożonych już systemów. Czas na dostosowanie do wymagań nowej normy upływa 12.03.2021 roku.


Certyfikaty:

zaświadczenie ukończenia szkolenia lub certyfikat audytora wewnętrznego

Zobacz tez inne szkolenia e-learningowe z ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Trener icon

szkolenie opracowane na podstawie konsultacji z doświadczonymi doradcami i trenerami

image
Organizator szkolenia
Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...