Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
icon 15 godzin (2 dni)
icon 2078,70 PLN
ISO 14001
icon
Cena szkolenia:
2078,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
12 - 13 grudzień 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

icon 15 godzin (2 dni)
icon 2078,70 zł
ISO 14001
Program szkolenia
icon
Dzień 1
- System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
- Oczekiwane rezultaty
- Przegląd elementów
- Potrzeba przeprowadzenia auditu wewnętrznego
- Wytyczne do auditu w zakresie ISO 19011
- Kluczowe pojęcia i definicje auditowe
- Planuj, realizuj, raportuj oraz zamknij audit
- Zasady prowadzenia auditu
- Dowody audytowe oraz program
- Zakres, cele i kryteria audytowe
- Zasady prowadzenia auditu
- Czynności oraz obowiązki auditowe
- Przegląd dokumentów i próbkowanie
- Dokumenty robocze
- Prowadzenie auditu
- Spotkanie otwierające
- Komunikowanie, cechy i rodzaje pytań
- Weryfikowanie informacji
- Dokumentowanie obiektywnych dowodów
icon
Dzień 2
- Prowadzenie auditu
- Niezgodności
- Symulacja auditu wewnętrznego
- Dokumentowanie niezgodności
- Opracowywanie wniosków audtowych oraz spotkanie zamykające
- Raport z auditu
- Standardowa treść raportu
- Zamknięcie auditu
- Quiz
- Powtórzenie materiału ze szkolenia oraz pytania
- Informacja zwrotna
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z procesem auditowania, utrzymywania oraz nadzorowania w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ.
W szczególności dla:

- osób, do których obowiązków należy audit normy ISO 14001:2015 lub Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz jego nadzorowanie
- osób, które zajmują się auditowaniem innych systemów zarządzania, a chcieliby zajmować się również normą ISO 14001:2015.
- osób pełniących rolę audytora wewnętrznego w organizacji oraz przeprowadzających audyty dostawców
- osób zarządzających programem auditów w organizacji
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Nasza idea szkolenia o przyspieszonej skuteczności znajduje potwierdzenie w efektywnym stosowaniu zdobytych umiejętności oraz w utrzymywaniu zdobytej wiedzy. Szkolenie oparte jest na zadaniach, co sku


Czas trwania:

15 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- poczęstunek i lunch


Zdobyta wiedza:

- Nauczysz się jak przygotowywać, przeprowadzać oraz uzupełniać czynności audytowe w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ
- Nauczysz się stosować korzyści oraz wymagania normy ISO 14001:2015
- Nauczysz się oceniać zdolność organizacji do zarządzania swoim SZŚ
- Nauczysz się sporządzać rzeczowe raporty z audytów oraz sugerować działania korygujące
- Poznasz wytyczne dotyczące prowadzenia auditu systemu zarzadzania w zakresie normy ISO 14001:2015 SZŚ
- Dowiesz się jak stosować wytyczne dotyczące audytowania w zakresie ISO 14001:2015
- Dowiesz się jak inicjować, przygotowywać oraz prowadzić czynności auditowe
- Dowiesz się jak przygotowywać oraz dostarczać raporty z audytów
- Dowiesz się jak zamykać i uzupełniać audit


Certyfikaty:

Certyfikat BSI

Trener icon

Nasi trenerzy to najlepsi specjaliści na rynku. Jako doświadczeni auditorzy, przekazują swoją wiedzę w taki sposób, aby organizacje skutecznie wdrażały standardy i stale się doskonaliły.

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right