Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
icon 15 godzin (2 dni)
icon 2078,70 PLN
ISO 9001
icon
Cena szkolenia:
2078,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
14 - 15 listopad 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

icon 15 godzin (2 dni)
icon 2078,70 zł
ISO 9001
Program szkolenia
icon
Dzień 1
System Zarządzania Jakością ISO 9001
Spodziewane rezultaty
Wymogi auditu wewnętrznego
Wytyczne dla auditu wymagań normy ISO 9001.
Pojęcia i definicje auditowe
Planuj, realizuj, raportuj, zakończ
Proces audytowania
Dowody auditowe
Program, zakres, cele i kryteria auditu
Zasady audytowania
Czynności i obowiązki auditora
Planowanie i rozpoczęcie auditu
Przegląd dokumentów i próbkowanie
Dokumenty robocze auditu
Prowadzenie auditu
Spotkanie otwierające
Komunikacja, cechy auditora i rodzaje pytań auditowych
Weryfikowanie informacji
Dokumentowanie obiektywnych dowodów
Film z auditu wewnętrznego
icon
Dzień 2
Powtórzenie wiadomości z Dnia 1
Prowadzenie auditu
Niezgodności
Symulacja auditu wewnętrznego
Dokumentowanie niezgodności
Opracowywanie wniosków auditowych oraz spotkanie
zamykające
Raportowanie
Standardowe elementy raportu z auditu
Zakończenie auditu
Quiz
Podsumowanie szkolenia oraz pytania
Refleksje oraz informacja zwrotna
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w proces auditowania, utrzymywania oraz nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania normy ISO 9001:2015
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Nasza idea to intensywne szkolenia o wysokiej efektywności co znajduje potwierdzenie w realnym wykorzystaniu w praktyce zdobytych umiejętności oraz pozyskanej wiedzy. Szkolenia oparte są na praktyczny


Czas trwania:

15 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- poczęstunek i lunch


Zdobyta wiedza:

Szkolenie pozwoli na zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie auditowania oraz raportowania zgodności, a także wdrażania procesów opartych o wymagania normy ISO 9001:2015. Nauczysz się, jak rozpoczynać audit, przygotowywać i prowadzić czynności auditowe, sporządzać i dostarczać raporty oraz weryfi ować działania naprawcze.

Korzyści:
Nauczysz się przygotowywać i prowadzić audit zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Nauczysz się, jak sprawić, by audit zgodności z normą ISO 9001:2015 przynosił korzyści dla auditowanych

Zdobędziesz umiejętności audytowania skuteczności zarządzania systemem przez organizację

Nauczysz się dawać klientom oraz dostawcom pewność, że produkty i usługi spełniają wymagania, które ich dotyczą

Nauczysz się jak zwiększać zadowolenie klientów poprzez skuteczne prowadzenie całego procesu auditu oraz jak wykorzystać wyniki auditu do zwiększenia zaangażowania w ciągłe doskonalenie

Nauczysz się pisać rzeczowe raporty i inicjować wartościowe działania naprawcze


Certyfikaty:

Certyfikat BSI

Trener icon

Nasi trenerzy to najlepsi specjaliści na rynku. Jako doświadczeni auditorzy, przekazują swoją wiedzę w taki sposób, aby organizacje skutecznie wdrażały standardy i stale się doskonaliły.

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right