Baza szkoleń

Baza szkoleń

1263 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 114

heart CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)
[{"pm":"","po":" Wprowadzenie. Plan kontroli w APQP. Plan kontroli a wymagania specyfikacji IATF 16949. Elementy planu kontroli. Analiza ryzyka a plan kontroli. Tworzenie planu kontroli. Powi\u0105zanie planu kontroli z inn...
Szkolenia otwarte
inne
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)
[{"pm":"","po":" Wizualne Zarz\u0105dzania Wynikami jako narz\u0119dzie anga\u017cowania pracownik\u00f3w. Co zrobi\u0107, by zarz\u0105dzanie wizualne nie sta\u0142o si\u0119 kolejnym raportowanie, ale skutecznym motywowaniem zespo\u0142u? Ka...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Metrologia długości i kąta
[{"pm":"","po":"1. Powitanie uczestnik\u00f3w 2. Om\u00f3wienie cel\u00f3w i zakresu szkolenia 3. Wprowadzenie do terminologii stosowanej w metrologii i jako\u015bci \u2013 S\u0142ownik VIM, normy PN-EN ISO 10012, PN-EN ISO 14253-1 4. Dok\u0142adno\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP - Zaawansowane planowanie jakości
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. PDCA, procesy i ci\u0105g\u0142e doskonalenie. 3. Wymagania APQP: a. Podstawowe zasady, b. Planowanie i definiowanie programu, c. Projektowanie i rozw\u00f3j produktu, d. Projektowanie i rozw\u00f3j procesu, e. Wa...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-06-2024
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP zaawansowane planowanie jakości + PPAP zatwierdzenie wyrobu i procesu
[{"pm":"","po":"DZIE\u0143 1. 1. Wprowadzenie. 2. PDCA, procesy i ci\u0105g\u0142e doskonalenie. 3. Wymagania APQP: a. Podstawowe zasady. b. Planowanie i definiowanie programu. c. Projektowanie i rozw\u00f3j produktu. d. Projektowanie i rozw\u00f3j...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
27-06-2024
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart Skuteczny Trener wewnętrzny – Warsztat
[{"pm":"","po":"1. Ja \u2013 Trener, czyli kto? W jaki spos\u00f3b doro\u015bli nabywaj\u0105 kompetencje. Co to jest uczenie si\u0119 i nauczanie. Cykl uczenia si\u0119 wg Kolba, czyli uczymy si\u0119 na do\u015bwiadczeniu. Zadani...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-06-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-17:2021 EAM-SSA- produkcja podzespołów elektronicznych- ocena/audyt systemu lutowania
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie: Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych, Rodzina norm AIAG CQI. 2. Technologia lutowania: Fizyczne aspekty lutowania (materia\u0142y, pokrycia, jako\u015b\u0107 spoin), Techniki lutowania (rozp\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-06-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart PPAP- Zatwierdzenie wyrobu i procesu
[{"pm":"","po":"1. Wymagania PPAP: Podstawowe zasady, Wymagania procesowe PPAP, Wymagania klienta odno\u015bnie powiadamiania i przed\u0142o\u017cenia, Przed\u0142o\u017cenie do klienta \u2013 poziomy PPAP, Status przed\u0142o\u0...
Szkolenia otwarte
inne
star
28-06-2024
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Planowanie i harmonogramowanie produkcji
[{"pm":"","po":"1. Planowanie zasob\u00f3w produkcji: Prognozowanie i zgrubne planowanie zasob\u00f3w produkcyjnych RCCP (analiza poziomu i zmienno\u015bci popytu, ocena zdolno\u015bci produkcyjnych), Ewaluacja systemu produkcyjnego (diagram...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-07-2024
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I \u2013 ISO 14001:2015 1. Wymagania normy ISO 14001:2015 ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem nast\u0119puj\u0105cych element\u00f3w: a. Specyficzne poj\u0119cia i definicje, b. Aspekty \u015brodowiskowe i ich identyf...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-07-2024
icon 2 dni
icon 2153 zł
Dowiedz się więcej
heart Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy - online
[{"pm":"","po":"ZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA? Istota, poj\u0119cie i zakres dyskryminacji Istota, poj\u0119cie i zakres mobbingu Skala i rozmiar mobbingu Mobbing oraz dyskryminacja w uj\u0119ciu regulacji i norm mi\u0119dzynarodo...
Szkolenia otwarte
inne
star
18-07-2024
icon 1 dzień
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart Mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych w organizacji
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 pierwszy: 1. Procesowy model zarz\u0105dzania organizacj\u0105: \u2022 Procesowy model zarz\u0105dzania, poj\u0119cie strumienia warto\u015bci \u2013 czynno\u015bci VA i NVA, \u2022 Mapowanie proces\u0...
Szkolenia otwarte
inne
star
25-07-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania i wdrożenie standardu IFS HPC ver. 3
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do standardu IFS HPC ver. 3. Historia i znaczenie standard\u00f3w z grupy IFS. Budowa i zawarto\u015b\u0107 standardu IFS HPC ver.3. Przej\u015bcie od IFS HPC ver.2 do IFS HPC ver.3. Zakres i zastosowanie standardu. ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-08-2024
icon 2 dni
icon 2030 zł
Dowiedz się więcej
heart Kaizen i Lean Management w zarządzaniu organizacją
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do \u201elean management\u201d i kaizen \u2013 podstawowe poj\u0119cia i techniki. 2. 5 zasad Lean Management: *Zidentyfikuj warto\u015b\u0107, * Mapuj strumie\u0144 warto\u015bci, *Wytw\u00f3rz \u201eflow\u201d, *W...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-08-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Pochodzenie towaru w regulacjach celnych Unii Europejskiej, klasyfikacja towarowa, ustalanie kodu CN
[{"pm":"","po":"I. Przepisy reguluj\u0105ce klasyfikacj\u0119 towarow\u0105: 1. Taryfa celna , budowa, zasady og\u00f3lnej taryfikacji. 2. Klasyfikacja towarowa , ustalanie kodu CN. 3. Og\u00f3lne i szczeg\u00f3lne regu\u0142y klasyfikacji towarowej...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-08-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart RCA (Root Cause Analysis)- analiza przyczyn źródłowych
[{"pm":"","po":"Szkolenie w spos\u00f3b warsztatowy poka\u017ce uczestnikom w jaki spos\u00f3b stosowa\u0107 techniki Root Cause Analysis w swoim \u015brodowisku zawodowym. OPIS SZKOLENIA: Szkolenie w spos\u00f3b warsztatowy poka\u017ce uczestnikom...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-09-2024
icon 2 dni
icon 2448 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I \u2013 ISO 50001:2018: 1. Podstawowe poj\u0119cia zwi\u0105zane z efektywno\u015bci\u0105 energetyczn\u0105 i norm\u0105 ISO 50001:2018 \u2013 wydajno\u015b\u0107 energetyczna, wska\u017aniki wyniku energetycznego, ene...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-09-2024
icon 2 dni
icon 2153 zł
Dowiedz się więcej
heart System sugestii pracowniczych
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie: Zarz\u0105dzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Szczup\u0142a kultura zarz\u0105dzania. Ni\u017c demograficzny. Starzej\u0105ce si\u0119 spo\u0142ecze\u0144stwo. Proces ci\u0105g\u0142ego doskonalenia. 3...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-09-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.3:2023 - Audytor procesu
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. Rodzaje audyt\u00f3w. 3. Powi\u0105zanie VDA 6.3:2023 z wymaganiami IATF 16949 i CSR (specyficznymi wymaganiami klienta). 4. VDA 6.3:2023 \u2013 kluczowe zmiany. 5. Orientacja procesowa - analiza ryzyka, wykorzysta...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-09-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart MTM (Methods Time Measurement) w normowaniu czasów czynności
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do MTM: problemy mierzenia pracy ludzkiej, powstawanie i rozw\u00f3j metody MTM, og\u00f3lna charakterystyka metody MTM, przyk\u0142ady stosowania, jednostki. 2. Elementy pracy ko\u0144czyn g\u00f3rnych - o...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-09-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right