Baza szkoleń

Baza szkoleń

1287 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 114

heart Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
[{"pm":"","po":"ZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA? Istota, poj\u0119cie i zakres dyskryminacji Istota, poj\u0119cie i zakres mobbingu Skala i rozmiar mobbingu Mobbing oraz dyskryminacja w uj\u0119ciu regulacji i norm mi\u0119dzynarodo...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-09-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S w praktyce- organizacja miejsca pracy
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie w temat szkolenia: Podstawy modelu 5S, definicje, terminy, za\u0142o\u017cenia filozoficzne i organizacyjne, 1S - sortowanie, separacja rzeczy niepotrzebnych, strategia czerwonych etykietek, 2S - systematy...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-09-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving. 2. Dlaczego wa\u017cne jest kompleksowe podej\u015bcie do rozwi\u0105zywania problem\u00f3w? 3. Problem Solving a cykl PDCA. 4. Istota metody 8D,poszczeg\u00f3lne kroki w metodzie: ...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-09-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Planowanie i harmonogramowanie produkcji
[{"pm":"","po":"1. Planowanie zasob\u00f3w produkcji: Prognozowanie i zgrubne planowanie zasob\u00f3w produkcyjnych RCCP (analiza poziomu i zmienno\u015bci popytu, ocena zdolno\u015bci produkcyjnych), Ewaluacja systemu produkcyjnego (diagram...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-09-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart E-doręczenia
[{"pm":"","po":"1. Za\u0142o\u017cenia ustawy o dor\u0119czeniach elektronicznych. 2. Definicje ustawowe: podmiot publiczny, kwalifikowana us\u0142uga rejestrowanego dor\u0119czenia elektronicznego, operator wyznaczony, baza adres\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-09-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Zaawansowane planowanie jakości (APQP) i Plan nadzoru (Control Plan) - edycja marzec 2024
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: Zaawansowane planowanie jako\u015bci (APQP) i Plan nadzoru (Control Plan) 1. Wprowadzenie. 2. Kluczowe elementy planowania jako\u015bci: Przegl\u0105d wymaga\u0144. Proces i podej\u015bcie procesowe. Problem i defi...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
23-09-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych
[{"pm":"","po":"Modu\u0142 I - MSA 1. Powt\u00f3rzenie podstawowych zagadnie\u0144 MSA: Zmienno\u015b\u0107 ca\u0142kowita w procesie i wp\u0142yw pomiaru, Pomiar, proces i SPC, Wyci\u0105g z wymaga\u0144 norm MSA (AIAG, Bosch, etc.), ...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-09-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart MSA - Analiza systemów pomiarowych
[{"pm":"","po":"1. Powt\u00f3rzenie podstawowych zagadnie\u0144 MSA: Zmienno\u015b\u0107 ca\u0142kowita w procesie i wp\u0142yw pomiaru, Pomiar, proces i SPC, Wyci\u0105g z wymaga\u0144 norm MSA (AIAG, Bosch, ect.), Dyskusja z grup\...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-09-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Budowanie zaufania w zespole i 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego
[{"pm":"","po":"Szkolenie dedykowane jest liderom kieruj\u0105cym Zespo\u0142ami, zar\u00f3wno dla do\u015bwiadczonych jak r\u00f3wnie\u017c nowych w swojej roli a tak\u017ce kierownik\u00f3w projektu i pracownikom dzia\u0142\u00f3w personalnych. ZA...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-09-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
[{"pm":"","po":" Wymagania motoryzacji dotycz\u0105ce zatwierdzenia proces\u00f3w i wyrob\u00f3w, Przebieg procedury zatwierdzenia procesu i wyrobu wg VDA 2 Przegl\u0105d wymaganych dowod\u00f3w - interpretacja Zadania organizacji i kl...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-09-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC- STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM
[{"pm":"","po":"1. Powt\u00f3rzenie podstaw SPC: Do czego s\u0142u\u017cy SPC, Po co komu jest SPC, Korzy\u015bci p\u0142yn\u0105ce z SPC. 2. Zasady dzia\u0142ania kart kontrolnych: Zmienno\u015b\u0107 naturalna i specjalna w proce...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-09-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Automotive SPICE (A-SPICE)
[{"pm":"","po":" Wewn\u0119trzna struktura standardu Automotive SPICE. Przegl\u0105d oceny proces\u00f3w wed\u0142ug ASPICE. Interpretacja poziom\u00f3w 1-3. Om\u00f3wienie proces\u00f3w Automotive SPICE: SYS.1 Requirements Elicit...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-09-2024
icon 2 dni
icon 3432 zł
Dowiedz się więcej
heart Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów
[{"pm":"","po":"1. Prognozowanie zapotrzebowania: Profile zu\u017cycia, czyli: co daje si\u0119 i nale\u017cy prognozowa\u0107? \u0179r\u00f3d\u0142a i jako\u015b\u0107 danych dotycz\u0105cych zu\u017cycia, Analiza ABC/XYZ - regu\u0142y zamawiania ma...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-09-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-29 Proces specjalny: Lutowanie twarde piecowe (obróbka cieplna) aluminium i stali nierdzewnej- ocena syst
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. Kompetencje audytora CQ...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-09-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Moderowanie spotkań, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne- trening z kamerą
[{"pm":"","po":"MODEROWANIE SPOTKA\u0143: Definicja moderacji. Rola moderatora w trakcie spotkania, panelu, dyskusji. Zasady prowadzenia spotka\u0144 grupowych i regu\u0142y ich moderowania. Style, strategie i techniki moderowania. Obszary moderacji...
Szkolenia otwarte
inne
star
26-09-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I: 1. Nowe podej\u015bcie do system\u00f3w zarz\u0105dzania - Annex SL i jego rola. 2. Nowa struktura system\u00f3w zarz\u0105dzania - terminologia, nowe definicje, wymagana dokumentacja. 3. Podstawowe poj\u0119cia i def...
Szkolenia otwarte
inne
star
03-10-2024
icon 2 dni
icon 2153 zł
Dowiedz się więcej
heart PDCA i efektywne rozwiązywanie problemów
[{"pm":"","po":"DZIE\u0143 1 1. Wprowadzenie. 2. Kluczowe elementy rozwi\u0105zywania problem\u00f3w: Jako\u015b\u0107 i zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105 Podej\u015bcie procesowe i zarz\u0105dzanie procesami: Standard i praca standa...
Szkolenia otwarte
inne
star
03-10-2024
icon 2 dni
icon 1968 zł
Dowiedz się więcej
heart Pomiar twardości
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: Pomiar twardo\u015bci 1. Podstawowe zagadnienia. 2. Rodzaje twardo\u015bci i ich om\u00f3wienie: Twardo\u015b\u0107 Rockwella, Twardo\u015b\u0107 Brinella, Twardo\u015b\u0107 Vickersa, Inne metody. 3. Sposoby pomia...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-10-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Automotive SPICE (A-SPICE) 4.0 online
[{"pm":"","po":"PLAN SZKOLENIA: Automotive SPICE (A-SPICE) Wewn\u0119trzna struktura standardu Automotive SPICE. Przegl\u0105d oceny proces\u00f3w wed\u0142ug ASPICE. Interpretacja poziom\u00f3w 1-3. Om\u00f3wienie proces\u00f3w Automotive SPICE: SYS...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-10-2024
icon 2 dni
icon 3063 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań
[{"pm":"","po":"1. PO PROSTU TO ZR\u00d3B! Jak efektywne jest dzi\u015b Twoje zarz\u0105dzanie czasem? \u2013 Analiza w\u0142asnej efektywno\u015bci pracy. 2. WIZJA A CODZIENNE PRACA CODZIENNA I PRIORYTETY: Organizacja efektywnego tygodnia...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-10-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right