Baza szkoleń

Baza szkoleń

1463 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 117

heart CQI-8 Audyt warstwowy procesu
[{"pm":"","po":"1. Geneza audytu warstwowego procesu (Layered Process Audyt - LPA). 2. Cele i klienci (odbiorcy wynik\u00f3w) audytu warstwowego. 3. Wymagania globalne oraz specyficzne wymagania klient\u00f3w OEM w zakresie CQI-8. 4. Audyt wew...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-05-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Pisanie i redagowanie pism urzędowych
[{"pm":"","po":" Poj\u0119cie komunikacji w zestawieniu z poprawno\u015bci\u0105 j\u0119zykow\u0105 i zasadami redagowania pism urz\u0119dowych. Rodzaje pism urz\u0119dowych. Czym jest korespondencja? Om\u00f3wienie zasad redagowania p...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-05-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów
[{"pm":"","po":"1. Prognozowanie zapotrzebowania: Profile zu\u017cycia, czyli: co daje si\u0119 i nale\u017cy prognozowa\u0107? \u0179r\u00f3d\u0142a i jako\u015b\u0107 danych dotycz\u0105cych zu\u017cycia, Analiza ABC/XYZ - regu\u0142y ...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Pomiar twardości
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe zagadnienia. 2. Rodzaje twardo\u015bci i ich om\u00f3wienie: Twardo\u015b\u0107 Rockwella, Twardo\u015b\u0107 Brinella, Twardo\u015b\u0107 Vickersa, Inne metody. 3. Sposoby pomiaru detali. 4. Sposoby u\...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-05-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart KAIZEN I 5S w praktyce
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. Proces i zarz\u0105dzanie procesami. 3. Standard. 4. Podstawy Lean Manufacturing i Kaizen. 5. 5S/6S. 6. Wywiad z pracownikiem. 7. Wizualne zarz\u0105dzanie. 8. PDCA w ci\u0105g\u0142ym doskonaleniu. 9. Audyty 5S. ...
Szkolenia otwarte
inne
star
29-05-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Pochodzenie towaru w regulacjach celnych Unii Europejskiej, klasyfikacja towarowa, ustalanie kodu CN
[{"pm":"","po":"I. Przepisy reguluj\u0105ce klasyfikacj\u0119 towarow\u0105: 1. Taryfa celna , budowa, zasady og\u00f3lnej taryfikacji. 2. Klasyfikacja towarowa , ustalanie kodu CN. 3. Og\u00f3lne i szczeg\u00f3lne regu\u0142y klasyfikacji towarowej...
Szkolenia otwarte
inne
star
03-06-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Trudne rozmowy z pracownikami
[{"pm":"","po":"Schematy do natychmiastowego zastosowania Jak chwali\u0107 i motywowa\u0107 do pracy? Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizuj\u0105cym odpowiednio cel\u00f3w pracy. Przekazywanie zespo\u0142owi negatywnych informacji ...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-06-2024
icon 1 dzień
icon 1464 zł
Dowiedz się więcej
heart Skuteczny szef. Szczęśliwy zespół
[{"pm":"","po":"1. Skuteczny szef \u2013 zachowania, kompetencje: Ja jako lider \u2013 czyli kto? Trzy obszary odpowiedzialno\u015bci lidera (wg J. Adaira). Formalne i nieformalne \u017ar\u00f3d\u0142a autorytetu. 2. Budowanie i rozw\u0...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-06-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart KAIZEN I 5S w praktyce
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. Proces i zarz\u0105dzanie procesami. 3. Standard. 4. Podstawy Lean Manufacturing i Kaizen. 5. 5S/6S. 6. Wywiad z pracownikiem. 7. Wizualne zarz\u0105dzanie. 8. PDCA w ci\u0105g\u0142ym doskonaleniu. 9. Audyty 5S. ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem IQ-RM APIS
[{"pm":"","po":"1. FMEA - obszar zastosowania. 2. Nowe FMEA (r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy nowym a starym podej\u015bciem). 3. Charakterystyki Specjalne. 4. Podstawowa obs\u0142uga programu IQ-RM APIS. 5. Tworzenie analizy FMEA w IQ-RM APIS na przy...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Negocjacje i techniki wywierania wpływu
[{"pm":"","po":"1. Przygotowanie do negocjacji: \u2022 Jaki jestem? Jaki jest on? Analiza styl\u00f3w negocjacyjnych. \u2022 Jakie jest miejsce i czas? Niedoceniana rola proksemiki. \u2022 O co chodzi mnie, a o co jemu? Oddzielenie ludzi od problemu...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-29 Proces specjalny: Lutowanie twarde piecowe (obróbka cieplna) aluminium i stali nierdzewnej- ocena syst
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. Kompetencje audytora CQ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Wzorcowanie (kalibracja) wyposażenia pomiarowego szkolenie otwarte/zamknięte
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia opisuj\u0105ce metrologiczne cechy przyrz\u0105d\u00f3w kontrolnych. 2. Hierarchiczny uk\u0142ad sprawdze\u0144, sp\u00f3jno\u015b\u0107 pomiarowa. 3. Interpretacja sp\u00f3jno\u015bci pomiarowej i praktyczn...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Pomiar chropowatości
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do chropowato\u015bci. 2. SGP \u2013 Struktura Geometryczna Powierzchni: Kierunkowo\u015b\u0107 Nier\u00f3wno\u015b\u0107, Powierzchnia rzeczywista, Powierzchnia zmierzona. 3. Profil nier\u00f3wno\u015b...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-06-2024
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA WEDŁUG AIAG I VDA ED.1 - szkolenie online
[{"pm":"","po":"Szkolenie pozwoli zapozna\u0107 si\u0119 m. in. z wymaganiami nowego FMEA, strategi\u0105 przej\u015bcia na nowe wymagania dotycz\u0105ce PFMEA oraz etapami analizy PFMEA. PROGRAM SZKOLENIA: FMEA WED\u0141UG AIAG I VDA ED.1 Wst\u0119...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-06-2024
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne
[{"pm":"","po":"1. GPS \u2013 specyfikacja geometryczna produktu. 2. Struktura norm GPS. 3. GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS. 4. Zapisy tolerancji i pasowa\u0144. 5. Tolerowanie og\u00f3lne. 6. Klasyfikacja i symbolika tolera...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH I dyrektywy RoHS
[{"pm":"","po":"1. Podstawy prawne Rozporz\u0105dzenia REACH 2. Zakres REACH 3. Rejestracja, udzielanie zezwole\u0144, ograniczenia 4. Informacja w \u0142a\u0144cuchu dostaw 5. Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie substancji i mieszanin chemicznych \...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-06-2024
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Obsługa bazy IMDS (MIĘDZYNARODOWY SYSTEM MATERIAŁOWYCH BAZ DANYCH)- online
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie: Logowanie w bazie, Wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC wraz za\u0142\u0105cznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz za\u0142\u0105cznikiem, Rekomendacje IMDS, GADSL (Global Automotive Declarable...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-06-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.3:2023 - Audytor procesu
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. Rodzaje audyt\u00f3w. 3. Powi\u0105zanie VDA 6.3:2023 z wymaganiami IATF 16949 i CSR (specyficznymi wymaganiami klienta). 4. VDA 6.3:2023 \u2013 kluczowe zmiany. 5. Orientacja procesowa - analiza ryzyka, wykorzysta...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Wyroby płaskie - produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów
[{"pm":"","po":" Czym jest stal: fizycznie, chemicznie- podzia\u0142. Jako\u015b\u0107 jako miara spe\u0142nienia oczekiwa\u0144 klienta. Przegl\u0105d wymaga\u0144 dotycz\u0105cych wyrobu. Proces produkcji stali i g\u0142\u00f3wne wad...
Szkolenia otwarte
inne
star
13-06-2024
icon 2 dni
icon 2829 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right