Baza szkoleń

Baza szkoleń

1263 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 114

heart Kaizen & Lean Management
[{"pm":"","po":"1. Filozofia Lean Managment: podstawy Lean: filozofia, historia, korzy\u015bci, strategia, definicje, rozw\u00f3j koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System, rodzaje MUDA \u2013 7 rodzaj\u00f3w strat, identy...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-10-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart KAIZEN I 5S w praktyce
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. Proces i zarz\u0105dzanie procesami. 3. Standard. 4. Podstawy Lean Manufacturing i Kaizen. 5. 5S/6S. 6. Wywiad z pracownikiem. 7. Wizualne zarz\u0105dzanie. 8. PDCA w ci\u0105g\u0142ym doskonaleniu. 9. Audyty 5S. ...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-10-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Delegowanie zadań oraz radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole produkcyjnym
[{"pm":"","po":"Epidemia \u201eniedelegowania\u201d Dlaczego liderzy nie deleguj\u0105? Zalety i wady delegowania. Czynniki wp\u0142ywaj\u0105ce na delegowanie. Identyfikacja korzy\u015bci z delegowania zada\u0144 dla obu stron. Efe...
Szkolenia otwarte
inne
star
08-10-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Normowanie czasu pracy
[{"pm":"","po":"1. Analiza czasu w nowoczesnym zarz\u0105dzania produkcj\u0105: Czas VA - dodawanie warto\u015bci, Czas czynno\u015bci NVA - niedodaj\u0105cych warto\u015bci w procesach, Typologia marnotrawstwa \u201elean\u201d. 2. Bad...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-10-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP zaawansowane planowanie jakości + PPAP zatwierdzenie wyrobu i procesu
[{"pm":"","po":"DZIE\u0143 1. 1. Wprowadzenie. 2. PDCA, procesy i ci\u0105g\u0142e doskonalenie. 3. Wymagania APQP: a. Podstawowe zasady. b. Planowanie i definiowanie programu. c. Projektowanie i rozw\u00f3j produktu. d. Projektowanie i rozw\u00f3j...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
10-10-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych w organizacji
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 pierwszy: 1. Procesowy model zarz\u0105dzania organizacj\u0105: \u2022 Procesowy model zarz\u0105dzania, poj\u0119cie strumienia warto\u015bci \u2013 czynno\u015bci VA i NVA, \u2022 Mapowanie proces\u0...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-10-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart PPAP- Zatwierdzenie wyrobu i procesu
[{"pm":"","po":"1. Wymagania PPAP: Podstawowe zasady, Wymagania procesowe PPAP, Wymagania klienta odno\u015bnie powiadamiania i przed\u0142o\u017cenia, Przed\u0142o\u017cenie do klienta \u2013 poziomy PPAP, Status przed\u0142o\u0...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-10-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Obsługa klienta z niepełnosprawnością
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: Obs\u0142uga klienta z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 Kim jest osoba z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105? Zrozumienie niepe\u0142nosprawno\u015bci Profil osoby niepe\u0142nosprawnej R\u00f3\u017cnice w obs\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-10-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-11 (Plating System Assessment) - Audyt procesu galwanizacji - wymaganie AIAG (edycja 3, 2019)
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Om\u00f3wienie normy CQI-11. 4.1.Odpowiedzialno\u015b\u0107 Personelu i Planowanie jako\u015bci. 4.2.Sk\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
14-10-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)
[{"pm":"","po":" Wizualne Zarz\u0105dzania Wynikami jako narz\u0119dzie anga\u017cowania pracownik\u00f3w. Co zrobi\u0107, by zarz\u0105dzanie wizualne nie sta\u0142o si\u0119 kolejnym raportowanie, ale skutecznym motywowaniem zespo\u0142u? Ka...
Szkolenia otwarte
inne
star
17-10-2024
icon 2 dni
icon 2327 zł
Dowiedz się więcej
heart Mapowanie procesów - VSM (Mapowanie Strumienia Wartości) - sposób na systemowe podejście do wzrostu efektywnoś
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do Mapowania Strumienia Warto\u015bci (VSM - Value Stream Mapping): Lean Management, podstawowe za\u0142o\u017cenia, Cel nadrz\u0119dny przedsi\u0119biorstwa \u2013 czym jest warto\u015b\u0107? Czym jest ...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-10-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart System sugestii pracowniczych
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie: Zarz\u0105dzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Szczup\u0142a kultura zarz\u0105dzania. Ni\u017c demograficzny. Starzej\u0105ce si\u0119 spo\u0142ecze\u0144stwo. Proces ci\u0105g\u0142ego doskonalenia. 3...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-10-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-8 Audyt warstwowy procesu (LAYERED PROCESS AUDIT)
[{"pm":"","po":"Program szkolenia: CQI-8 Audyt warstwowy procesu 1. Geneza audytu warstwowego procesu (Layered Process Audyt - LPA). 2. Cele i klienci (odbiorcy wynik\u00f3w) audytu warstwowego. 3. Wymagania globalne oraz specyficzne wymagania klie...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-10-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Pisanie i redagowanie pism urzędowych
[{"pm":"","po":" Poj\u0119cie komunikacji w zestawieniu z poprawno\u015bci\u0105 j\u0119zykow\u0105 i zasadami redagowania pism urz\u0119dowych. Rodzaje pism urz\u0119dowych. Czym jest korespondencja? Om\u00f3wienie zasad redagowania p...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-10-2024
icon 1 dzień
icon 1218 zł
Dowiedz się więcej
heart Przegląd i interpretacja wymagań IATF16949:2016 oraz ISO9001:2015
[{"pm":"","po":"Celem szkolenia jest poznanie wymaga\u0144 IATF16949:2016 i ISO9001:2015. PROGRAM SZKOLENIA: Przegl\u0105d i interpretacja wymaga\u0144 IATF16949:2016 oraz ISO9001:2015 1. Wprowadzenie do System\u00f3w Zarz\u0105dzania Jako\u015bc...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
24-10-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Trudne rozmowy z pracownikami
[{"pm":"","po":"Schematy do natychmiastowego zastosowania Jak chwali\u0107 i motywowa\u0107 do pracy? Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizuj\u0105cym odpowiednio cel\u00f3w pracy. Przekazywanie zespo\u0142owi negatywnych informacji ...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-11-2024
icon 1 dzień
icon 1464 zł
Dowiedz się więcej
heart E-doręczenia
[{"pm":"","po":"1. Za\u0142o\u017cenia ustawy o dor\u0119czeniach elektronicznych. 2. Definicje ustawowe: podmiot publiczny, kwalifikowana us\u0142uga rejestrowanego dor\u0119czenia elektronicznego, operator wyznaczony, baza adres\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-11-2024
icon 1 dzień
icon 1218 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.3:2023 - Audytor procesu
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. Rodzaje audyt\u00f3w. 3. Powi\u0105zanie VDA 6.3:2023 z wymaganiami IATF 16949 i CSR (specyficznymi wymaganiami klienta). 4. VDA 6.3:2023 \u2013 kluczowe zmiany. 5. Orientacja procesowa - analiza ryzyka, wykorzysta...
Szkolenia otwarte
inne
star
13-11-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA WEDŁUG AIAG I VDA ED.1 - szkolenie online
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: FMEA WED\u0141UG AIAG I VDA ED.1 Wst\u0119p do FMEA - historia wymaga\u0144 rynku motoryzacyjnego w kontek\u015bcie FMEA. Powi\u0105zania FMEA z wymaganiami normatywnymi IATF16949:2016 / om\u00f3wienie tematu chara...
Szkolenia otwarte
inne
star
14-11-2024
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart Audit wyrobu VDA 6.5
[{"pm":"","po":"Szkolenie przeznaczone jest dla os\u00f3b wytypowanych do przeprowadzania audit\u00f3w wyrobu wg VDA 6.5 oraz os\u00f3b uczestnicz\u0105cych ze strony przedsi\u0119biorstwa w auditach. ODBIORCY SZKOLENIA: *osoby wytypowane do przepr...
Szkolenia otwarte
inne
star
15-11-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej

Polecane szkolenia

Left
Right