Baza szkoleń

Baza szkoleń

1263 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 114

heart PFMEA (AIAG+VDA)
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: PFMEA (AIAG+VDA) 1. Wprowadzenie. 2. Kluczowe elementy analizy PFMEA: a. Przegl\u0105d wymaga\u0144. b. Proces i podej\u015bcie procesowe. c. Problem i definiowanie problemu. d. Lider i zesp\u00f3\u0142. e. Wsp\u00...
Szkolenia otwarte
inne
star
17-06-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH I dyrektywy RoHS
[{"pm":"","po":"1. Podstawy prawne Rozporz\u0105dzenia REACH 2. Zakres REACH 3. Rejestracja, udzielanie zezwole\u0144, ograniczenia 4. Informacja w \u0142a\u0144cuchu dostaw 5. Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie substancji i mieszanin chemicznych \...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem IQ-RM APIS
[{"pm":"","po":"1. FMEA - obszar zastosowania. 2. Nowe FMEA (r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy nowym a starym podej\u015bciem). 3. Charakterystyki Specjalne. 4. Podstawowa obs\u0142uga programu IQ-RM APIS. 5. Tworzenie analizy FMEA w IQ-RM APIS na przy...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart RCA (Root Cause Analysis)- analiza przyczyn źródłowych
[{"pm":"","po":"Szkolenie w spos\u00f3b warsztatowy poka\u017ce uczestnikom w jaki spos\u00f3b stosowa\u0107 techniki Root Cause Analysis w swoim \u015brodowisku zawodowym. OPIS SZKOLENIA: Szkolenie w spos\u00f3b warsztatowy poka\u017ce uczestnikom...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 2 dni
icon 2448 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S w praktyce- organizacja miejsca pracy
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie w temat szkolenia: Podstawy modelu 5S, definicje, terminy, za\u0142o\u017cenia filozoficzne i organizacyjne, 1S - sortowanie, separacja rzeczy niepotrzebnych, strategia czerwonych etykietek, 2S - systematy...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyficzne wymagania FORD MOTOR COMPANY
[{"pm":"","po":"CELE SZKOLENIA: I Podniesienie \u015bwiadomo\u015bci dotycz\u0105cej specyficznych wymaga\u0144 klienta Ford II Zapoznanie si\u0119 z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji) III Nabycie wied...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 2 dni
icon 2706 zł
Dowiedz się więcej
heart Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p 2. Zakres obowi\u0105zywania zatwierdzania procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA) 3. Zdarzenia inicjuj\u0105ce PPA 4. Podstawowy przebieg PPA 5. Porozumienie dotycz\u0105ce PPA 6. Przeprowadzenie PPA 7. Szczeg\u00f3lne prz...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-06-2024
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do rysunku technicznego. 2. Linie wymiarowe: wytyczne wg norm 3. Podstawowe konstrukcje geometryczne. 4. Rzutowanie i zasady: Rzutowanie prostok\u0105tne \u2013 przyk\u0142ady Rzutowanie aksonometryczne \u2013 ...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-06-2024
icon 1 dzień
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI- 14 Zarządzanie reklamacjami i zwrotami z rynku- wymagania wg AIAG
[{"pm":"","po":"1. Norma CQI-14 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 klienta oraz IATF16949:2016 a. Analiza wymaga\u0144 auditowych wg normy 19011:2018 2. Om\u00f3wienie grupy norm CQI ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem CQI-14 3. G\u0142\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI- 23 Audyt procesu formowania tworzyw- wymagania wg AIAG
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI -23 w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. Kompetencje audyto...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) ORAZ ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) Z WYKORZYSTANIEM MINITAB
[{"pm":"","po":"1. Powt\u00f3rzenie podstawowych zagadnie\u0144 MSA 0,5h: Zmienno\u015b\u0107 ca\u0142kowita w procesie i wp\u0142yw pomiaru, Pomiar, proces i SPC, Wyci\u0105g z wymaga\u0144 norm MSA (AIAG, VDA, etc.), Dyskusja z gru...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Nadzór nad wyposażeniem i kalibracja wybranych środków pomiarowych i kontrolnych
[{"pm":"","po":" Nazewnictwo i definicje na podstawie s\u0142ownika VIM z 2008r. Prawo o miarach i jego zastosowanie. Legalizacja, zatwierdzenie typu, kalibracja, sprawdzenie. Podstawy nadzoru nad wyposa\u017ceniem wg ISO 9001:2015 ora...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie reklamacjami
[{"pm":"","po":"1. Reklamacja \u2013 co to jest i czyj jest to problem? 2. Podstawy komunikacji. 3. Podstawy negocjacji. 4. Cele negocjacyjne. 5. BATNA. 6. Oczekiwania klienta zwi\u0105zane z reklamacj\u0105. 7. Przygotowanie do rozmowy z klientem: ...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Nadzorowanie Wyposażenia Pomiarowego
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: Nadzorowanie Wyposa\u017cenia Pomiarowego 1. Wst\u0119p. 2. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 przepis\u00f3w prawnych. 3. Om\u00f3wienie i charakterystyka przyrz\u0105d\u00f3w pomiarowych. 4. Ewidencja wyposa\u017cenia p...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Nadzorowanie Wyposażenia Pomiarowego
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: Nadzorowanie Wyposa\u017cenia Pomiarowego 1. Wst\u0119p. 2. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 przepis\u00f3w prawnych. 3. Om\u00f3wienie i charakterystyka przyrz\u0105d\u00f3w pomiarowych. 4. Ewidencja wyposa\u017cenia p...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I: 1. Nowe podej\u015bcie do system\u00f3w zarz\u0105dzania - Annex SL i jego rola. 2. Nowa struktura system\u00f3w zarz\u0105dzania - terminologia, nowe definicje, wymagana dokumentacja. 3. Podstawowe poj\u0119cia i def...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2153 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-9 Audytowanie procesu specjalnego obróbki cieplnej wg AIAG- 4TH EDITION 2020
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG 2. Rodzina norm AIAG CQI 3. Normy AIAG CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. Powi\u0105zania normy CQI-9 z innymi wymaganiami g...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie - online
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: Procesy logistyczne w przedsi\u0119biorstwie 1. Wprowadzenie do zarz\u0105dzania procesami logistycznymi: a) procesy logistyczne w przedsi\u0119biorstwie i \u0142a\u0144cuchach dostaw, b) analiza i pomiar procesu ...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Profesjonalna obsługa sekretariatu- warsztat dla sekretarek i asystentów
[{"pm":"","po":"1. WSP\u00d3\u0141PRACA Z PRZE\u0141O\u017bONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE: Utrzymanie prawid\u0142owych relacji z prze\u0142o\u017conymi. Po\u017c\u0105dane cechy asystentki - typ osobowo\u015bci, charakter, umiej\u011...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie reklamacjami
[{"pm":"","po":"1. Reklamacja \u2013 co to jest i czyj jest to problem? 2. Podstawy komunikacji. 3. Podstawy negocjacji. 4. Cele negocjacyjne. 5. BATNA. 6. Oczekiwania klienta zwi\u0105zane z reklamacj\u0105. 7. Przygotowanie do rozmowy z klientem: ...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right