PDCA i efektywne rozwiązywanie problemów
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1968,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
1968,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
03 - 04 październik 2024
icon
Miejsce:
online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

PDCA i efektywne rozwiązywanie problemów

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1968,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
DZIEŃ 1

1. Wprowadzenie.
2. Kluczowe elementy rozwiązywania problemów:

Jakość i zarządzanie jakością
Podejście procesowe i zarządzanie procesami:

Standard i praca standaryzowana,
Środowisko i kultura rozwiązywania problemów,
Cele i mierniki.

3. Cykl PDCA w rozwiązywaniu problemów.
4. Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów:

Wstępna analiza problemu
Powołanie zespołu:

Lider i jego rola,
Zespół i jego rola,
Zasady powoływania zespołów.

5. Współpraca w zespole.
6. Idealny zespół:

Zdefiniowanie problemu,
Zdefiniowanie i wdrożenie działań krótkoterminowych,
Zdefiniowanie i potwierdzenie przyczyn źródłowych,
Zdefiniowanie działań długoterminowych,
Wdrożenie, monitorowanie i weryfikacja działań długoterminowych,
Standaryzacja – działania zapobiegające nawrotom problemu,
Podsumowanie i podziękowania dla zespołu.

7. Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned.
8. Narzędzia jakości:

5W2H,
Wywiad z pracownikiem,
5S,
5W,
Wywiad z pracownikiem,
Diagram Ishikawy,
Diagram Żółwia,
Burza mózgów,
Analiza Pareto,
Flow Chart,
Visual Management,
Plan działań i status działań,
Audyt.

9. Podsumowanie.

DZIEŃ 2
1. Praca na przykładach przygotowanych przez klienta – zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
2. Podsumowanie szkolenia.
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

online


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/