Budowanie autorytetu i komunikacja na linii lider - pracownik
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2202,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2202,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
10 - 11 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
Częstochowa, woj. śląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Budowanie autorytetu i komunikacja na linii lider - pracownik

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2202,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
Budowanie autorytetu lidera w oczach pracowników.

Kiedyś kolega, teraz lider – zagrożenia i pułapki nowego szefa i jak sobie z nimi radzić – trening techniki tworzenia i ogłaszania zasad współpracy lidera z zespołem.
Kierowanie zespołem tworzonym przez dawnych kolegów.

Postawa re i proaktywna lidera i jej wpływ na zespół.

Techniki zdobywania i podtrzymywania zaufania pomiędzy liderem a zespołem – trening poznanych technik w symulacjach.

Efektywność własnego stylu kierowania względem poszczególnych pracowników

Rozwój umiejętności dopasowywania stylu kierowania do potrzeb sytuacji i poziomu kompetencji podwładnych – praktyczne zastosowanie różnych stylów kierowania.
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za wpływ własnego zachowania kierowniczego na pracowników.
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za swoje zadania.
Rozwijanie postawy ukierunkowanej na motywowanie i rozwijanie podwładnych poprzez stosowanie właściwego podejścia.
Budowanie autorytetu u pracowników pokoleń X, Millennium i Z.
Techniki radzenia sobie z podważaniem pozycji lidera – symulacje, podczas których uczestnicy ćwiczą poznane techniki.

Komunikacja w zespole jako „must be” szacunku w grupie

Pionowe i poziome kierowanie przepływem informacji w zespole.
Narzędzia efektywnej komunikacji w rękach lidera z uwzględnieniem różnic pokoleniowych – trening komunikatów, dostosowanych do wieku odbiorcy.
Komunikat asertywny zamiast oceny i krytyki.
Pozytywna i negatywna informacja zwrotna – modele FUKO, UFO, feedbackowy model mentorski i gitarowy
Komunikacja z pracownikami pokoleń X, Y, Z.
Mechanizm projekcji w kontakcie z pracownikiem.

Pozytywne wpływanie na zachowanie współpracowników

Reguły wywierania wpływu.
Język perswazji w rozmowie z podwładnym / współpracownikiem.
Komunikacyjne dopasowanie do pracownika – trening dopasowania komunikacyjnego.
Mowa ciała w kontakcie z podwładnymi – jak wykorzystać na co dzień.
Właściwy dobór słów i gestów wobec członków podległego zespołu.
Profil uczestników icon
liderzy, brygadziści i mistrzowie produkcji, kierownicy i dyrektorzy produkcji
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu skutecznego kierowania zespołem produkcyjnym.
Pokazanie mechanizmów skutecznej komunikacji w zespole produkcyjnym.
Usunięcie błędów komunikacyjnych na linii lider – pracownik oraz pracownik – pracownik.
Trening udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.
Praktyka zasad wywierania wpływu, by przekonać pracownika do zadań, których wykonać nie chce.
Eliminacja z komunikacji słów manipulacyjnych i powodujących rozdrażnienie pracownika
i zastąpienie ich komunikatami motywującymi.
Dobór komunikatów do podświadomych wzorców odbioru przekazu przez pracownika – ćwiczenie komunikacji perswazyjnej.


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/