Akademia lidera w firmie produkcyjnej
icon 16 godzin (2 dni)
icon 5277,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
5277,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
10 - 11 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
Częstochowa, woj. śląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Akademia lidera w firmie produkcyjnej

icon 16 godzin (2 dni)
icon 5277,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
Weź udział w „Akademii lidera w firmie produkcyjnej”, dostępnej teraz w formie otwartej!

Zgłaszając udział w Akademii uczestnik bierze udział w 3 sesjach, 5 dni szkoleniowych, 40 godzin szkoleniowych

TERMINY SESJI: I SESJA 10-11.09.2024; II SESJA:08-09.10.2024, III SESJA: 05.11

MIEJSCE: Częstochowa

Wyposażenie lidera w zestaw narzędzi do skutecznego zarządzania podległymi mu ludźmi, pozwoli nie tylko na zwiększenie jego skuteczności, ale przed wszystkim skuteczności zespołu, co z pewnością wpłynie na efektywność firmy oraz na zadowolenie samych pracowników.
Sesja I: Budowanie autorytetu i komunikacja na linii lider - pracownik (16 h)

TERMIN: 10-11.09.2024

Najważniejszą rolą każdego lidera jest takie stworzenie pracownikowi warunków, aby mógł on w pełni bezpiecznie wykonywać swoje zadania oraz rozwijać się na stanowisku pracy. Tylko w ten sposób pracownik będzie mógł wykorzystać swoje możliwości, zwiększając skuteczność całego zespołu z korzyścią dla siebie i firmy.

Bez komunikacji nie ma zarządzania. Wszyscy potrafią mówić, warto jednak również wiedzieć co, jak i kiedy powiedzieć. Jednym słowem lub gestem można pracownika urazić lub sobie zjednać. To oznacza, iż jednym słowem lub gestem można zespół wzmocnić lub osłabić.

Główny cel warsztatu:

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu skutecznego kierowania zespołem produkcyjnym.
Pokazanie mechanizmów skutecznej komunikacji w zespole produkcyjnym.
Usunięcie błędów komunikacyjnych na linii lider – pracownik oraz pracownik – pracownik.
Trening udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.
Praktyka zasad wywierania wpływu, by przekonać pracownika do zadań, których wykonać nie chce.
Eliminacja z komunikacji słów manipulacyjnych i powodujących rozdrażnienie pracownika
i zastąpienie ich komunikatami motywującymi.
Dobór komunikatów do podświadomych wzorców odbioru przekazu przez pracownika – ćwiczenie komunikacji perswazyjnej.

Program I SESJI:

Budowanie autorytetu lidera w oczach pracowników.

Kiedyś kolega, teraz lider – zagrożenia i pułapki nowego szefa i jak sobie z nimi radzić – trening techniki tworzenia i ogłaszania zasad współpracy lidera z zespołem.
Kierowanie zespołem tworzonym przez dawnych kolegów.

Postawa re i proaktywna lidera i jej wpływ na zespół.

Techniki zdobywania i podtrzymywania zaufania pomiędzy liderem a zespołem – trening poznanych technik w symulacjach.

Efektywność własnego stylu kierowania względem poszczególnych pracowników

Rozwój umiejętności dopasowywania stylu kierowania do potrzeb sytuacji i poziomu kompetencji podwładnych – praktyczne zastosowanie różnych stylów kierowania.
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za wpływ własnego zachowania kierowniczego na pracowników.
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za swoje zadania.
Rozwijanie postawy ukierunkowanej na motywowanie i rozwijanie podwładnych poprzez stosowanie właściwego podejścia.
Budowanie autorytetu u pracowników pokoleń X, Millennium i Z.
Techniki radzenia sobie z podważaniem pozycji lidera – symulacje, podczas których uczestnicy ćwiczą poznane techniki.

Komunikacja w zespole jako „must be” szacunku w grupie

Pionowe i poziome kierowanie przepływem informacji w zespole.
Narzędzia efektywnej komunikacji w rękach lidera z uwzględnieniem różnic pokoleniowych – trening komunikatów, dostosowanych do wieku odbiorcy.
Komunikat asertywny zamiast oceny i krytyki.
Pozytywna i negatywna informacja zwrotna – modele FUKO, UFO, feedbackowy model mentorski i gitarowy
Komunikacja z pracownikami pokoleń X, Y, Z.
Mechanizm projekcji w kontakcie z pracownikiem.

Pozytywne wpływanie na zachowanie współpracowników

Reguły wywierania wpływu.
Język perswazji w rozmowie z podwładnym / współpracownikiem.
Komunikacyjne dopasowanie do pracownika – trening dopasowania komunikacyjnego.
Mowa ciała w kontakcie z podwładnymi – jak wykorzystać na co dzień.
Właściwy dobór słów i gestów wobec członków podległego zespołu.

Sesja II: Delegowanie zadań oraz radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole produkcyjnym, jako kluczowe umiejętności lidera (16 h)

TERMIN: 08-09.10.2024

Zdecydowanie największym problemem większości liderów jest delegowanie i rozliczanie z wykonanych zadań. Zwłaszcza mniej doświadczeni liderzy mogą mieć trudności w wyznaczaniu zadań, szczególnie jeżeli mają to rozbić w stosunku do byłych kolegów z zespołu. Brak umiejętności odpowiedniego delegowania może powodować napięcia w zespole i spadek jego efektywności. Może również prowadzić do dyskomfortu pracownika oraz lidera i w konsekwencji rotacje w zespole.

Konflikt w różnej postaci jest nieodzownym elementem pracy w zespole. Przyjąć może on wiele form i niekoniecznie musi być widoczny na pierwszy rzut oka. Rolą lidera jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, odkrywanie ich przyczyn i zapobieganie im, zanim staną się zagrożeniem dla ciągłości pracy. By jednak było to możliwe warto, aby liderzy uzmysłowili sobie własne podejście do sytuacji konfliktowych, a także upewnili się, w jaki sposób, swoją postawą, często nieświadomie, wpływają na innych. Tylko znając swoją rolę w konflikcie będą mogli oni zająć wobec niego odpowiednie stanowisko.

Główne cele szkolenia:

uświadomienie ról, z których liderzy komunikują się z podwładnymi oraz ich potencjalny wpływ na wybuch lub rozwój sytuacji konfliktowych.
identyfikacja swojego stylu podejścia do konfliktu oraz zdobycie umiejętności jak przyjmować właściwy styl w zależności od przyczyny sytuacji konfliktowej.
Trening konkretnych technik, słów i zwrotów, wykorzystywanych do przekazywania trudnych informacji bez ryzyka eskalacji napięcia.

Główne cele warsztatu:

Odkrycie prawdziwego znaczenie delegowania.
Rozpoznanie pozytywnych i negatywnych stron delegowania zadań.
Poprawa swojej umiejętności delegowania.
Osiągnięcie korzyści płynących z upodmiotowienia pracowników w organizacji.
Trening wyznaczania i rozliczania zadań

Program II SESJI

Epidemia „niedelegowania”

Dlaczego liderzy nie delegują?
Zalety i wady delegowania.
Czynniki wpływające na delegowanie.
Identyfikacja korzyści z delegowania zadań dla obu stron.

Efektywne style delegowania

Uproszczony model delegowania zadań, dostosowany do pracy w firmie produkcyjnej – poziomy delegowania w praktyce.
Związek między delegowaniem, motywacją i wywieraniem wpływu.

Rozliczanie zadań

Wyznaczanie celów metodą RUMAK.

Jak kontrolować “bez przejmowania władzy” – ćwiczenia.
Skuteczna pozytywna i negatywna informacja zwrotna w delegowaniu zadań i ich kontroli – ćwiczenia.

Główne przyczyny konfliktów w zespole

Gry w jakie grają pracownicy – strategie przerywania gier.

Analiza najpopularniejszych gier i manipulacji, jakie stosują pracownicy i metody ich przerywania.

Uważność managera/lidera wobec otoczenia i sytuacji grożących potencjalnym konfliktem. Rozpoznawanie przyczyn napięć w zespole.

Definiowanie osobowych i przedmiotowych przyczyn konfliktu na podstawie narzędzia Koło Moore’a.
Usuwanie sytuacji konfliktowych dzięki rozpoznaniu ich przyczyn.
Trening uważności.

Świadomość managera/lidera w konflikcie

Różne rodzaje konfliktów i strategie radzenia sobie z nimi.

Rola lidera w konflikcie - test Thomasa Klimana na style rozwiązywania konfliktów.
Role jakie może przyjąć lider oraz jego postawa wobec konfliktu.
Dobór postawy do sytuacji konfliktowej – codzienna praktyka.
Kiedy zażegnać, a kiedy spowodować wybuch konfliktu. Konsekwencje każdej z sytuacji. Trening zachowań lidera na różnych etapach konfliktu.

Sesja III: Trudne rozmowy z pracownikami (8 h)

TERMIN: 05.11.2024

Każdy zarządzający pracownikami w pewnym momencie zostanie postawiony przed koniecznością przeprowadzenia trudnej rozmowy z podwładnym. Jest ona zazwyczaj niekomfortowa dla obydwu stron, niemniej niezbędna dla poprawnego działania zespołu.

Główne cele warsztatu:

Praktyczny trening umiejętności komunikacyjnych, nabytych podczas wcześniejszych szkoleń.
Ćwiczenie schematów rozmów z pracownikami w różnych sytuacjach.
Przejście przez rozmowy motywujące i dyscyplinujące.
Motywowanie pracowników w procesie zmiany.

Program III SESJI

Schematy do natychmiastowego zastosowania

Jak chwalić i motywować do pracy?
Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy.
Przekazywanie zespołowi negatywnych informacji – symulacje.
Wdrażanie trudnych decyzji budzących sprzeciw.
Budowanie odpowiedzialności u biernych i narzekających pracowników.
„Strategia Rzymska” wobec pracownika burzącego zespół lub podburzającego przeciw liderowi.

Przeprowadzenie pracownika przez zmianę

Postawa lidera wobec zmiany.
Wyzwania związane ze zmianą.
4 fazy zmiany i kluczowa rola lidera w ich komunikowaniu.
Umiejętne komunikowanie zmian w zespole.
Reagowanie na rotację w zespole – jako na stałą zmianę.
Wspieranie pracowników w procesie zmian.
Trzy warunki zadowolenia pracownika.

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Akademii lidera na linii produkcyjnej" lub wyboru udziału w wybranej sesji

Sesja I: Budowanie autorytetu i komunikacja na linii lider - pracownik (16 h)

Sesja II: Delegowanie zadań oraz radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole produkcyjnym, jako kluczowe umiejętności lidera (16 h)

Sesja III: Trudne rozmowy z pracownikami (8 h)
Profil uczestników icon
liderzy, brygadziści i mistrzowie produkcji, kierownicy i dyrektorzy produkcji
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:


proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:


Zyskasz zestaw narzędzi i technik skutecznego zarządzania pracownikami.
Rozwiniesz kluczowe umiejętności przywódcze, mające najistotniejszy wpływ na zaangażowanie pracowników oraz na ich wyniki wydajnościowe i jakościowe.
Zwiększysz pewność siebie i asertywność wobec podwładnych.
Zwiększysz swoją skuteczność, a co za tym idzie skuteczność podległego zespołu, wpływając tym samym na wzrost efektywności firmy oraz na zadowolenie samych pracowników.
Podniesiesz poziom komunikacyjny.
Będziesz efektywnie delegować i rozliczać z zadań, unikając niepotrzebnych napięć i spadku efektywności zespołu.
Będziesz świadomie zarządzać zachowaniami pracowników w trudnych sytuacjach zmieniającej się rzeczywistości.


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/