Baza szkoleń

Baza szkoleń

656 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 644

heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"15-16 stycze\u0144 - Katowice 18-19 stycze\u0144 - Wis\u0142a 25-26 stycze\u0144 - Wroc\u0142aw 11-12 grudzie\u0144 - zdalna wideokonferencja online 9-10 stycze\u0144 - online Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 - stacjonarnie i online
[{"pm":"WA\u017bNE!","po":"Szkolenie realizowane jest niezale\u017cnie od ilo\u015bci Uczestnik\u00f3w - stacjonarnie lub online. Nie odwo\u0142ujemy termin\u00f3w szkole\u0144. "},{"pm":"MODU\u0141 1 \u2013 System zarz\u0105dzania \u015brodowiskowe...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"28-29 grudzie\u0144 - Warszawa 1-2 luty - Warszawa 11-12 grudzie\u0144 - zdalna wideokonferencja online 9-10 stycze\u0144 - online Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
14-12-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart Metoda 8D
{"0":{"pm":"Budowanie metodycznego rozwi\u0105zywania problem\u00f3w:","po":"- potrzeba identyfikacji problem\u00f3w, - symptom a problem, - poprawne definiowanie problem\u00f3w, - zg\u0142aszanie problem\u00f3w, struktura, praca zespo\u0142owa. "},"...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
inne
star
19-12-2023
icon 1 dzień
icon 750 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
06-12-2023
icon 3 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
06-12-2023
icon 3 dni
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wien...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wien...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1390 zł
Dowiedz się więcej
heart Menedżer produkcji w przemyśle motoryzacyjnym - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II Wytyczne i wymagania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarz\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
star
06-12-2023
icon 3 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart Menedżer produkcji w przemyśle motoryzacyjnym - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II Wytyczne i wymagania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarz\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
star
06-12-2023
icon 3 dni
icon 1740 zł
Dowiedz się więcej
heart Power BI – analiza i wizualizacja danych ONLINE
[{"pm":"","po":"Power BI jest idealnym rozwi\u0105zaniem, kt\u00f3re u\u0142atwia zarz\u0105dzanie us\u0142ug\u0105, import danych, ich przetwarzanie czy tworzenie du\u017cej ilo\u015bci raport\u00f3w. Power BI umo\u017cliwia automatyczne pobieranie ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Metody statystyczne
Statystyka
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę ISO 17025 – zadania kierownictwa laboratorium w drodze do
Moduł `Struktura oraz terminy i definicje normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.`: Moduł `Wymagania ogólne i techniczne.`: Moduł `Podejście procesowe.`: Moduł `Zarządzanie ryzykiem.`: Moduł `Wymagania d...
Szkolenia otwarte
ISO 17025
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1450 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.3:2023 - Audytor procesu
Szkolenia otwarte
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Badanie zadowolenia klienta w oparciu o normę ISO 10004
Moduł `Przegląd obowiązujących modeli powstawania satysfakcji klienta.`: Moduł `Powody wymuszające badanie zadowolenia klientów.`: Moduł `Wytyczne normy PN-ISO 10004:2020-07 dotyczące badania zadowolenia klientów.`: Moduł `Czynniki zadowolenia kl...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-12-2023
icon 1 dzień
icon 850 zł
Dowiedz się więcej
heart Zagrożenia IT dla jednostek samorządowych i małych przedsiębiorstw
Moduł `Bezpieczeństwo danych osobowe – przypomnienie definicji, podstawowe wymagania RODO.`: Moduł `Krajowe Standardy Cyberbezpieczeństwa i Krajowe Ramy Interoperacyjności – wymagania podstawowe.`: Moduł `Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń komputer...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-12-2023
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right