Baza szkoleń

Baza szkoleń

1467 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 1458

heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"3-4 czerwiec - Wroc\u0142aw 6-7 czerwiec - Katowice 8-9 czerwiec - Krak\u00f3w 11-12 czerwiec - online 13-14 czerwiec - Szczecin 17-18 czerwiec - Warszawa 20-21 czerwiec - \u0141\u00f3d\u017a 22-23 czerwie...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"3-4 czerwiec - Wroc\u0142aw 6-7 czerwiec - Katowice 8-9 czerwiec - Krak\u00f3w 11-12 czerwiec - zdalna wideokonferencja online 13-14 czerwiec - Szczecin 17-18 czerwiec - Warszawa 20-21 czerwiec - \u0141\u00...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
17-06-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 9001:2015
[{"pm":"O czym b\u0119dziemy rozmawia\u0107?","po":"Powitanie i wprowadzenie Korzy\u015bci ze szkolenia Cele i struktura szkolenia Zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105 Historia ISO 9001 Kto bra\u0142 udzia\u0142 w tworzeniu normy? Korzy\u015bci z posi...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
08-08-2024
icon 1 dzień
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym
[{"pm":"","po":"1. Podstawowa terminologia metrologiczna - przypomnienie i ujednolicenie najwa\u017cniejszych poj\u0119\u0107 wed\u0142ug s\u0142ownika VIM: \u2022 rozdzielczo\u015b\u0107 \u2022 dok\u0142adno\u015b\u0107 \u2022 stabilno\u015b\u0107 ...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-15 - 2nd Edition - Audyt procesu spawania/zgrzewania - AIAG
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO,IATF,AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. Normy AIAG CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w.Powi\u0105zania normy CQI-15 z innymi wymaganiami global...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-15 - 2 Edition 2020 - Audyt procesu spawania/zgrzewania (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO,IATF,AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. Normy AIAG CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w.Powi\u0105zania normy CQI-15 z innymi wymaganiami global...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Ocena zgodności wyrobów medycznych zawierających substancję leczniczą, będących mieszaniną chemiczną oraz spec
Moduł `Akty prawne dotyczące wyrobów medycznych.`: Moduł `Wybrane aspekty tzw. dyrektywy lekowej 2001/83/EC.`: Moduł `Wybrane aspekty ustawy o wyrobach biobójczych.`: Moduł `Definicja wyrobu medycznego.`: Moduł `Wymogi stawiane przed wyrobami zaw...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-05-2024
icon 1 dzień
icon 972 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę ISO 17025 – zadania kierownictwa laboratorium w drodze do
Moduł `Struktura oraz terminy i definicje normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.`: Moduł `Wymagania ogólne i techniczne.`: Moduł `Podejście procesowe.`: Moduł `Zarządzanie ryzykiem.`: Moduł `Wymagania d...
Szkolenia otwarte
ISO 17025
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
[{"pm":"Podstawowe definicje systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy wed\u0142ug normy PN-ISO 45001:2018-06.","po":""},{"pm":"Interpretacja i dowody spe\u0142nienia poszczeg\u00f3lnych wymaga\u0144 normy PN-ISO 45001:2018-0...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
23-05-2024
icon 3 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Zaawansowane planowanie jakości (APQP) i Plan nadzoru (Control Plan) - edycja marzec 2024
[{"pm":"","po":"Cele szkolenia: *Zrozumienie wymaga\u0144 APQP i CP oraz ich powi\u0105za\u0144 z IATF 16949. *Nabycie umiej\u0119tno\u015bci stosowania zasad APQP i CP w swoim obszarze. *Ostrze\u017cenie przed najcz\u0119\u015bciej pope\u0142nianymi...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik ds. Systemu HACCP
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1100 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik+Auditor/Audytor wewnętrzny Systemu HACCP
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1200 zł
Dowiedz się więcej
heart Wdrażanie Systemu HACCP i GHP/GMP. Praktyczna interpretacja wymagań prawa żywnościowego.
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 1 dzień
icon 700 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik ds. Systemu HACCP
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Audytor/Auditor wewnętrzny Systemu HACCP
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1100 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Audytor/Auditor wewnętrzny Systemu HACCP
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik+Auditor/Audytor wewnętrzny Systemu HACCP
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1000 zł
Dowiedz się więcej
heart Wdrażanie Systemu HACCP i GHP/GMP. Praktyczna interpretacja wymagań prawa żywnościowego. - termin potwierdzon
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE. a. Bezpiecze\u0144stwo \u017cywno\u015bci b. Regulacje prawne dotycz\u0105ce \u017cywno\u015bci 2. SYSTEM GHP/GMP: a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk b. Og\u00f3lne regu\u0142y (zasady higieny, GMP) \u2022 Higiena os...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
23-05-2024
icon 1 dzień
icon 600 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"24-25 kwiecie\u0144 - zdalna wideokonferencja online - na \u017cywo 29-30 kwiecie\u0144 - Gda\u0144sk 7-8 maj - online 9-10 maj - Szczecin 13-14 maj - Wroc\u0142aw 16-17 maj - Katowice 18-19 maj - Krak\u00f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right