Baza szkoleń

Baza szkoleń

656 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 644

heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
06-12-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
06-12-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 System Zarządzania Jakością, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. SZJ
[{"pm":"Dzie\u0144 1 Wymagania ISO 9001","po":"Struktura ISO 9001 Terminologia Kontekst organizacyjny Przyw\u00f3dztwo Planowanie systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Wsparcie Funkcjonowanie Ocena efektywno\u015bci Doskonalenie Podsumowanie wy...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 27001:2022. Wymagania normy, Audytor, Pełnomocnik i Cele stosowania zabezpieczeń
[{"pm":"Harmonogram szkolenia","po":"Trzydniowe szkolenie podstawowe z om\u00f3wieniem wymaga\u0144 na Pe\u0142nomocnika i Audytora Wewn\u0119trznego wraz z om\u00f3wieniem cel\u00f3w stosowania zabezpiecze\u0144 i zabezpieczenia w firmie wg za\u0142...
Szkolenia otwarte
ISO/IEC 27004
ISO 31000
ISO 27001
star
06-12-2023
icon 3 dni
icon 2952 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 27001:2022. Wymagania normy, Audytor, Pełnomocnik i Cele stosowania zabezpieczeń
[{"pm":"Harmonogram szkolenia","po":"Trzydniowe szkolenie podstawowe z om\u00f3wieniem wymaga\u0144 na Pe\u0142nomocnika i Audytora Wewn\u0119trznego wraz z om\u00f3wieniem cel\u00f3w stosowania zabezpiecze\u0144 i zabezpieczenia w firmie wg za\u0142...
Szkolenia otwarte
ISO/IEC 27004
ISO 31000
ISO 27001
star
06-12-2023
icon 3 dni
icon 2952 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-19 - Zarządzanie jakością dostawców - wymagania AIAG
[{"pm":"","po":"1. Kszta\u0142towanie relacji biznesowych ze wzgl\u0119du na pozycj\u0119 negocjacyjn\u0105 z dostawc\u0105. 2.Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach w kontakcie z dostawc\u0105. 3. Metodyka anga\u017cowania dostawc\u00f...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-27 - Audyt procesu odlewania
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. 5. Om\u00f3wienie normy...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart SPECYFICZNE WYMAGANIA VOLKSWAGEN GROUP FORMEL Q-konkret - CSR VW
[{"pm":"","po":"1.Wprowadzenie 2. Powi\u0105zania IATF 16949, VDA, Formel Q-Konkret 3. Wsp\u00f3\u0142praca w \u0142a\u0144cuchu dostaw - (Wymagania grupy VW (CSR VW do IATF16949), Formel Q Konkret - 2021, wymagania marek grupy - 2021) 4. Zdolno\u015...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.2 - AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG
[{"pm":"","po":"1. Wymagania globalne w zakresie zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105. 2. System zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 wg norm ISO 9001:2015. 3. Modele zapewnienia jako\u015bci. 4. Historia i struktura VDA QMC. 5. Rodzina norm VDA. 6. CS...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.2 - AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"1. Wymagania globalne w zakresie zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105. 2. System zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 wg norm ISO 9001:2015. 3. Modele zapewnienia jako\u015bci. 4. Historia i struktura VDA QMC. 5. Rodzina norm VDA. 6. CS...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
heart SPECYFICZNE WYMAGANIA VOLKSWAGEN GROUP FORMEL Q-konkret - CSR VW (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"1.Wprowadzenie 2. Powi\u0105zania IATF 16949, VDA, Formel Q-Konkret 3. Wsp\u00f3\u0142praca w \u0142a\u0144cuchu dostaw - (Wymagania grupy VW (CSR VW do IATF16949), Formel Q Konkret - 2021, wymagania marek grupy - 2021) 4. Zdolno\u015...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-27 - Audyt procesu odlewania (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. 5. Om\u00f3wienie normy...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-19 - Zarządzanie jakością dostawców - wymagania AIAG (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"1. Kszta\u0142towanie relacji biznesowych ze wzgl\u0119du na pozycj\u0119 negocjacyjn\u0105 z dostawc\u0105. 2.Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach w kontakcie z dostawc\u0105. 3. Metodyka anga\u017cowania dostawc\u00f...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i ja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1380 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i ja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1280 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right