Baza szkoleń

Baza szkoleń

1467 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 1458

heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
23-05-2024
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt procesu lutowania według CQI-17
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie \u2022 Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych \u2022 Rodzina norm AIAG CQI 2. Technologia lutowania: \u2022 Fizyczne aspekty lutowania (materia\u0142y, pokrycia, jako\u015b\u0107 spoin) \u2022 Techniki lutowania (r...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-05-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Manager jakości – obowiązki pełnomocnika ds. jakości
[{"pm":"","po":"Rola i zadania Managera jako\u015bci Kompetencje i efektywno\u015b\u0107 osobista Managera Narz\u0119dzia i metody wspomagaj\u0105ce dzia\u0142alno\u015b\u0107 Menagera Narz\u0119dzia doskonalenia systemu- TQM, Keizen, LM Doskonal...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
24-05-2024
icon 1 dzień
icon 738 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 19011:2018 - WYTYCZNE NORMY (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie wytycznych normy ISO 19011:2018 - kompetencje, rola auditor\u00f3w wewn\u0119trznych, - planowanie audit\u00f3w wewn\u0119trznych, - przygotowanie do auditu oparte o ryzyko, - prowadzenie auditu, - dokume...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 17025
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
ISO 27001
IATF 16949
star
24-05-2024
icon 1 dzień
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowi...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
24-05-2024
icon 3 dni
icon 1190 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-8 Audyt warstwowy procesu
[{"pm":"","po":"1. Geneza audytu warstwowego procesu (Layered Process Audyt - LPA). 2. Cele i klienci (odbiorcy wynik\u00f3w) audytu warstwowego. 3. Wymagania globalne oraz specyficzne wymagania klient\u00f3w OEM w zakresie CQI-8. 4. Audyt wew...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-05-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart DOE – Planowanie Eksperymentu
Szkolenia otwarte
Statystyka
inne
star
25-05-2024
icon 2 dni
icon 2448 zł
Dowiedz się więcej
heart Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 wg ISO 9001:2015 Wymagania prawne odnosz\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
FMEA
Lean
Koszty jakości
Metody statystyczne
Statystyka
star
25-05-2024
icon 2 dni
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowi...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
25-05-2024
icon 2 dni
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"1. IATF 16949:2016 + ISO 9001:2015 \u2013 om\u00f3wienie idei zmian 2. Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje 3. Kontekst organizacji \u2022 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu \u2022 Zrozumienie potrzeb...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 19011:2018 - WYTYCZNE NORMY
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie wytycznych normy ISO 19011:2018 - kompetencje, rola auditor\u00f3w wewn\u0119trznych, - planowanie audit\u00f3w wewn\u0119trznych, - przygotowanie do auditu oparte o ryzyko, - prowadzenie auditu, - dokume...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 17025
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
ISO 27001
IATF 16949
star
27-05-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA AIAG-VDA HANDBOOK
[{"pm":"","po":"I Podstawy FMEA \u2013 wprowadzenie do oceny ryzyka II Przegl\u0105d norm i standard\u00f3w w zakresie w zakresie FMEA, III Wp\u0142yw analizy ryzyka na redukcj\u0119 koszt\u00f3w IV Definicja i cel FMEA wg podr\u0119czn...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA AIAG-VDA HANDBOOK (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Podstawy FMEA \u2013 wprowadzenie do oceny ryzyka II Przegl\u0105d norm i standard\u00f3w w zakresie w zakresie FMEA, III Wp\u0142yw analizy ryzyka na redukcj\u0119 koszt\u00f3w IV Definicja i cel FMEA wg podr\u0119czn...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart Lider Lean Manufacturing
Szkolenia otwarte
Lean
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-29 - Audyt procesu: Lutowanie twarde piecowe (obróbka cieplna) aluminium i stali nierdzewnej
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym.Kompetencje audytora ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-29 - Audyt procesu: Lutowanie twarde piecowe (obróbka cieplna) aluminium i stali nierdzewnej (WIDEOKONFERE
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym.Kompetencje audytora ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right