Baza szkoleń

Baza szkoleń

656 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 644

heart Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 1 Rozpocz\u0119cie (przedstawienie prowadz\u0105cego oraz uczestnik\u00f3w) Definicje jako\u015bci Norma ISO9001:2015 krok po kroku Podej\u015bcie procesowe \u0106wiczenia \u2013 podej\u015bcie procesowe Cele Systemu Zarz\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart CORE TOOLS - KLUCZOWE NARZĘDZIA W AUTOMOTIVE
[{"pm":"","po":"I Wymagania APQP (fazy wdro\u017cenia, kamienie milowe, dokumentacja) II PPAP (wymagania AIAG vs VDA2:2020 (om\u00f3wienie wymaga\u0144, niezb\u0119dnej dokumentacji, poziom\u00f3w przed\u0142o\u017cenia, archiwizacji) III ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1640 zł
Dowiedz się więcej
heart CORE TOOLS - KLUCZOWE NARZĘDZIA W AUTOMOTIVE - (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wymagania APQP (fazy wdro\u017cenia, kamienie milowe, dokumentacja) II PPAP (wymagania AIAG vs VDA2:2020 (om\u00f3wienie wymaga\u0144, niezb\u0119dnej dokumentacji, poziom\u00f3w przed\u0142o\u017cenia, archiwizacji) III ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1540 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC / MSA 4th EDITION
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II SPC \u2013 statystyczne sterowanie procesem Kontrola jako\u015bci produktu, a statystycz...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
Statystyka
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1740 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC / MSA 4th EDITION (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II SPC \u2013 statystyczne sterowanie procesem Kontrola jako\u015bci produktu, a statystycz...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
Statystyka
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1640 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych
[{"pm":"","po":"Modu\u0142 I - MSA 1. Powt\u00f3rzenie podstawowych zagadnie\u0144 MSA Zmienno\u015b\u0107 ca\u0142kowita w procesie i wp\u0142yw pomiaru Pomiar, proces i SPC Wyci\u0105g z wymaga\u0144 norm MSA (AIAG, Bosch, etc.) Dyskusja z grup\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Logistic
[{"pm":"","po":"Lean Logistic to zarz\u0105dzanie w obszarach logistycznych, maj\u0105ce na celu eliminacj\u0119 marnotrawstwa z proces\u00f3w logistycznych przedsi\u0119biorstwa. Szczeg\u00f3\u0142y poznasz na stronie: Lynsky Solutions"}]
Szkolenia otwarte
Lean
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 2325 zł
Dowiedz się więcej
heart Szkolenie wprowadzające - PPAP, APQP, CONTROL PLAN, FMEA, SPC ONLINE
[{"pm":"","po":"Narz\u0119dzia PPAP, APQP, FMEA, Control Plan i SPC, czyli tzw. Core Tools, od bardzo dawna znajduj\u0105 zastosowanie nie tylko w bran\u017cy automotive, ale ze wzgl\u0119du na swoj\u0105 uniwersalno\u015b\u0107, stosowane s\u0105 ta...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
FMEA
PPAP, APQP
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Excel średniozaawansowany
[{"pm":"","po":"Arkusz kalkulacyjny Excel jest narz\u0119dziem pracy ka\u017cdego z nas, kt\u00f3re wykorzystujemy codziennie. Zdarza si\u0119, \u017ce nie znamy wszystkich jego funkcji, kt\u00f3re mog\u0142yby znacznie u\u0142atwi\u0107 nam \u017cyc...
Szkolenia otwarte
Statystyka
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Wprowadzenie do systemu zarz\u0105dzania w laboratorium wed\u0142ug wymaga\u0144 normy PN - EN ISO/IEC 17025 - ISO 17025 - wymagania dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania - ISO 17025 - wymagani...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 17025
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (drugiej strony)
[{"pm":"","po":"Prezentacja podstaw normy ISO 9001:2015 Om\u00f3wienie podstawowych r\u00f3\u017cnic w podej\u015bciu do systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 wynikaj\u0105cych z nowej normy ISO 9001:2015 Rodzaje audit\u00f3w oraz wymagania i o...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) ORAZ ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) Z WYKORZYSTANIEM MINITAB
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I (MSA) 1. Powt\u00f3rzenie podstawowych zagadnie\u0144 MSA 0,5h - Zmienno\u015b\u0107 ca\u0142kowita w procesie i wp\u0142yw pomiaru - Pomiar, proces i SPC - Wyci\u0105g z wymaga\u0144 norm MSA (AIAG, VDA, etc.) - Dyskus...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Metrologia długości kąta
[{"pm":"","po":"1. Powitanie uczestnik\u00f3w 2. Om\u00f3wienie cel\u00f3w i zakresu szkolenia 3. Wprowadzenie do terminologii stosowanej w metrologii i jako\u015bci \u2013 S\u0142ownik VIM, normy PN-EN ISO 10012, PN-EN ISO 14253-1 4. Dok\u0142adno\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE. Live online
[{"pm":"","po":"Charakterystyka Nowego Podej\u015bcia - Co to jest Nowe Podej\u015bcie i czego dotyczy - Europejski Obszar Gospodarczy - Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do u\u017cytku na terenie EOG - Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podej\u015...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"16-17 listopad - Katowice 18-19 listopad - Krak\u00f3w 20-21 listopad - \u0141\u00f3d\u017a 23-24 listopad - Warszawa 25-26 listopad - Lublin 28-29 listopad - zdalna wideokonferencja online 30 listopad - 1 ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Analiza systemów pomiarowych MSA - pomiary ciągłe, atrybutowe i badania niepowtarzalne
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia i oznaczenia statystyczne \u2013 populacja, pr\u00f3bka, reprezentatywno\u015b\u0107 danych 2. \u0179r\u00f3d\u0142a zmienno\u015bci w procesach \u2013 przyczyny og\u00f3lne i specjalne 3. Podstawowe paramet...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right