Baza szkoleń

Baza szkoleń

1720 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 1711

heart Auditor wewnętrzny iso 17025
Moduł `laboratorium, ISO 17025, ISO 15189`: Program: wymagania iso 17025, analiza zagrożeń, niepewność pomiaru, spójność pomiarowa, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, metody badawcze, poufność i bezstronność, struktura, wyposaże...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor wewnętrzny iso 9001
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, wyposażenie, zasoby, zarządzan...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 500 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor zintegrowanych systemów iso 9001, iso 1401, 45001,/ manager jakosci
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, 27001 zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, iso 14001, iso 45001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, w...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 700 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor zintegrowanych systemów iso 9001, iso 1401, 45001,/ manager jakosci
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, 27001 zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, iso 14001, iso 45001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, w...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor iso 22000/ BRC 9/ IFS 8/ HACCP/ GHP/ MANAGER HACCP
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 1100 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny ISO 22000, IFS 8, BRC 9, MANAGER HACCP, ghp, gmp
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 1000 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Program szkolenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci w nast\u0119puj\u0105cych obszarach:","po":"- Zasady audytu ISO/IEC 27001:2022 - Dzia\u0142ania w ramach audytu - Rola audytora w planowaniu, przeprowadzaniu, raportowaniu i ...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Program szkolenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci w nast\u0119puj\u0105cych obszarach:","po":"- Zasady audytu ISO/IEC 27001:2022 - Dzia\u0142ania w ramach audytu - Rola audytora w planowaniu, przeprowadzaniu, raportowaniu i ...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyficzne wymagania Mercedes-Benz dla dostawców przemysłu samochodowego
[{"pm":"","po":"1. Zarz\u0105dzanie specyficznymi wymaganiami klient\u00f3w w przemy\u015ble motoryzacyjnym \u2013 podstawowe za\u0142o\u017cenia i problematyka 2. Specyficzne wymagania Daimler, a IATF16949 3. Podr\u0119cznik zarz\u0105dzania dostawc...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart SIX SIGMA WHITE BELT (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II Wprowadzenie do Six Sigma - Co to jest Six Sigma? Filozofia Six Sigma i jej wp\u0142...
Szkolenia otwarte
Six Sigma
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart SIX SIGMA WHITE BELT
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II Wprowadzenie do Six Sigma - Co to jest Six Sigma? Filozofia Six Sigma i jej wp\u0142...
Szkolenia otwarte
Six Sigma
inne
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2023-08
Moduł `Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 – założenia oraz struktura.`: Moduł `Główne zmiany w normie PN-EN ISO/IEC ISO 27001:2023-08 i dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) do wymagań nowej normy.`: Moduł `Certyfikacja ...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Warsztaty dla auditorów zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość, środowisko, bhp)
Moduł `Prowadzenie auditu zgodnie z normą ISO 19011 – proces przeprowadzania auditu: spotkanie otwierające, metody auditowania, zbieranie dowodów z auditu, wykorzystanie list kontrolnych, identyfikacja i dokumentowanie dowodów z auditu, niezgodności,...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 972 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowi...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
19-04-2024
icon 3 dni
icon 1190 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II Zintegrowanego Systemu Zarz\u0105dzania...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
19-04-2024
icon 3 dni
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC Statystyczne sterowanie procesem z wykorzystaniem Minitab
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do programu Minitab: wykorzystanie arkusza danych, wprowadzanie danych, obs\u0142ugiwane formaty, definiowanie i obs\u0142uga projekt\u00f3w, interfejs Minitab, dostosowanie programu do u\u017cytkownik...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
19-04-2024
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
19-04-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
19-04-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right