Baza szkoleń

Baza szkoleń

656 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 644

heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
09-12-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
09-12-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 System Zarządzania Jakością, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. SZJ
[{"pm":"Dzie\u0144 1 Wymagania ISO 9001","po":"Struktura ISO 9001 Terminologia Kontekst organizacyjny Przyw\u00f3dztwo Planowanie systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Wsparcie Funkcjonowanie Ocena efektywno\u015bci Doskonalenie Podsumowanie wy...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 System Zarządzania Jakością, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. SZJ
[{"pm":"Dzie\u0144 1 Wymagania ISO 9001","po":"Struktura ISO 9001 Terminologia Kontekst organizacyjny Przyw\u00f3dztwo Planowanie systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Wsparcie Funkcjonowanie Ocena efektywno\u015bci Doskonalenie Podsumowanie wy...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
10-12-2023
icon 2 dni
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narz\u0105du wzroku Korozja materia\u0142\u00f3w Charakterystyka sprz\u0119tu do...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 5 dni
icon 3567 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki oraz etapy ba...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-11 3rd EDITION - 2019 - Audyt procesu galwanizacji - wymaganie AIAG
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Om\u00f3wienie normy CQI-11. 4.1.Odpowiedzialno\u015b\u0107 Personelu i Planowanie jako\u015bci. 4.2...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-11 3rd EDITION - 2019 - Audyt procesu galwanizacji - wymaganie AIAG (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Om\u00f3wienie normy CQI-11. 4.1.Odpowiedzialno\u015b\u0107 Personelu i Planowanie jako\u015bci. 4.2...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
heart Przejście na normę ISO 28000:2022. Nowe wymagania, zmiany
[{"pm":"","po":"1. najwa\u017cniejsze zmiany w aktualnej wersji normy i spos\u00f3b interpretacji nowych wymaga\u0144 2.\u00a0om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 28000:2022 3.\u00a0dostosowanie istniej\u0105cego systemu zarz\u0105dzania Bezpiecze\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyfikacje geometrii wyrobów wg ISO GPS z informacją o ASME (GDT) – zaawansowane wymagania i interpretacje
[{"pm":"","po":"1. Systemy specyfikacji geometrii wyrob\u00f3w \u2013 System ISO GPS (ISO 8015) i norma ASME Y14.5. Problemy przy interpretacji specyfikacji geometrii wyrob\u00f3w za pomoc\u0105 wymiar\u00f3w z odchy\u0142kami granicznymi. Zasady sys...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 3260 zł
Dowiedz się więcej
heart Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: 1. Wprowadzenie 2. Jako\u015b\u0107, czyli co? a. Definicja jako\u015bci b. Kontrola jako\u015bci, sterowanie jako\u015bci\u0105, zapewnienie jako\u015bci, zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105 c. ...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 1 dzień
icon 1218 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Logistic ONLINE
[{"pm":"","po":"Lean Logistic to zarz\u0105dzanie w obszarach logistycznych, maj\u0105ce na celu eliminacj\u0119 marnotrawstwa z proces\u00f3w logistycznych przedsi\u0119biorstwa. Szczeg\u00f3\u0142y poznasz na stronie: Lynsky Solutions"}]
Szkolenia otwarte
Lean
inne
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Upgrade to Six Sigma Black Belt
[{"pm":"","po":"Six Sigma jest skuteczn\u0105 metod\u0105 obni\u017cania koszt\u00f3w funkcjonowania przedsi\u0119biorstwa, przy jednoczesnej poprawie poziomu jako\u015bci produkt\u00f3w i zwi\u0119kszeniu zadowolenia klienta. Jest to metoda wywodz\u...
Szkolenia otwarte
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
star
11-12-2023
icon 4 dni
icon 7245 zł
Dowiedz się więcej
heart Obliczanie kosztów procesu spawania
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I Zagadnienie koszt\u00f3w w gospodarce rynkowej. Koszty spawania w og\u00f3lnej strukturze koszt\u00f3w wykonania konstrukcji spawanych. Podstawowe sk\u0142adniki koszt\u00f3w spawania Wp\u0142yw sposobu projektowania kons...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right