Baza szkoleń

Baza szkoleń

1759 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 1737

heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"28-29 marzec - Bydgoszcz 30-31 marzec - Gda\u0144sk 3-4 kwiecie\u0144 - wideokonferencja online na \u017cywo 13-14 kwiecie\u0144 - Szczecin 18-19 kwiecie\u0144 - Wroc\u0142aw 20-21 kwiecie\u0144 - Katowice ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
23-03-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001 - stacjonarnie i online
[{"pm":"","po":"WA\u017bNE! Szkolenie realizowane jest niezale\u017cnie od ilo\u015bci Uczestnik\u00f3w - stacjonarnie lub online. Nie odwo\u0142ujemy termin\u00f3w szkole\u0144. Program szkolenia obejmuje: MODU\u0141 1 \u2013 System zarz\u0105dzan...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 45001
star
27-03-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu wg ISO 9001:2015 14001:2015 - stacjonarnie
[{"pm":"","po":"Program szkolenia obejmuje: MODU\u0141 1 \u2013 Zintegrowany system zarz\u0105dzania - cele systemu, wprowadzenie do norm - proces wdro\u017cenia i certyfikacji MODU\u0141 2 \u2013 Wymagania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - om\u00f3...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
star
03-04-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Szkolenie 3w1: Wymagania ISO 14001, Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds.SZŚ
{"1":{"pm":"Wymagania ISO 14001","po":"Podstawy Systemu Zarz\u0105dzania \u015arodowiskowego wg ISO 14001: wymagania normy ISO 14001:2015 (Wymagania dotycz\u0105ce systemu oraz wymagania og\u00f3lne)"},"2":{"pm":"Audytor Wewn\u0119trzny Systemu Zarz\...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
03-04-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"3-4 kwiecie\u0144 - wideokonferencja online na \u017cywo 17-18 kwiecie\u0144 - Szczecin 20-21 kwiecie\u0144 - Katowice 22-23 kwiecie\u0144 - Wroc\u0142aw 24-25 kwiecie\u0144 - Warszawa 26-27 kwiecie\u0144 - ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
13-04-2023
icon 2 dni
icon 984 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 - stacjonarnie i online
[{"pm":"WA\u017bNE!","po":"Szkolenie realizowane jest niezale\u017cnie od ilo\u015bci Uczestnik\u00f3w - stacjonarnie lub online. Nie odwo\u0142ujemy termin\u00f3w szkole\u0144. "},{"pm":"MODU\u0141 1 \u2013 System zarz\u0105dzania \u015brodowiskowe...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
13-04-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart !Gwarancja terminu! ISO 9001:2015 - audytor wiodący (IRCA A18007)
[{"pm":"Sesja 1 \u2013 Rozpocz\u0119cie kursu","po":""},{"pm":"Sesja 2 \u2013 Weryfikacja Pakietu Wst\u0119pnego","po":""},{"pm":"Sesja 3 \u2013 Wymagania ISO","po":"ISO 9001: Zadania i Przegl\u0105d"},{"pm":"Sesja 4 \u2013 Wymagania Klauzul Normy IS...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
24-04-2023
icon 5 dni
icon 3934 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"DZIE\u0143 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp i ochrony \u015brodowiska -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -identyfikacja zagro\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
21-03-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"DZIE\u0143 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp i ochrony \u015brodowiska -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -identyfikacja zagro\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 (on-line)
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie 2. Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego \u2022 Struktura normy ISO 14001 \u2022 Definicje \u2022 Podej\u015bcie procesowe i podej\u015bcie odnosz\u0105ce si\u0119 do ryzyka i szans \u2022 Dokumen...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
21-03-2023
icon 2 dni
icon 1322 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001. Live online
[{"pm":"","po":"Geneza, korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z wdro\u017cenia systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy Poj\u0119cia i definicje zwi\u0105zane z systemem zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy Str...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 45001
inne
star
22-03-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Warsztaty 5S
[{"pm":"","po":"5S jest narz\u0119dziem Lean Manufacturing, pozwalaj\u0105cym na efektywne zarz\u0105dzanie miejscem pracy oraz jego ci\u0105g\u0142e doskonalenie, gwarantuj\u0105ce wzrost wydajno\u015bci. Zastosowanie 5S, pozwala zredukowa\u0107 str...
Szkolenia otwarte
inne
star
22-03-2023
icon 1 dzień
icon 1341 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right