Baza szkoleń

Baza szkoleń

1252 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 1241

heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"30-31 lipiec - Gda\u0144sk 8-9 sierpie\u0144 - \u0141\u00f3d\u017a 12-13 sierpie\u0144 - zdalna wideokonferencja online 19-20 sierpie\u0144 - Gda\u0144sk 22-23 sierpie\u0144 - Toru\u0144 3-4 wrzesie\u0144 - Pozna...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
05-08-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 9001:2015
[{"pm":"O czym b\u0119dziemy rozmawia\u0107?","po":"Powitanie i wprowadzenie Korzy\u015bci ze szkolenia Cele i struktura szkolenia Zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105 Historia ISO 9001 Kto bra\u0142 udzia\u0142 w tworzeniu normy? Korzy\u015bci z posi...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
08-08-2024
icon 1 dzień
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds. Systemu Zarządzania Jakością w IT zgodnie z ISO/IEC 20000-1
[{"pm":"Dzie\u0144 1 Wymagania ISO/IEC 20000-1","po":"Wprowadzenie do tematyki zarz\u0105dzania us\u0142ugami Najlepsze praktyki oraz normy zarz\u0105dzania us\u0142ugami ISO/IEC 20000:2011 Technika informatyczna zarz\u0105dzania us\u0142ugami \u2013...
Szkolenia otwarte
ISO 20000
star
18-07-2024
icon 2 dni
icon 2091 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące
[{"pm":"","po":"Program szkolenia realizowany jest w formie warsztat\u00f3w bazuj\u0105cych na przyk\u0142adowej dokumentacji, \u0107wiczeniach praktycznych oraz scenkach rodzajowych. W czasie szkolenia uczestnicy podnios\u0105 swoje kwalifikacje w z...
Szkolenia otwarte
ISO 17025
star
18-07-2024
icon 2 dni
icon 3198 zł
Dowiedz się więcej
heart Szkolenia ISO 37001 – przeciwdziałanie korupcji
[{"pm":"Wymagania ISO 37001","po":"Czym jest korupcja? Oblicza korupcji: formy i typy Mechanizmy zwalczania korupcji Norma ISO 37001:2016 Wprowadzenie Zakres normy Odniesienia normatywne Terminy i definicje Kontekst organizacji Przyw\u00f3dztwo Plano...
Szkolenia otwarte
inne
star
18-07-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Praktyczne aspekty wdrażania i utrzymania systemów zgłaszania naruszeń (systemy dla sygnalistów)
[{"pm":"Otoczenie organizacji \u2013 nadu\u017cycia.","po":""},{"pm":"Kim jest sygnalista?","po":""},{"pm":"Czym jest system zg\u0142aszania narusze\u0144 (system whistleblowingowy) i jaka jest jego rola w organizacji?","po":""},{"pm":"System whistle...
Szkolenia otwarte
inne
star
18-07-2024
icon 2 dni
icon 2153 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Manufacturing w praktyce (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie w temat szkolenia, II Lean Manufacturing \u2013 poj\u0119cia i zasady Diagnoza stanu obecnego, Cel usprawnie\u0144, Strata \u2013 7 typ\u00f3w (MUDA), Mapowanie strumienia warto\u015bci, Projektowanie stanu do...
Szkolenia otwarte
Lean
star
19-07-2024
icon 3 dni
icon 1240 zł
Dowiedz się więcej
heart Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy - online
[{"pm":"","po":"ZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA? Istota, poj\u0119cie i zakres dyskryminacji Istota, poj\u0119cie i zakres mobbingu Skala i rozmiar mobbingu Mobbing oraz dyskryminacja w uj\u0119ciu regulacji i norm mi\u0119dzynarodo...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-07-2024
icon 1 dzień
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart Specjalista ds. Jakości ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia II Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 9001:2015 III Metodologia rozwi\u0105zywania pro...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
FMEA
Lean
Koszty jakości
Metody statystyczne
Statystyka
star
20-07-2024
icon 2 dni
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie reklamacjami
[{"pm":"","po":"ROZW\u00d3J SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104 PODEJ\u015aCIE PROCESOWE OPARTE NA RYZYKU, PDCA, CI\u0104G\u0141E DOSKONALENIE ZORIENTOWANIE NA KLIENTA A WYMAGANIA SYSTEMOWE REKLAMACJE W USTAWODAWSTWIE PRAWNYM TYP REKLAMACJI (...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Koszty jakości
inne
star
22-07-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie reklamacjami (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"ROZW\u00d3J SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104 PODEJ\u015aCIE PROCESOWE OPARTE NA RYZYKU, PDCA, CI\u0104G\u0141E DOSKONALENIE ZORIENTOWANIE NA KLIENTA A WYMAGANIA SYSTEMOWE REKLAMACJE W USTAWODAWSTWIE PRAWNYM TYP REKLAMACJI (...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Koszty jakości
inne
star
22-07-2024
icon 2 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie. II Zakres normy i powo\u0142ania normatywne. III Om\u00f3wienie terminologii IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie wymaga\u0144 w normie ISO 14001:2015 - Kontekst organizacji ...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 1 dzień
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie. II Zakres normy i powo\u0142ania normatywne. III Om\u00f3wienie terminologii IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie wymaga\u0144 w normie ISO 14001:2015 - Kontekst organizacji ...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowisko...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowi...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 2 dni
icon 1415 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowisko...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 3 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowi...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
22-07-2024
icon 3 dni
icon 2030 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt Wyrobu VDA 6.5:2020 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Audit wyrobu a wymagania IATF, CSR (wymagania specyficzne klient\u00f3w), ISO 19011:2018. II Om\u00f3wienie podr\u0119cznika VDA 6.5:2020. III Poj\u0119cia zwi\u0105zane z auditem, rodzaje audit\u00f3w. IV Audyt wyrobu (cel...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
22-07-2024
icon 1 dzień
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt Wyrobu VDA 6.5:2020
[{"pm":"","po":"I Audit wyrobu a wymagania IATF, CSR (wymagania specyficzne klient\u00f3w), ISO 19011:2018. II Om\u00f3wienie podr\u0119cznika VDA 6.5:2020. III Poj\u0119cia zwi\u0105zane z auditem, rodzaje audit\u00f3w. IV Audyt wyrobu (ce...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
22-07-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart SIX SIGMA WHITE BELT (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II Wprowadzenie do Six Sigma - Co to jest Six Sigma? Filozofia Six Sigma i jej wp\u0142...
Szkolenia otwarte
Six Sigma
star
22-07-2024
icon 1 dzień
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right