Baza szkoleń

Baza szkoleń

1674 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 1665

heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 - stacjonarnie lub online
[{"pm":"MODU\u0141 1 \u2013 System zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 ISO 9001","po":"- cele systemu, wprowadzenie do normy - proces wdro\u017cenia i certyfikacji"},{"pm":"MODU\u0141 2 \u2013 Wymagania ISO 9001:2015","po":"- om\u00f3wienie wraz z ro...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
04-03-2024
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"7-8 marzec - \u0141\u00f3d\u017a 12-13 marzec - zdalna wideokonferencja online 14-15 marzec - Szczecin 18-19 marzec - Katowice 20-21 marzec - Wroc\u0142aw 22-23 marzec - Pozna\u0144 25-26 marzec - Gda\u0144...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
04-03-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 - online
[{"pm":"WA\u017bNE!","po":"Szkolenie realizowane jest niezale\u017cnie od ilo\u015bci Uczestnik\u00f3w - online. Nie odwo\u0142ujemy termin\u00f3w szkole\u0144. "},{"pm":"MODU\u0141 1 \u2013 System zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego ISO 14001","p...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
11-03-2024
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu wg ISO 45001 - online lub stacjonarnie
[{"pm":"","po":"WA\u017bNE! Szkolenie online! Realizowane jest niezale\u017cnie od ilo\u015bci Uczestnik\u00f3w - nie odwo\u0142ujemy termin\u00f3w szkole\u0144."},{"pm":"MODU\u0141 1 - System zarz\u0105dzania BHP","po":"- cele systemu, wprowadzenie ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 45001
star
18-03-2024
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyficzne wymagania Klienta- CSR-BMW
[{"pm":"","po":" \u0179r\u00f3d\u0142a wymaga\u0144 w motoryzacji \u2013 wprowadzenie. Zarz\u0105dzanie wymaganiami specyficznymi (CSR) w \u015bwietle wymaga\u0144 IATF: 16949. CSR BMW Group. Wymagania BMW do specyfikacji IATF: 16949:2...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-03-2024
icon 2 dni
icon 2706 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu wg ISO 9001:2015 14001:2015 - stacjonarnie i online
[{"pm":"","po":"Program szkolenia obejmuje: MODU\u0141 1 \u2013 Zintegrowany system zarz\u0105dzania - cele systemu, wprowadzenie do norm - proces wdro\u017cenia i certyfikacji MODU\u0141 2 \u2013 Wymagania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - om\u00f3...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
star
25-03-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"4-5 marzec - Warszawa 7-8 marzec - \u0141\u00f3d\u017a 12-13 marzec - zdalna wideokonferencja online 14-15 marzec - Szczecin 18-19 marzec - Katowice 20-21 marzec - Wroc\u0142aw 22-23 marzec - Pozna\u0144 2...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
25-03-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart PN-EN ISO/IEC 27002:2022- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
[{"pm":"","po":" Wprowadzenie do normy PN-EN ISO/IEC 27002:2022 Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy Atrybuty zabezpiecze\u0144 Praktyczne zastosowanie wymaga\u0144 normy "}]
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
01-03-2024
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II Zintegrowanego Systemu Zarz\u0105dzania...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
01-03-2024
icon 3 dni
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart Weryfikacja kontrahenta - praktyczne aspekty procesu pozyskiwania informacji
[{"pm":"Mo\u017cliwo\u015bci i narz\u0119dzia wspomagaj\u0105ce kwerend\u0119 danych w sieci.","po":""},{"pm":"OPSEC \u2013 bezwzgl\u0119dna higiena pracy OSINT.","po":"Problemy z OPSEC. Profilaktyka OPSEC."},{"pm":"Weryfikacja potencjalnych partner\...
Szkolenia otwarte
inne
star
01-03-2024
icon 1 dzień
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
01-03-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
01-03-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
01-03-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
01-03-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
01-03-2024
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
01-03-2024
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
02-03-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
02-03-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
02-03-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
02-03-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right