Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
icon 18 godzin (2 dni)
icon 1709,70 PLN
ISO 14001
icon
Cena szkolenia:
1709,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
12 - 13 sierpień 2024
icon
Miejsce:
ZAKOPANE, woj. małopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015

icon 18 godzin (2 dni)
icon 1709,70 zł
ISO 14001
Program szkolenia
icon
I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,
Omówienie szkolenia.
II System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2015
Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 ( Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie, Wsparcie, Działania operacyjne, Ocena efektów działalności, Doskonalenie)
III Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.
IV Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wytyczne wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.
V Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.
VI Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII Cykl (PDCA)

VIII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów oraz obecnych audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania środowiskowego.

Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

18 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku polskim, angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych wg ISO 14001:2015,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych wg ISO 14001:2015,
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania, możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu,
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).


Certyfikaty:

certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku polskim, angielskim),

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com