Baza szkoleń

Baza szkoleń

1700 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 86

heart SIX SIGMA WHITE BELT
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II Wprowadzenie do Six Sigma - Co to jest Six Sigma? Filozofia Six Sigma i jej wp\u0142...
Szkolenia otwarte
Six Sigma
inne
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA AIAG-VDA HANDBOOK
[{"pm":"","po":"I Podstawy FMEA \u2013 wprowadzenie do oceny ryzyka II Przegl\u0105d norm i standard\u00f3w w zakresie w zakresie FMEA, III Wp\u0142yw analizy ryzyka na redukcj\u0119 koszt\u00f3w IV Definicja i cel FMEA wg podr\u0119czn...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
star
22-04-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-9 - Audyt procesu obróbki cieplnej - wymaganie AIAG
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Om\u00f3wienie normy CQI-9 w aspekcie proces\u00f3w obr\u00f3bki cieplnej. 4.1.Odpowiedzialno\u015b\u0107...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
22-04-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie. II Zakres normy i powo\u0142ania normatywne. III Om\u00f3wienie terminologii IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie wymaga\u0144 w normie ISO 14001:2015 - Kontekst organizacji ...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
24-04-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania \u015arodowisko...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
24-04-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania SZBiHP ISO 45001:2018
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie Zakres normy i powo\u0142ania normatywne Wyja\u015bnienie struktury, cykl PDCA. Terminy i definicje zawarte w ISO 45001:2018 Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 45001:2018 Podsumowanie szkolenia."}]
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
29-04-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZBiHP ISO 45001:2018
[{"pm":"","po":"I. Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II. System Zarz\u0105dzania BH...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
29-04-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP / PPAP (AIAG / VDA2)
[{"pm":"","po":"PPAP - Proces zatwierdzania cz\u0119\u015bci do produkcji I Zastosowanie, wymogi i poziomy dotycz\u0105ce procesu PPAP, II Powi\u0105zanie PPAP z APQP, IATF 16949:2016, oraz VDA2:2020, III Wymogi powiadamiania Klienta i pr...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
06-05-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II Zintegrowanego Systemu Zarz\u0105dzania...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
inne
star
06-05-2024
icon 3 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II Zintegrowany System Zarz\u0105dzania P...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
IATF 16949
inne
star
06-05-2024
icon 4 dni
icon 2790 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-23, 2nd edition 2023 - Ocena systemu formowania tworzyw sztucznych
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych. 2.Rodzina norm AIAG CQI. 3.CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4.Om\u00f3wienie normy CQI-23. 4.1.Odpowiedzialno\u015b\u0107 Personelu, Auditor\u00f3w i Planowanie jako\u015b...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
09-05-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-20 2nd EDITION - 2018 - EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
[{"pm":"","po":"ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 OEM. Globalne wymagania w zakresie stosowania metod rozwi\u0105zywania problem\u00f3w. Globalne narz\u0119dzia rozwi\u0105zywania problem\u00f3w. CQI-20 \u20...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
16-05-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart Normowanie czasu pracy
[{"pm":"","po":"I Wst\u0119p do szkolenia II Podstawy merytoryczne i metodyczne normowania czasu pracy III Nowoczesne zarz\u0105dzanie przedsi\u0119biorstwem, produkcj\u0105 i prac\u0105 \u2013 prawid\u0142owa realizacja normowania pracy ...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
inne
star
16-05-2024
icon 2 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart Metoda G8D - Problem Solving (Rozwiązywanie Problemów)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie w temat szkolenia, II Metodologia rozwi\u0105zywania problem\u00f3w 8D Co to jest metoda 8D i kiedy j\u0105 mo\u017cna stosowa\u0107, D0 \u2013 Przygotowanie do procesu 8D, D1 \u2013 Powo\u0142anie zespo\u0142u 8D, ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Koszty jakości
inne
star
20-05-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart SMED - redukcja czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie do Lean Manufacturing II Rola filozofii Kaizen w metodyce SMED III Geneza metodyki SMED IV Etapy przezbrajania maszyn (zewn\u0119trzne, wewn\u0119trzne) V Etapy metodyki SMED: a) ETAP 0 \u20...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
Lean
Metody statystyczne
inne
star
27-05-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-8, 2 EDITION 2014 - LPA (Audyt Warstwowy Procesu)
[{"pm":"","po":"Cele audytu warstwowego. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla bran\u017cy motoryzacyjnej \u2013 CQI 8. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego. Etapy audytu warstwowego: planowanie, realizacja audytu, praca au...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
31-05-2024
icon 1 dzień
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-19 - Zarządzanie jakością dostawców - wymagania AIAG
[{"pm":"","po":"1. Kszta\u0142towanie relacji biznesowych ze wzgl\u0119du na pozycj\u0119 negocjacyjn\u0105 z dostawc\u0105. 2.Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach w kontakcie z dostawc\u0105. 3. Metodyka anga\u017cowania dostawc\u00f...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
03-06-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-27 - Audyt procesu odlewania
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. 5. Om\u00f3wienie normy...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
03-06-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S - Organizacja miejsca pracy w praktyce
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie w temat szkolenia, Co to jest 5S - poj\u0119cia i znaczenie \u2013 podstawowe definicje Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z wdro\u017cenia systemu 5S KAIZEN jako filozofia ci\u0105g\u0142ego doskonalenia - zastosowanie w syst...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
inne
star
03-06-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 1 DOKUMENTACJA I ARCHIWIZACJA
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. 2. Dokumentacja i jej zabezpieczanie. 3. Okresy przechowywania. 4. Zarz\u0105dzanie i Odpowiedzialno\u015b\u0107. 5. Organizacja dokumentacji. 6. Dokumentacja cech krytycznych. 7. Wymagania prawne. 8. Archiwizo...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
07-06-2024
icon 1 dzień
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right