Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
icon 24 godzin (3 dni)
icon 2201,70 PLN
ISO 14001
icon
Cena szkolenia:
2201,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
25 - 27 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
RZESZÓW, woj. podkarpackie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015

icon 24 godzin (3 dni)
icon 2201,70 zł
ISO 14001
Program szkolenia
icon
I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,
Omówienie szkolenia.
II System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2015
Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 ( Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie, Wsparcie, Działania operacyjne, Ocena efektów działalności, Doskonalenie)
III Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.
IV Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wytyczne wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.
V Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.
VI Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII Cykl (PDCA)

VIII Zarządzanie ryzykiem, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.

IX Nadzór i działania systemowe

X Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązki

XI Narzędzia, metody i techniki doskonalenia oraz rozwiązywania problemów

XII. Zarządzanie grupą

Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika,
Zarządzanie grupą,
Zarządzanie czasem,
Motywowanie,
Konflikty i ich rozwiązywanie
Komunikacja i mowa ciała
Prezentacje i wystąpienia publiczne
XIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, Audytorów a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.

Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
pomoc w rezerwacji hotelu,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
certyfikat Pełnomocnika Zarządu SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia szś, planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów środowiskowych,
możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZŚ ISO 14001:2015,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy szś i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.


Certyfikaty:

certyfikat Pełnomocnika Zarządu SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com