Baza szkoleń

Baza szkoleń

1674 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 105

heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Wymagania ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i jako\u015bciow...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
inne
star
04-03-2024
icon 2 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 27001:2017 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji ISO 27001:2017 - om\u00f3wienie zagadnie\u0144 III Om\u00f3wienie w praktyce wymaga\u0144 normy ISO 27001:2017 IV Om\u00f3wienie zabezpiecze\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
04-03-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001:2017
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji ISO 27001:2017 - om\u00f3wienie zagadnie\u0144 III Om\u00f3wienie w praktyce wymaga\u0144 normy ISO 27001:2017 IV Om\u00f3wienie zabezpiecze\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
04-03-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wien...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
11-03-2024
icon 2 dni
icon 1690 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
11-03-2024
icon 3 dni
icon 2250 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.2 - AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG
[{"pm":"","po":"1. Wymagania globalne w zakresie zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105. 2. System zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 wg norm ISO 9001:2015. 3. Modele zapewnienia jako\u015bci. 4. Historia i struktura VDA QMC. 5. Rodzina norm VDA. 6. CS...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
18-03-2024
icon 2 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 19011:2018 - WYTYCZNE NORMY
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie wytycznych normy ISO 19011:2018 - kompetencje, rola auditor\u00f3w wewn\u0119trznych, - planowanie audit\u00f3w wewn\u0119trznych, - przygotowanie do auditu oparte o ryzyko, - prowadzenie auditu, - dokume...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 17025
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
ISO 27001
IATF 16949
star
18-03-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Menedżer produkcji w przemyśle motoryzacyjnym - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II Wytyczne i wymagania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarz\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
star
18-03-2024
icon 3 dni
icon 2490 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i ja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
18-03-2024
icon 2 dni
icon 1697 zł
Dowiedz się więcej
heart CORE TOOLS - KLUCZOWE NARZĘDZIA W AUTOMOTIVE
[{"pm":"","po":"I Wymagania APQP (fazy wdro\u017cenia, kamienie milowe, dokumentacja) II PPAP (wymagania AIAG vs VDA2:2020 (om\u00f3wienie wymaga\u0144, niezb\u0119dnej dokumentacji, poziom\u00f3w przed\u0142o\u017cenia, archiwizacji) III ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
21-03-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Narzędzia jakościowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC, 8D (metody RCA, 5Why, Ishikawy, Pareto) wg AIAG & VDA
Moduł ``: FMEA: 1. Wprowadzenie do FMEA, • definicja • zastosowanie • korzyści 2. Organizacja i budowanie zespołu FMEA, 3. Korzyści wynikające ze stosowania FMEA, 4. Przebieg FMEA (techniki wspomagające): • Diagram Ishikawy • Analiza Pareto...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
star
do ustalenia
icon 1 dzień
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-29 - Audyt procesu: Lutowanie twarde piecowe (obróbka cieplna) aluminium i stali nierdzewnej
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym.Kompetencje audytora ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
25-03-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart SPECYFICZNE WYMAGANIA - CSR BMW
[{"pm":"","po":"1. IATF 16949 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 OEM. 2. Charakterystyka CSR BMW 2021. 3. Powi\u0105zania normatywne BMW z wymaganiami globalnymi. (VDA QMC, IATF). Kluczowe normy i wymagania VDA QMC 4. Struktura i powi\u0105z...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
star
25-03-2024
icon 2 dni
icon 2952 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP / PPAP (AIAG / VDA2)
[{"pm":"","po":"PPAP - Proces zatwierdzania cz\u0119\u015bci do produkcji I Zastosowanie, wymogi i poziomy dotycz\u0105ce procesu PPAP, II Powi\u0105zanie PPAP z APQP, IATF 16949:2016, oraz VDA2:2020, III Wymogi powiadamiania Klienta i pr...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
27-03-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Manufacturing w praktyce
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie w temat szkolenia, II Lean Manufacturing \u2013 poj\u0119cia i zasady Diagnoza stanu obecnego, Cel usprawnie\u0144, Strata \u2013 7 typ\u00f3w (MUDA), Mapowanie strumienia warto\u015bci, Projektowanie stanu do...
Szkolenia otwarte
Lean
TPM
star
03-04-2024
icon 3 dni
icon 2490 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-30 Proces specjalny. Przetwórstwo gumy - mieszanie i formowanie- ocena systemu/procesu.
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. Kompetencje audytora...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
04-04-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt Wyrobu VDA 6.5:2020
[{"pm":"","po":"I Audit wyrobu a wymagania IATF, CSR (wymagania specyficzne klient\u00f3w), ISO 19011:2018. II Om\u00f3wienie podr\u0119cznika VDA 6.5:2020. III Poj\u0119cia zwi\u0105zane z auditem, rodzaje audit\u00f3w. IV Audyt wyrobu (ce...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
08-04-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart SPECYFICZNE WYMAGANIA JAGUAR LAND ROVER - CSR JLR
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. IATF 16949 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 OEM. 2. Powi\u0105zania normatywne JLR z wymaganiami globalnymi. 3. Struktura i powi\u0105zania biznesowe grupy JLR. Historia, polityka i strategia. 4. Charakter...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
inne
star
08-04-2024
icon 2 dni
icon 2952 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-12 - Audyt procesu nanoszenia powłok - wymaganie AIAG
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Om\u00f3wienie normy CQI-12 w aspekcie proces\u00f3w nanoszenia pow\u0142ok. 4.1.Odpowiedzialno\u015b\u01...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
11-04-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.3:2023 - Audit procesu
[{"pm":"","po":"I Cel i zakres specyfikacji wymaga\u0144 IATF, VDA, ISO 19011 w bran\u017cy motoryzacyjnej. II Wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce stosowania (zakres, integracja w cyklu \u017cycia wyrobu, analiza potencja\u0142u a audit procesu, identyf...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
15-04-2024
icon 2 dni
icon 2490 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right