Baza szkoleń

Baza szkoleń

1993 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 125

heart Specjalista ds. Jakości IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 Historia jako\u015bci w uj\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
06-02-2023
icon 3 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart ▶️ Audytor wewnętrzny w lotnictwie wg wymagań AS 9100 / AS 9110 / AS 9120
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie - przypomnienie zagadnie\u0144 i wymaga\u0144 normy ISO 9001:2015. Om\u00f3wienie i interpretacja rozdzia\u0142\u00f3w standard\u00f3w AS. Studium przypadku nr 1: Przyk\u0142adowy Proces G\u0142\u00f3wny \u2013 Studium p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
inne
star
07-02-2023
icon 3 dni
icon 2335 zł
Dowiedz się więcej
heart ▶️ Wymagania AS 9100 w lotnictwie.
[{"pm":"","po":"Nasze podej\u015bcie\u2026 Szkolenie realizowane w formie wyk\u0142adowo-warsztatowej: Do 50% czasu wyk\u0142ad 30% czasu \u0107wiczenia 20% czasu dyskusje "}]
Szkolenia otwarte
inne
star
07-02-2023
icon 2 dni
icon 1843 zł
Dowiedz się więcej
heart SPECYFICZNE WYMAGANIA RENAULT / NISSAN - CSR
[{"pm":"","po":"1 Wprowadzenie 2 IATF 16949 / ISO 9001 w zarz\u0105dzaniu CSR 3 Podej\u015bcie procesowe a CSR 4 Zarz\u0105dzanie Jako\u015bci\u0105 (KM, CORE TOOLS, DOKUMENTACJA, ZAPEWNIENIE JAKO\u015aCI U DOSTAWC\u00d3W) 5 ANPQP - Przegl\u0105...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
09-02-2023
icon 2 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Normowanie czasu pracy
[{"pm":"","po":"I Wst\u0119p do szkolenia II Podstawy merytoryczne i metodyczne normowania czasu pracy III Nowoczesne zarz\u0105dzanie przedsi\u0119biorstwem, produkcj\u0105 i prac\u0105 \u2013 prawid\u0142owa realizacja normowania pracy ...
Szkolenia otwarte
Lean
Metody statystyczne
inne
star
09-02-2023
icon 2 dni
icon 1540 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie Zakres normy i powo\u0142ania normatywne Terminy i definicje zawarte w ISO 9001:2015 Kontekst organizacji (czynniki wewn\u0119trzne i zewn\u0119trzne, strony zainteresowane - praktyczne podej\u015bcie) Przyw\u00f3dztwo Pl...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II. System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
13-02-2023
icon 2 dni
icon 1440 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II. System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
13-02-2023
icon 3 dni
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC / MSA 4th EDITION
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II SPC \u2013 statystyczne sterowanie procesem Kontrola jako\u015bci produktu, a statystycz...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
Statystyka
star
16-02-2023
icon 2 dni
icon 1740 zł
Dowiedz się więcej
heart SMED - redukcja czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie do Lean Manufacturing II Rola filozofii Kaizen w metodyce SMED III Geneza metodyki SMED IV Etapy przezbrajania maszyn (zewn\u0119trzne, wewn\u0119trzne) V Etapy metodyki SMED: a) ETAP 0 \u20...
Szkolenia otwarte
Lean
inne
star
17-02-2023
icon 1 dzień
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart Specjalista ds. Jakości ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia II Wymagania normy ISO 9001:2015 Historia jako\u015bci, Podej\u015bcie procesowe, kontekst...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
FMEA
Lean
Koszty jakości
Metody statystyczne
Statystyka
star
20-02-2023
icon 2 dni
icon 1440 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S - Organizacja miejsca pracy w praktyce
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie w temat szkolenia, Co to jest 5S - poj\u0119cia i znaczenie \u2013 podstawowe definicje Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z wdro\u017cenia systemu 5S KAIZEN jako filozofia ci\u0105g\u0142ego doskonalenia - zastosowanie w syst...
Szkolenia otwarte
Lean
star
20-02-2023
icon 1 dzień
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 2:2020 (PPA) -Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu
[{"pm":"","po":"I Zakres obowi\u0105zywania procedury PPA, II Analiza VDA 2:2020 a VDA 2:2012 III Inicjacja procedury PPA, IV Przebieg oraz porozumienia dotycz\u0105ce procedury PPA, V Przeprowadzenie procedury PPA (zatwierdzenie pro...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
PPAP, APQP
inne
star
23-02-2023
icon 2 dni
icon 1640 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Wymagania ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i jako\u015bciow...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Koszty jakości
Metody statystyczne
Statystyka
star
02-03-2023
icon 2 dni
icon 1690 zł
Dowiedz się więcej
heart IMDS - obsługa bazy
Moduł ``: PROGRAM SZKOLENIA: IMDS - International Material Data System 1. Wymagania prawne istotne dla IMDS - Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem - Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem 2. Aktualne zasady korzystania z IMDS ...
Szkolenia zamknięte
IATF 16949
star
do ustalenia
icon 2 dni
icon 1 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
13-03-2023
icon 3 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wien...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
13-03-2023
icon 2 dni
icon 1390 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 19011:2018 - WYTYCZNE NORMY
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie wytycznych normy ISO 19011:2018 - kompetencje, rola auditor\u00f3w wewn\u0119trznych, - planowanie audit\u00f3w wewn\u0119trznych, - przygotowanie do auditu oparte o ryzyko, - prowadzenie auditu, - dokume...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 17025
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
ISO 27001
IATF 16949
star
15-03-2023
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart VDA 6.2 - AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG
[{"pm":"","po":"1. Wymagania globalne w zakresie zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105. 2. System zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 wg norm ISO 9001:2015. 3. Modele zapewnienia jako\u015bci. 4. Historia i struktura VDA QMC. 5. Rodzina norm VDA. 6. CS...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
16-03-2023
icon 2 dni
icon 1890 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i ja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
16-03-2023
icon 2 dni
icon 1380 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right