Baza szkoleń

Baza szkoleń

1700 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 86

heart Lean Manufacturing w praktyce
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie w temat szkolenia, II Lean Manufacturing \u2013 poj\u0119cia i zasady Diagnoza stanu obecnego, Cel usprawnie\u0144, Strata \u2013 7 typ\u00f3w (MUDA), Mapowanie strumienia warto\u015bci, Projektowanie stanu do...
Szkolenia otwarte
Lean
TPM
star
04-11-2024
icon 3 dni
icon 2490 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S - Organizacja miejsca pracy w praktyce
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie w temat szkolenia, Co to jest 5S - poj\u0119cia i znaczenie \u2013 podstawowe definicje Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z wdro\u017cenia systemu 5S KAIZEN jako filozofia ci\u0105g\u0142ego doskonalenia - zastosowanie w syst...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
inne
star
04-11-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP / PPAP (AIAG / VDA2)
[{"pm":"","po":"PPAP - Proces zatwierdzania cz\u0119\u015bci do produkcji I Zastosowanie, wymogi i poziomy dotycz\u0105ce procesu PPAP, II Powi\u0105zanie PPAP z APQP, IATF 16949:2016, oraz VDA2:2020, III Wymogi powiadamiania Klienta i pr...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
07-11-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 19011:2018 - WYTYCZNE NORMY
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie wytycznych normy ISO 19011:2018 - kompetencje, rola auditor\u00f3w wewn\u0119trznych, - planowanie audit\u00f3w wewn\u0119trznych, - przygotowanie do auditu oparte o ryzyko, - prowadzenie auditu, - dokume...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 17025
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
ISO 27001
IATF 16949
star
08-11-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II Zintegrowany System Zarz\u0105dzania P...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
IATF 16949
inne
star
12-11-2024
icon 4 dni
icon 2790 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA AIAG-VDA HANDBOOK
[{"pm":"","po":"I Podstawy FMEA \u2013 wprowadzenie do oceny ryzyka II Przegl\u0105d norm i standard\u00f3w w zakresie w zakresie FMEA, III Wp\u0142yw analizy ryzyka na redukcj\u0119 koszt\u00f3w IV Definicja i cel FMEA wg podr\u0119czn...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
star
14-11-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Metoda G8D - Problem Solving (Rozwiązywanie Problemów)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie w temat szkolenia, II Metodologia rozwi\u0105zywania problem\u00f3w 8D Co to jest metoda 8D i kiedy j\u0105 mo\u017cna stosowa\u0107, D0 \u2013 Przygotowanie do procesu 8D, D1 \u2013 Powo\u0142anie zespo\u0142u 8D, ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Koszty jakości
inne
star
18-11-2024
icon 1 dzień
icon 1490 zł
Dowiedz się więcej
heart Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 Wymagania prawne odnosz\u0105...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
FMEA
star
18-11-2024
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart CORE TOOLS - KLUCZOWE NARZĘDZIA W AUTOMOTIVE
[{"pm":"","po":"I Wymagania APQP (fazy wdro\u017cenia, kamienie milowe, dokumentacja) II PPAP (wymagania AIAG vs VDA2:2020 (om\u00f3wienie wymaga\u0144, niezb\u0119dnej dokumentacji, poziom\u00f3w przed\u0142o\u017cenia, archiwizacji) III ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
21-11-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-20 2nd EDITION - 2018 - EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
[{"pm":"","po":"ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 OEM. Globalne wymagania w zakresie stosowania metod rozwi\u0105zywania problem\u00f3w. Globalne narz\u0119dzia rozwi\u0105zywania problem\u00f3w. CQI-20 \u20...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
21-11-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-8, 2 EDITION 2014 - LPA (Audyt Warstwowy Procesu)
[{"pm":"","po":"Cele audytu warstwowego. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla bran\u017cy motoryzacyjnej \u2013 CQI 8. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego. Etapy audytu warstwowego: planowanie, realizacja audytu, praca au...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
25-11-2024
icon 1 dzień
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC / MSA 4th EDITION
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w. Om\u00f3wienie szkolenia. II SPC \u2013 statystyczne sterowanie procesem Kontrola jako\u015bci produktu, a statystycz...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
Statystyka
star
25-11-2024
icon 2 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart Normowanie czasu pracy
[{"pm":"","po":"I Wst\u0119p do szkolenia II Podstawy merytoryczne i metodyczne normowania czasu pracy III Nowoczesne zarz\u0105dzanie przedsi\u0119biorstwem, produkcj\u0105 i prac\u0105 \u2013 prawid\u0142owa realizacja normowania pracy ...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
inne
star
02-12-2024
icon 2 dni
icon 2290 zł
Dowiedz się więcej
heart SPECYFICZNE WYMAGANIA - CSR BMW
[{"pm":"","po":"1. IATF 16949 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 OEM. 2. Charakterystyka CSR BMW 2021. 3. Powi\u0105zania normatywne BMW z wymaganiami globalnymi. (VDA QMC, IATF). Kluczowe normy i wymagania VDA QMC 4. Struktura i powi\u0105z...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
star
02-12-2024
icon 2 dni
icon 2952 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-27 - Audyt procesu odlewania
[{"pm":"","po":"1.Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. 5. Om\u00f3wienie normy...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
05-12-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI-19 - Zarządzanie jakością dostawców - wymagania AIAG
[{"pm":"","po":"1. Kszta\u0142towanie relacji biznesowych ze wzgl\u0119du na pozycj\u0119 negocjacyjn\u0105 z dostawc\u0105. 2.Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach w kontakcie z dostawc\u0105. 3. Metodyka anga\u017cowania dostawc\u00f...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
inne
star
09-12-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart Ocena i Audyt Dostawcy w Przemyśle Motoryzacyjnym
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u. II Wymagania standardu IATF 16949:2016 / normy ISO 9001:2015 ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
PPAP, APQP
inne
star
12-12-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie Zakres normy i powo\u0142ania normatywne Terminy i definicje zawarte w ISO 9001:2015 Kontekst organizacji (czynniki wewn\u0119trzne i zewn\u0119trzne, strony zainteresowane - praktyczne podej\u015bcie) Przyw\u00f3dztwo Pl...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
16-12-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II. System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
16-12-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Audytor/Auditor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 2. ETAPY WDRA\u017bANIA SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. procedura przej\u015bcia na norm\u...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
do ustalenia
icon 2 dni
icon 1500 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right