Wymagania nowej normy ISO 45001
icon 7 godzin (1 dzień)
icon 1094,70 PLN
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
1094,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
18 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Wymagania nowej normy ISO 45001

icon 7 godzin (1 dzień)
icon 1094,70 zł
ISO 45001
Program szkolenia
icon
Program
- Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?
- Dlaczego system zarządzania BHP jest ważny dla organizacji i jakie korzyści się z nim wiążą?
- Co to jest kontekst Systemu Zarządzania BHP w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001
- Terminy i definicje zastosowane w standardzie
- Kluczowe pojęcia i struktura ISO 45001
- Punkt 4: Kontekst organizacji
- Punkt 5: Przywództwo
- Punkt 6 Planowanie dotyczące Systemu Zarządzania
- Punkt 7: Wsparcie
- Punkt 8: Działanie
- Punkt 9: Ocena funkcjonowania
- Punkt 10: Doskonalenie
- Uwagi i informacje zwrotne
Profil uczestników icon
Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie lub przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001, w szczególności osoby:
- początkujące w dziedzinie ISO 45001 i Zarządzania Systemem BHP
-zaangażowane w planowanie lub wdrażanie zmian w systemie zgodnie z wymaganiami ISO 45001
- będące częścią zespołu zaangażowanego we wdrożenie wymagań ISO 45001 w organizacji
- posiadające wiedzę na temat OHSAS 18001 i chcą wiedzieć więcej na temat ISO 45001
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Zapewniamy doskonałe warunki do nauki, aby mogli Państwo nabyć umiejętności, które będzie można efektywnie wykorzystać po zakończeniu szkolenia. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, dyskusje w gru


Czas trwania:

7 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:

- systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opartego na normie ISO 45001
- powodów, dla których system zarządzania BHP ma tak ogromne znaczenie dla organizacji oraz korzyści, jakie z tego wynikają
- kontekstu organizacji w ujęciu wymagań normy ISO 45001 i jej oczekiwanych rezultatów
- stosowanych terminów i definicji
- kluczowych koncepcji i struktury ISO 45001
- głównych wymogów standardu
Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Kurs ten pomoże
- określić kluczowe wymagania normy ISO 45001 i korzyści wynikające z jej wdrożenia
- zarządzać ryzykiem i możliwościami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i tym samym zapewnić ciągłe doskonalenie Systemu
podjąć kroki w celu nadania kluczowego znaczenia bezpieczeństwu i higienie pracy w Państwa organizacji
- przyciągnąć i zatrzymać pracowników i klientów dzięki lepszemu zaspokajaniu ich obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie BHP


Certyfikaty:

Certyfikat BSI

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right