Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2460,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2460,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
26 - 27 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Wrocław, woj. dolnośląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2460,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
Wizualne Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników. Co zrobić, by zarządzanie wizualne nie stało się kolejnym raportowanie, ale skutecznym motywowaniem zespołu?
Kaskadowanie celów w organizacji. Jak przełożyć cele biznesowe firmy na cele operacyjne pracownika?
Zasady określania celów i miar – metoda SMART. Kto, jak i dla kogo ustala cele do realizacji?
Systemy premiowe oparte na KPI (Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności). Jak zaplanować KPI które nie demotywują pracowników?
Dobór i projektowanie miar i wskaźników. Po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?
Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników – od ogółu do szczegółu. Jak wizualizować realizację celów, by były proste i zrozumiałe dla każdego?
Projektowanie i budowa tablic wizualnych. Co zrobić, by tablice były łatwe do wykonania i odpowiadały opisywanej rzeczywistości?
Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki – problem solving. Jak trwale rozwiązywać problemy?
Angażowanie pracowników poprzez spotkania z użyciem wizualnego zarządzania wynikami (system operacyjny – siatka spotkań). Jak efektywnie wykorzystać spotkanie: co pokazywać, kto uczestnikiem, kto prezentuje wyniki, jak prezentować dane?
Metody zbierania i wizualizacji danych. Excel, akces, intranet, tablica, a może jeszcze coś innego?
Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów. Jaką rolę odgrywają wizualne tablice w ciągłym doskonaleniu?
Rola programów pomysłów pracowniczych – system sugestii. Jak rozdzielić rozwiązywanie bieżących problemów od zgłaszania pomysłów pracowniczych?
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:


proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/