STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) ORAZ ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) Z WYKORZYSTANIEM MINITAB
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2460,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2460,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
24 - 25 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Poznań, woj. wielkopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) ORAZ ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) Z WYKORZYSTANIEM MINITAB

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2460,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Powtórzenie podstawowych zagadnień MSA 0,5h:

Zmienność całkowita w procesie i wpływ pomiaru,
Pomiar, proces i SPC,
Wyciąg z wymagań norm MSA (AIAG, VDA, etc.),
Dyskusja z grupą.

2. Składowe zmienności systemu pomiarowego 0,5h:

Diagram Ishikawy dla źródeł zmienności w systemie pomiarowym,
Poprawa systemu pomiarowego jako projekt.

3. Podstawowe metody analizy R&R dla danych ciągłych 1h:

Obciążenie pomiaru, dokładność, liniowość, stabilność,
Metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA,
Wskaźniki Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, NDC i ich interpretacja,
Inne procedury analizy systemów pomiarowych (Procedura 1 i 3 dla automatycznych systemów pomiarowych),
Kryteria akceptowalności systemów.

4. Analiza R&R 4h:

Zebranie danych do badanego systemu pomiarowego, przygotowanie próbek (wstęp do ćwiczenia),
Analiza systemu pomiarowego wybranymi metodami (ćwiczenie indywidualne i grupowe),
Porównanie metod analizy R&R i interpretacja.

5. Organizacja badań R&R 0,5h:

Dobór próby, operatorów, warunków badania,
Wpływ doboru na wyniki analiz: dyskusja z grupą.

6. Przykłady analiz rzeczywistych i dyskusja 0,5h:

Przykłady rzeczywiste pozytywne i negatywne,
Dyskusja z grupą.

Dzień II (SPC)

1. Powtórzenie podstaw SPC 0,5h:

Do czego służy SPC?
Po co komu jest SPC?
Korzyści płynące z SPC.

2. Zasady działania kart kontrolnych 1h:

Zmienność naturalna i specjalna w procesie,
Karta kontrolna jako filtr szumów i sygnałów z procesu,
Sygnały płynące z karty kontrolnej (tzw. Zasady Nelsona i ich interpretacja),
Dyskusja z grupą.

3. Podstawowe karty kontrolne 1,5h:

Metody wyznaczania linii kontrolnych dla podstawowych kart kontrolnych (X-Chart, I Chart, I-MR, X-R, karta N, P, NP),
Projektowanie karty kontrolnej dla symulowanego procesu (ćwiczenie w grupach).

4. Reakcja na sygnały karty kontrolnej 1h:

Rola operatora, koordynatora, inżyniera w procesie,
Rzeczywiste przykłady zadziałania kart kontrolnych.

5. Analiza procesu z zastosowaniem kart kontrolnych 2h:

Ocena stabilności procesu na przykładzie zebranych danych (ćwiczenie w grupach),
Dyskusja z grupą.

6. Ocena zdolności procesu 1,5h:

Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz pokrewne i ich interpretacja,
Obliczanie zdolności procesu (ćwiczenie w grupach),
Wdrażanie kultury SPC w organizacji, przyczyny porażek i sukces.


Uczestnik na czas trwania szkolenia powinien dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem Minitab.
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/