RCA (Root Cause Analysis)- analiza przyczyn źródłowych
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2448,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2448,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
20 - 21 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Poznań, woj. wielkopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

RCA (Root Cause Analysis)- analiza przyczyn źródłowych

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2448,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób stosować techniki Root Cause Analysis w swoim środowisku zawodowym.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób stosować techniki Root Cause Analysis w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

CELE SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów metodą Root Cause Analysis z wykorzystaniem techniki 5 Why,
Poznanie komplementarnych dla techniki 5 Why narzędzi rozwiązywania problemów tj. narzędzi SPC, diagramów Pareto i cause&effect, Ishikawy oraz analizy stratyfikacyjnej Kepner-Tregoe,
Zdobycie umiejętności stosowania technik rozwiązywania problemów we własnym środowisku zawodowym.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Poprawa jakości, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie liczby defektów.
Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.
METODYKA SZKOLENIA:

Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną,
Symulacje,
Dyskusja,
Analiza przypadków – case studies,
Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników.
PROGRAM SZKOLENIA: RCA- analiza przyczyn źródłowych
1. Wprowadzenie:

Root Cause Analysis – analiza przyczyny źródłowej,
Identyfikowanie Point of Cause RCA,
Stosowanie narzędzi SPC (Statistical Process Control) dla opisu problemów,
Metody diagramowe do opisu procesów,
Analiza diagramowa „sequence of events”,
Analiza stratyfikacyjna Kepner-Tregoe,
Diagram Pareto,
Diagram cause&effect Ishikawy,
Opis techniki 5 Why.
2. Stosowanie techniki 5 Why:

Lejek 5 Why,
Macierz 5 Why:
typologia pytań 5 Why – 5W2H?
dowody zasadności zadawanych pytań,
wybór działań korygujących i naprawczych.
Tworzenie drzewa przyczyn:
rozwijanie kolejnych poziomów drzewa przyczyn,
wybór pytania inicjującego,
bramki koniunkcji i alternatywy w drzewie 5 Why,
docieranie do przyczyny źródłowej,
potwierdzanie ścieżki powstawania błędu w oparciu o drzewo 5 Why.
3. Przykłady i ćwiczenia w stosowaniu technik analiza Root Cause Analysis.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/