Profesjonalna obsługa sekretariatu- warsztat dla sekretarek i asystentów
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2079,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2079,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
24 - 25 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Profesjonalna obsługa sekretariatu- warsztat dla sekretarek i asystentów

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2079,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE:

Utrzymanie prawidłowych relacji z przełożonymi.
Pożądane cechy asystentki - typ osobowości, charakter, umiejętności...
Lista podstawowych oczekiwań szefa.
Efektywność w pracy asystentki.
Komplementarność funkcjonowania zawodowego.
Nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny.

2. ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY:

Planowania pracy własnej.
Prowadzenie terminarza spotkań i czynności szefa.
Optymalne wykorzystanie czasu pracy.
Planowanie własnych zadań w tle planu szefa.

3. ANALIZA WŁASNEJ EFEKTYWNOŚCI PRACY W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA CZASEM:

Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
Przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchnika – dlaczego przejawiam opór?
Jak polaryzacja i motywacja negatywna wpływają na planowanie i realizację zadań.
Dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samo utrudniania.
Określenie indywidualnych „złodziei” czasu, sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.

4. ZASADY PLANOWANIA:

Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
Korzyści wynikające z planowania.
Kontrola realizacji planu.
Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.
Planowanie rezerwy czasowej.
Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów.

5. ZASADY USTALANIA PRIORYTETÓW:

Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów.
Analiza wartości nakładu czasu ABC.
Ustalanie własnych priorytetów.
Czas czerwony i czas zielony.
Czas zarezerwowany i czas dostępny.
Konsekwencja w realizacji priorytetów.
Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować.

6. ETYKIETA BIZNESOWA I SAVOIR VIVRE:

Zasady pierwszeństwa w kontaktach.
Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas.
Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie.
Zasady jazdy samochodem i transportu.
Ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości.
Organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt.
Procedencja – zasady ustalania pierwszeństwa.
Spotkania towarzysko – służbowe.
Delegacje - dobór uczestników delegacji.

7. SPOTKANIA I PRZYJĘCIA - ORGANIZACJA I UCZESTNICZENIE:

Formy przyjęć i ich miejsca.
Zaproszenia.
Dobór gości.
Stół i nakrycia - instrukcja obsługi.
Menu oraz dobór alkoholi i napoi.
Oprawa i obsługa.
Rola i obowiązki gospodarza i gościa.
Aperitif / posiłek / digestif - zachowanie.
Błędy w etykiecie i języku stołu.

8. CODZIENNY SAVOIR VIVRE:

Telefon.
E-mail.
Telefoniczny savoir vivre.
Etykieta.
Jak reagować na gafy.

9. POWITANIA, POŻEGNANIA, PREZENTACJE – KULTURA DNIA CODZIENNEGO:

Znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi.
Wizyty oficjalne i nieoficjalne w instytucji.
Zasady właściwego powitania i pożegnania gościa.
Sposoby witania, podanie ręki – zasady pierwszeństwa.
Jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa honorowego?
Kłopotliwy „gość” w instytucie.
Sposoby prezentacji.
Zasady i wyjątki.
Przechodzenie na „Ty”.
Zasady używania biletów wizytowych.
Tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe.

10. BUDOWA WIZERUNKU:

Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych.
Komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie.
Jak uniknąć gafy.
Cmok nonsens i gesty kulturowe.

11. TRENING ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJA W PRACY:

Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej.
Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu.
Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny.
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy.

12. OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU?

Reakcje fizyczne.
Reakcje psychologiczne.
Zmiany w zachowaniu.

13. TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH?

Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu.
Strategia poznawcza.
Strategia emocjonalna.
Fantazje, myślenie życzeniowe.
Współdziałanie z innymi.

14. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM:

Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie).
Tłumienie a transformowanie emocji.
Identyfikowanie własnego wzorca.
Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna.
Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi emocjami.
Rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia.
Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji.
Wyrażanie emocji pozytywnych.
Psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem.
Autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń.
Rodzaje oddechu.
Praktyka świadomego oddechu.
„Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia.
Techniki relaksacyjne - „Relaksacja przez oddychanie”/„Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna/„Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne.
Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu.

15. SEKRETARIAT JAKO CENTRUM KOMUNIKACYJNE:

Efektywna komunikacja wewnętrzna.
Zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem.
Rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura.
Organizowanie pracy sekretariatu, zebrań, spotkań i konferencji.
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

online


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


Zdobyta wiedza:

Kreowanie prawidłowego wizerunku zawodowego.
Budowanie właściwych relacji z pracownikami, klientami i przełożonymi.
Umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz firmy.
Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sekretariacie.
Poprawa skuteczności radzenia sobie z ze stresem w pracy.
Poznanie praktycznych zasad savoir - vivre w relacjach biznesowych.
Poznanie najsilniejszych cech swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań.


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/