Pełnomocnik i Audytor ds. SZBHP ISO 45001
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1845,00 PLN
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
1845,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
18 - 19 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Online, woj. małopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENADŻERÓW JAKOŚCI
Nie boimy się wyzwań! Nasz INSTYTUT działa na rynku polskim i światowym od 20 lat. Zajmujemy się najszerszym na rynku zakresem wdrażanych norm ISO, AQAP, norm branżowych. Prowadzimy szkolenia, audyty, wdrażmy systemy zarządzania, a przez ...

Pełnomocnik i Audytor ds. SZBHP ISO 45001

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1845,00 zł
ISO 45001
Program szkolenia
icon
Dzień 1: Wymagania ISO 45001
Odniesienia normatywne
Terminy i definicje
Kontekst organizacji:
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Przywództwo i partycypacja pracowników
Polityka BHP i higieny pracy
Role, obowiązki i władze organizacyjne
Konsultacje i uczestnictwo pracowników
Planowanie
Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom
Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji
Wsparcie
Zasoby
Kompetencje
Świadomość
Komunikacja
Informacje udokumentowane
Kontrola udokumentowanych informacji
Eksploatacja
Planowanie operacyjne i kontrola
Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
Ocena wyników
Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
Audyt wewnętrzny
Przegląd zarządzania
Doskonalenie
Incydent, niezgodność i działania naprawcze
Ciągłe doskonalenie
icon
Dzień 2: Audyty wewnętrzne ISO 45001
Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
Zastosowanie normy ISO 19011 i innych dokumentów
Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
Przebieg audytu
Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
Przebieg spotkania otwierającego
Audytowanie – jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
Profil uczestników icon
Zapraszamy chętnych do samodzielnego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018 oraz osoby na stanowisko Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Wykłady przeplatane praktycznymi ćwiczenia związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

Cena zawiera udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe oraz egzamin.
Wszystkie pytanie i zgłoszenia prosimy przesyłać na nasz adres mailowy.


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wdrażania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami ISO 45001.


Certyfikaty:

Certyfikat Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania i BHP oraz/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP (w zależności od rodzaju zdanego testu po ukończeniu szkolenia). Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą.

Trener icon

Nasi trenerzy posiadają doświadczenie poparte praktycznymi wdrożeniami oraz doskonaleniem systemów zarządzania naszych klientów.

image
Organizator szkolenia
INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENADŻERÓW JAKOŚCI
Nie boimy się wyzwań! Nasz INSTYTUT działa na rynku polskim i światowym od 20 lat. Zajmujemy się najszerszym na rynku zakresem wdrażanych norm ISO, AQAP, norm branżowych. Prowadzimy szkolenia, audyty, wdrażmy systemy zarządzania, a przez ...
Telefon:
012 414 01 25
Adres e-mail: biuro@ikmj.com
Strona internetowa: https://ikmj.com