ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
icon 12 godzin (2 dni)
icon 1230,00 PLN
ISO 9001
ISO 31000
inne
icon
Cena szkolenia:
1230,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
17 - 18 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...

ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością

icon 12 godzin (2 dni)
icon 1230,00 zł
ISO 9001
ISO 31000
inne
Program szkolenia
icon
Dzień 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości wynikające z norm ISO 9001 oraz ISO 9000
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku i szansach
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-podejście procesowe oparte na ryzyku
-zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością
-wymagania normy ISO 9001:2015
-polityka i cele jakości
-wdrażanie wymagań normy ISO 9001
-wprowadzanie zmian do funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością
-narzędzia doskonalenia jakości
-przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji
icon
Dzień 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011 wydanie z 2018 roku
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie wykonalności i skuteczności auditów
-zarządzanie ryzykiem w auditach
-formułowanie ustaleń i wniosków z auditu
-pobieranie i prezentacja dowodów auditowych
-warsztaty dla Auditorów i Pełnomocników
icon
Warsztaty
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditu
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check listy)
-symulacja auditu
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń
icon
Usługi po szkoleniu
Świadczymy usługi doradcze i konsultacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością oraz outsourcing funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. ISO.
Organizujemy szkolenia otwarte dla Auditorów i Pełnomocników ds. zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, etc.
Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowników klientów - ceny ustalane indywidualnie.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001:2015, a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady, przykłady, warsztaty


Czas trwania:

12 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

-poczęstunek kawowy
-materiały szkoleniowe
-imienne certyfikaty


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań normy ISO 9001:2015, sposobów wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz przygotowania organizacji do certyfikacji bądź re-certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością wg podejścia opartego na ryzyku


Certyfikaty:

Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

Trener icon

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...
Telefon:
608446746
Adres e-mail: szkolenia@iso9001.edu.pl
Strona internetowa: http://www.iso9001.edu.pl