ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1476,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
icon
Cena szkolenia:
1476,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
17 - 18 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
wideokonferencja, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...

ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1476,00 zł
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
Program szkolenia
icon
Opcje szkolenia
Opcjonalnie i za dodatkową opłatą szkolenie można rozszerzyć o wymagania:
+ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
+ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000

Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowników klientów - ceny ustalane indywidualnie.
icon
DZIEŃ 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości, bhp i ochrony środowiska
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzykach i szansach
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka
-podejście procesowe a proceduralne
-zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
-wymagania normy ISO 9001:2015
-wymagania normy ISO 14001:2015
-wymagania normy ISO 45001:2018
-polityki i cele dotyczące jakości, bhp i ochrony środowiska
-zarządzanie zasobami
-planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
-monitoring, pomiary, analizy i oceny
-ciągłe doskonalenie
-wdrażanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w celu przygotowania do re/certyfikacji
icon
DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych normy ISO 19011 z 2018 roku
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie wykonalności i skuteczności auditów
-zarządzanie ryzykiem w auditach
-formułowanie ustaleń i wniosków z auditu
-pobieranie i prezentacja dowodów auditowych
icon
WARSZTATY
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditu
-przygotowanie listy pytań kontrolnych / check listy
-symulacja auditu
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń
icon
Usługi po szkoleniu
Świadczymy usługi doradcze i konsultacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania oraz outsourcing funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. ISO.
Organizujemy szkolenia otwarte dla Auditorów i Pełnomocników ds. zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, etc.
Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowników klientów - ceny ustalane indywidualnie.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska i BHP.

Opcjonalnie i za dodatkową opłatą szkolenie można rozszerzyć o wymagania:
+ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000
+ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady, przykłady, warsztaty


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

-poczęstunek kawowy
-materiały szkoleniowe
-imienny certyfikat


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, a także sposobów wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz przygotowania organizacji do certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności skutecznego planowania i wykonywania auditów wewnętrznych systemów zarządzania.


Certyfikaty:

Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Trener icon

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 45001, 22000, 27001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...
Telefon:
608446746
Adres e-mail: szkolenia@iso9001.edu.pl
Strona internetowa: http://www.iso9001.edu.pl