ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Bhp
icon 12 godzin (2 dni)
icon 1476,00 PLN
ISO 31000
ISO 45001
inne
icon
Cena szkolenia:
1476,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
18 - 19 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...

ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Bhp

icon 12 godzin (2 dni)
icon 1476,00 zł
ISO 31000
ISO 45001
inne
Program szkolenia
icon
Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowników klientów.

DZIEŃ 1
-terminologia i pojęcia dotyczące Systemów Zarządzania Bhp
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka zawodowego i organizacyjnego
-podejście procesowe SZBhp
-zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Bhp
-wymagania normy ISO 45001
-podobieństwa i różnice w stosunku do PN-N-18001 oraz OHSAS 18001
-dostosowanie istniejącego Systemu Zarządzania Bhp wg PN-N/OHSAS 18001 do wymagań normy ISO 45001
-polityki i cele dotyczące bhp
-zarządzanie zasobami
-działania operacyjne
-monitoring, pomiary, analizy i oceny
-ciągłe doskonalenie
-wdrażanie Systemów Zarządzania Bhp w celu przygotowania do re/certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych normy ISO 19011 z 2018 roku
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach

WARSZTATY nt.
-zarządzanie programem auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań nowej normy ISO 45001 a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Szkolenie będzie przydatne także dla osób pragnących przekształcić istniejący system z wymagań PN-N-18001 lub OHSAS 18001 na ISO 45001
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

szkolenie online


Czas trwania:

12 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

-materiały szkoleniowe
-imienne certyfikaty
-wymiana doświadczeń


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań nowej normy ISO 45001, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie oraz przygotowania organizacji do re/certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Bhp.


Certyfikaty:

Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bhp wg normy ISO 45001

Trener icon

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 45001, 22000, 27001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...
Telefon:
608446746
Adres e-mail: szkolenia@iso9001.edu.pl
Strona internetowa: http://www.iso9001.edu.pl