Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
icon 40 godzin (5 dni)
icon 3997,50 PLN
ISO 14001
icon
Cena szkolenia:
3997,50 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
10 - 14 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z65-letnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń. Jako członek Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfik...

Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

icon 40 godzin (5 dni)
icon 3997,50 zł
ISO 14001
Program szkolenia
icon
Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego, przegląd środowiskowy.
icon
Audity – cel, zakres, kryteria, rodzaje, zasady auditowania, zarządzanie programem auditów.
icon
Działania auditowe – inicjowanie auditu, przygotowanie działań auditowych.
icon
Cel systemu zarządzania środowiskowego oraz korzyści biznesowe.
icon
Podejście do auditu kontekstu organizacji.
icon
Auditowanie obszaru:
- przywództwo,
- planowanie działań odnoszących się do ryzyk i szans,
- wsparcie,
- działania operacyjne,
- ocena efektów działalności,
- niezgodności,
- raport z auditu.
icon
Rola, kompetencje i ocena auditorów. Podejście do auditu.
icon
Prawne aspekty ochrony środowiska.
icon
Omówienie zasad auditowania, błędów, niedociągnięć.
icon
Definiowanie niezgodności, sporządzanie raportu z auditu.
icon
Egzamin.
Profil uczestników icon
- Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania środowiskowego.
- Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania środowiskowego prowadzący audity wewnętrzne i audity drugiej strony.
- Osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze systemu zarządzania środowiskowego.
- Kandydaci na auditorów środowiskowych w jednostkach certyfikacyjnych.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady +ćwiczenia


Czas trwania:

40 godzin (5 dni)


W cenę wliczono:

Organizację szkolenia, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikaty uczestnictwa w formie papierowej (PCBC i IQNet Academy), obiady, przerwy kawowe.


Zdobyta wiedza:

Aby wziąć udział w szkoleniu uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę na temat wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz mieć doświadczenie w prowadzeniu auditów wewnętrznych.

Po szkoleniu uczestnik:
- nabędzie umiejętność identyfikowania celów oraz korzyści auditu systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN- EN ISO 14001:2015-09,
- nabędzie umiejętność planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną,
- pozna najnowsze techniki auditowania i umiejętnego ich wykorzystania,
- zrozumie wymagania i wytyczne norm: PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN ISO 19011:2018-08 i PN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03,
- nabędzie umiejętność budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami.


Certyfikaty:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Trener icon

Trener z wieloletnim doświadczeniem, auditor wiodący jednostki certyfikującej.

image
Organizator szkolenia
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z65-letnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń. Jako członek Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfik...
Telefon:
022 / 46-45-200
Adres e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl
Strona internetowa: https://www.pcbc.gov.pl/