Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQIIRCA PR357)
icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 PLN
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
4907,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
24 - 28 czerwiec 2024
icon
Miejsce:
Warszawa, woj. mazowieckie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQIIRCA PR357)

icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 zł
ISO 45001
Program szkolenia
icon
Dzień 1
- Cele, założenia i struktura szkolenia
- Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony
- Typowe działania auditowe
- Cele, zakres i kryteria auditu
- Zasoby w zakresie auditu
- Role, obowiązki i poufność
- Metody w zakresie auditu
- Etap 1 auditu
- Etap 2 auditu
- Plan auditu
- Dokumenty dotyczące pracy
- Spotkanie otwierające
- Dowody z auditów
- Efektywna komunikacja
- Ustalenia auditu
- Spotkania dotyczące auditu
- Spotkanie zamykające
- Sprawozdania z auditów
- Działania następcze w związku z auditem
icon
Dzień 2
- Cele i korzyści związane z Systemem Zarządzania BHP
- Terminologia
- Model ISO 45001 i cykl planuj-wykonaj-sprawdź-działaj
- Procesy związane z BHP
- Określenie wymogów prawnych i innych wymogów
- Rola auditora BHP
- Dokumentacja z zakresu BHP
- Rozpoczęcie auditu
- Przegląd dokumentów
- Plan auditu
- Dokumenty dotyczące pracy
- Spotkanie otwierające
- Obserwacje
- Wywiad z „kadrą pracowniczą wyższego szczebla”
icon
Dzień 3
- Egzamin Próbny: przegląd Sekcji 1 i 2 oraz przygotowanie procesu auditu
- Kalibracja pod kątem wszelkich udokumentowanych informacji (np. kontekst, planowanie, MR), tj. potwierdzenie „pola widzenia” w odniesieniu do Systemu Zarządzania BHP
- Video – wywiad z przedstawicielami pracowników
- Procesy auditowe: Projekt, sprzedaż techniczna i zamówienia publiczne (+WRULD, stres)
- Procesy auditowe: populacja Obwodów Drukowanych (PCB) oraz lutowanie falowe (+bezpieczeństwo elektryczne)
- Ścieżki auditu
- Procesy auditowe: Konstrukcja i montaż ramy (+WRULS, stres)
icon
Dzień 4
- Egzamin Próbny: przegląd Sekcji 3
- Procesy auditowe: Testowanie szaf (laboratorium badawcze) lub załadunek na samochód ciężarowy (+bezpieczeństwo elektryczne, stres i WRULD)
- Niezgodności
- Spotkanie zamykające
- Sprawozdanie z auditu
- Działania następcze w związku z auditem
- Egzamin Próbny: Sekcja 4
icon
Dzień 5
- Oddanie pracy domowej – sprawozdanie z auditu
- Proces certyfikacji i akredytacji, rola CQI IRCA, wymogi i kodeks postępowania CQI IRCA dotyczące certyfikacji auditorów BHP
- Pytania końcowe / ostateczny przegląd
- Ocena
- Wprowadzenie/gotowość do egzaminu
- Egzamin
- Zakończenie szkolenia
Profil uczestników icon
Szkolenie jest skierowane do kandydatów na Auditorów Wiodących BHP, a także do osób wdrażających i nadzorujących BHP, chcących rozszerzyć i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności auditorskie.

Oczekuje się, że uczestnicy będą dysponować następującą wiedzą:

Systemy zarządzania
- Cykl „planuj, wykonaj, sprawdź, działaj” (PDCA)
- Kluczowe elementy systemu zarządzania i wzajemne powiązania między odpowiedzialnością kadry zarządzającej wyższego szczebla, polityką, celami, planowaniem, wdrażaniem, działaniami, przeglądem i ciągłym doskonaleniem

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka oraz kontrolę ryzyka, a także zgodność z wymogami prawnymi i innymi wymogami
- Związek między zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy a zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, zapobieganiem urazów związanych z pracą i stanem zdrowia oraz proaktywną poprawą wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
- Typowe przykłady stosownych krajowych i lokalnych przepisów i wymogów dotyczących BHP
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Zapewniamy pozytywne środowisko do nauki, aby mogli Państwo zachować zdobytą wiedzę i nabyć umiejętności, które będą Państwo mogli wykorzystać po zakończeniu szkolenia. Podczas tego pięciodniowego szk


Czas trwania:

34 godzin (5 dni)


W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat (CQI/IRCA)
- przerwy kawowe i lunch


Zdobyta wiedza:

Szkolenie pozwoli poznać i zrozumieć:
- wymagania nowej normy ISO 45001 i porównanie z OHSAS 18001
- zakres odpowiedzialności, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza i umiejętności auditora wiodącego
- krajowe i międzynarodowe wymagania prawne i inne,
- zarządzanie ryzykiem
- ocenę ryzyka – zasady i podejście
- prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności
- działania poauditowe

Dzięki szkoleniu:
- zyskają Państwo zaufanie potrzebne do prowadzenia i zarządzania zespołem auditorów
- będą Państwo przygotowani na pomyślny audit strony drugiej z zakresu ISO 45001
- będą Państwo w stanie przeprowadzić audit zgodnie z najlepszą praktyką uznawaną w skali międzynarodowej (ISO 19011)
- będą Państwo mogli rozwinąć się zawodowo oraz zdobędą Państwo
uznane kwalifikacje
- nawiążą Państwo kontakt z osobami o podobnych poglądach


Certyfikaty:

Certyfikat CQI/IRCA

Trener icon

Uczestnicząc w szkoleniu oferowanym przez BSI, mają Państwo do czynienia z naszymi wykładowcami, którzy są najlepsi w branży; z pasją dzielą się wiedzą i zapewniają Państwu najlepsze warunki do nauki. Są to zaufani eksperci z wieloletnią praktyką i doświadczeniem biznesowym, którzy ożywiają każdą treść dzięki odpowiednim i współczesnym przykładom, pozwalając Państwu skoncentrować się na nauce.

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right