Analiza systemów pomiarowych MSA - pomiary ciągłe, atrybutowe i badania niepowtarzalne
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2398,50 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2398,50 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
22 - 23 kwiecień 2024
icon
Miejsce:
Ustroń, woj. śląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...

Analiza systemów pomiarowych MSA - pomiary ciągłe, atrybutowe i badania niepowtarzalne

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2398,50 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych
2. Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne
3. Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut, kształt
4. Zmienność w procesie pomiarowym a zmienność procesu produkcyjnego
5. Podstawowe pojęcia metrologiczne (pomiar, rozdzielczość, wartość rzeczywista, wartość odniesienia, urządzenie pomiarowe)
6. Aspekty oceny systemów pomiarowych – powtarzalność, odtwarzalność i dokładność
7. Optymalizacja badań systemów pomiarowych w oparciu o model PISMOEA
8. Wpływ systemu pomiarowego na ocenę zdolności procesu i poprawną kwalifikację wyrobu
9. Procedura typu I (badanie Cg/Cgk) – wstępna ocena powtarzalności i dokładności systemu pomiarowego
10. Procedura typu II - badanie GRR metodą ARM:
• zasady stosowania, dobór próbek do badania
• interpretacja algorytmu obliczeniowego (MS Excel)
• interpretacja współczynników AV, EV, GRR, PV i TV
• interpretacja współczynnika ndc (number of distinct categories)
• wyznaczanie współczynnika %GG w odniesieniu do zmienności próbek, tolerancji lub zdolności procesu
• metoda ANOVA - omówienie
○ pojęcie interakcji i jego praktyczne zastosowania
○ porównanie a wyników metodą ARM oraz ANOVA
• eksperyment pomiarowy: badanie GRR cech ciągłych
11. Procedura typu III (badanie GRR w systemie bez wpływu operatora) - założenia, opis badania
12. Badanie GRR w pomiarach niepowtarzalnych
• założenia dotyczące analizy systemów do pomiarów niepowtarzalnych
• przygotowanie próbek – warunki niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku badania
• zasady przeprowadzania eksperymentu (model eksperymentu, randomizacja)
• analiza danych metodą ANOVA - interpretacja wyników
13. Atrybutywne systemy pomiarowe:
• wprowadzenie, przygotowanie próbek, warunki przeprowadzania badania
• metoda kappa: obliczenia i interpretacja wyników
• ocena i interpretacja efektywności, fałszywych alarmów oraz błędnych akceptacji.
• eksperyment pomiarowy: wykorzystanie metody kappa w ocenie wzrokowej
• metoda detekcji sygnału: warunki stosowania, przygotowanie próbek, przeprowadzenie eksperymentu, obliczenia i interpretacja wyników
14. Zalecenia podręcznika AIAG MSA oraz wymagania normy IATF 16949 w zakresie planowania i oceny systemów pomiarowych
15. Wybrane wymagania specyficzne klientów w zakresie oceny systemów pomiarowych (Ford, VDA)
16. Szczególne przypadki systemów pomiarowych (nieopisane w podręcznikach)
17. Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi

Profil uczestników icon
• Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za projektowanie i nadzór nad procesami technologicznymi oraz za dobór i ocenę systemów pomiarowych. W modelu kompetencji Formuły Jakości w szkoleniu powinni uczestniczyć kandydaci na: Inżyniera jakości w motoryzacji oraz Inżyniera procesu w motoryzacji. Sugerujemy również udział osób realizujących funkcje opisane w pozostałych profilach, czyli: pełnomocników ds SZJ, Audytorów wewnętrznych oraz Liderów projektu w motoryzacji.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Otwarte


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

• uczestnictwo w szkoleniu
• wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
• bufet kawowy
• materiały szkoleniowe
• certyfikat


Zdobyta wiedza:

• Zrozumiesz, czym są czynniki zmienności procesu i jaki mamy na nie wpływ.
• Zrozumiesz interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji.
• Poznasz korzyści z wdrażania statystycznej oceny procesu.
• Nabędziesz umiejętność doboru, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych.
• Zrozumiesz wpływu systemu pomiarowego na ocenę procesu.
• Nabędziesz umiejętność interpretacji współczynnika GRR oraz wynikających z niego możliwości doskonalenia systemu pomiarowego.
• Poznasz metody oceny systemów atrybutowych.


Certyfikaty:

Certyfikat PRONOST

Trener icon

Trener PRONOST

image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...
Telefon:
+48 33 8580803
Adres e-mail: biuro@pronost.pl
Strona internetowa: http://pronost.pl