TÜV Rheinland Polska

więcej szkoleń organizatora

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Więcej informacji

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Cena

62,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Regulacje z zakresu prawa pracy
Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach biurowych, zasady ergonomii stanowiska
Wypadki przy pracy – okoliczności wypadków przy pracach biurowych
Zasady postępowania w razie wypadku – udzielanie pierwszej pomocy
Egzamin

Profil uczestników
Szkolenie skierowane do pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania
8 godzin

W cenę wliczono
dostęp do platformy e-learning przez 30 dni, zaświadczenie

Zdobyta wiedza
Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Certyfikaty
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu