Baza szkoleń

Baza szkoleń

656 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 66

heart Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
06-12-2023
icon 3 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wien...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
06-12-2023
icon 2 dni
icon 1390 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i ja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1380 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 1 Rozpocz\u0119cie (przedstawienie prowadz\u0105cego oraz uczestnik\u00f3w) Definicje jako\u015bci Norma ISO9001:2015 krok po kroku Podej\u015bcie procesowe \u0106wiczenia \u2013 podej\u015bcie procesowe Cele Systemu Zarz\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych
[{"pm":"","po":"Modu\u0142 I - MSA 1. Powt\u00f3rzenie podstawowych zagadnie\u0144 MSA Zmienno\u015b\u0107 ca\u0142kowita w procesie i wp\u0142yw pomiaru Pomiar, proces i SPC Wyci\u0105g z wymaga\u0144 norm MSA (AIAG, Bosch, etc.) Dyskusja z grup\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-12-2023
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 19011:2018 - WYTYCZNE NORMY
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie wytycznych normy ISO 19011:2018 - kompetencje, rola auditor\u00f3w wewn\u0119trznych, - planowanie audit\u00f3w wewn\u0119trznych, - przygotowanie do auditu oparte o ryzyko, - prowadzenie auditu, - dokume...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 17025
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
ISO 27001
IATF 16949
star
08-12-2023
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
09-12-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
09-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)
[{"pm":"","po":" Wizualne Zarz\u0105dzania Wynikami jako narz\u0119dzie anga\u017cowania pracownik\u00f3w. Co zrobi\u0107, by zarz\u0105dzanie wizualne nie sta\u0142o si\u0119 kolejnym raportowanie, ale skutecznym motywowaniem zespo\u0142u? Ka...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Planowanie i harmonogramowanie produkcji
[{"pm":"","po":"1. Planowanie zasob\u00f3w produkcji. Prognozowanie i zgrubne planowanie zasob\u00f3w produkcyjnych RCCP (analiza poziomu i zmienno\u015bci popytu, ocena zdolno\u015bci produkcyjnych), Ewaluacja systemu produkcyjnego (diagram...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-12-2023
icon 2 dni
icon 1956 zł
Dowiedz się więcej
heart Specjalista ds. Jakości IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 Historia jako\u015bci w uj\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
13-12-2023
icon 3 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów
[{"pm":"","po":"1. Prognozowanie zapotrzebowania: Profile zu\u017cycia, czyli: co daje si\u0119 i nale\u017cy prognozowa\u0107? \u0179r\u00f3d\u0142a i jako\u015b\u0107 danych dotycz\u0105cych zu\u017cycia, Analiza ABC/XYZ - regu\u0142y zamawiania ma...
Szkolenia otwarte
inne
star
13-12-2023
icon 2 dni
icon 1968 zł
Dowiedz się więcej
heart QRQC - szybka reakcja na problemy jakościowe
[{"pm":"","po":"1. Potrzeba identyfikacji przyczyn problem\u00f3w, poj\u0119cie przyczyny \u017ar\u00f3d\u0142owej (pierwotnej). 2. Dzia\u0142ania korekcyjne, koryguj\u0105ce i zapobiegawcze. 3. Praca zespo\u0142owa w rozwi\u0105zywaniu problem\u00f3...
Szkolenia otwarte
inne
star
14-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I \u2013 ISO 50001:2018 1.Podstawowe poj\u0119cia zwi\u0105zane z efektywno\u015bci\u0105 energetyczn\u0105 i norm\u0105 ISO 50001:2018 \u2013 wydajno\u015b\u0107 energetyczna, wska\u017aniki wyniku energetycznego, energ...
Szkolenia otwarte
inne
star
18-12-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
20-12-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
20-12-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right