Baza szkoleń

Baza szkoleń

1263 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 111

heart Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH I dyrektywy RoHS
[{"pm":"","po":"1. Podstawy prawne Rozporz\u0105dzenia REACH 2. Zakres REACH 3. Rejestracja, udzielanie zezwole\u0144, ograniczenia 4. Informacja w \u0142a\u0144cuchu dostaw 5. Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie substancji i mieszanin chemicznych \...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart CORE TOOLS - KLUCZOWE NARZĘDZIA W AUTOMOTIVE
[{"pm":"","po":"I Wymagania APQP (fazy wdro\u017cenia, kamienie milowe, dokumentacja) II PPAP (wymagania AIAG vs VDA2:2020 (om\u00f3wienie wymaga\u0144, niezb\u0119dnej dokumentacji, poziom\u00f3w przed\u0142o\u017cenia, archiwizacji) III ...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
Statystyka
star
20-06-2024
icon 2 dni
icon 2150 zł
Dowiedz się więcej
heart Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem IQ-RM APIS
[{"pm":"","po":"1. FMEA - obszar zastosowania. 2. Nowe FMEA (r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy nowym a starym podej\u015bciem). 3. Charakterystyki Specjalne. 4. Podstawowa obs\u0142uga programu IQ-RM APIS. 5. Tworzenie analizy FMEA w IQ-RM APIS na przy...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S w praktyce- organizacja miejsca pracy
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie w temat szkolenia: Podstawy modelu 5S, definicje, terminy, za\u0142o\u017cenia filozoficzne i organizacyjne, 1S - sortowanie, separacja rzeczy niepotrzebnych, strategia czerwonych etykietek, 2S - systematy...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do rysunku technicznego. 2. Linie wymiarowe: wytyczne wg norm 3. Podstawowe konstrukcje geometryczne. 4. Rzutowanie i zasady: Rzutowanie prostok\u0105tne \u2013 przyk\u0142ady Rzutowanie aksonometryczne \u2013 ...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-06-2024
icon 1 dzień
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania SZBiHP ISO 45001:2018
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie Zakres normy i powo\u0142ania normatywne Wyja\u015bnienie struktury, cykl PDCA. Terminy i definicje zawarte w ISO 45001:2018 Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 45001:2018 Podsumowanie szkolenia."}]
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
24-06-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 27001:2017 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji ISO 27001:2017 - om\u00f3wienie zagadnie\u0144 III Om\u00f3wienie w praktyce wymaga\u0144 normy ISO 27001:2017 IV Om\u00f3wienie zabezpiecze\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
24-06-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001:2017
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji ISO 27001:2017 - om\u00f3wienie zagadnie\u0144 III Om\u00f3wienie w praktyce wymaga\u0144 normy ISO 27001:2017 IV Om\u00f3wienie zabezpiecze\u01...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart SPECYFICZNE WYMAGANIA JAGUAR LAND ROVER - CSR JLR
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie. IATF 16949 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 OEM. 2. Powi\u0105zania normatywne JLR z wymaganiami globalnymi. 3. Struktura i powi\u0105zania biznesowe grupy JLR. Historia, polityka i strategia. 4. Charakter...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2952 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI- 14 Zarządzanie reklamacjami i zwrotami z rynku- wymagania wg AIAG
[{"pm":"","po":"1. Norma CQI-14 w \u015bwietle specyficznych wymaga\u0144 klienta oraz IATF16949:2016 a. Analiza wymaga\u0144 auditowych wg normy 19011:2018 2. Om\u00f3wienie grupy norm CQI ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem CQI-14 3. G\u0142\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart CQI- 23 Audyt procesu formowania tworzyw- wymagania wg AIAG
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych w \u015bwietle wymaga\u0144 ISO, IATF, AIAG. 2. Rodzina norm AIAG CQI. 3. CQI -23 w \u015bwietle wymaga\u0144 Klient\u00f3w. 4. Audit i jego rola w procesie produkcyjnym. Kompetencje audyto...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-06-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Wymagania ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i jako\u015bciow...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
inne
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. DZIE\u0143: 1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIE SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania J...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart Podstawy Systemu Zarządzania Jakością. Praktyczna interpretacja nowej normy ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIW SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u010...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 1 dzień
icon 600 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik ds. SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. DZIE\u0143: 1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIE SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania J...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik i Auditor/Audytor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. DZIE\u0143: 1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIE SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania J...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 1000 zł
Dowiedz się więcej
heart Podstawy Systemu Zarządzania Jakością. Praktyczna interpretacja nowej normy ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIW SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u010...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 1 dzień
icon 700 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik ds. SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. DZIE\u0143: 1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIE SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania J...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 1100 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Pełnomocnik i Auditor/Audytor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. DZIE\u0143: 1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIE SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania J...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 1200 zł
Dowiedz się więcej
heart AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I. DZIE\u0143: 1. WPROWADZENIE: a. Poj\u0119cie jako\u015bci b. Definicja ISO c. Norma ISO 9001 d. Certyfikat ISO 9001 2. WDRA\u017bANIE SYSTEMU ZARZ\u0104DZANIA JAKO\u015aCI\u0104. a. wady i korzy\u015bci Systemu Zarz\u0105dzania J...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
25-06-2024
icon 2 dni
icon 1100 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right