Baza szkoleń

Baza szkoleń

906 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 261

heart Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011 – warsztaty
[{"pm":"","po":"Audyt wewn\u0119trzny jako element procesu oceny skuteczno\u015bci system\u00f3w zarz\u0105dzania oraz narz\u0119dzie rozwoju biznesu, proces\u00f3w i ludzi Zarz\u0105dzanie programem audyt\u00f3w w cyklu PDCA Terminologia dotycz\u010...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
inne
star
08-03-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania energią - podstawy ISO 50001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje nast\u0119puj\u0105ce zagadnienia: Geneza normy ISO 50001 - Powody oszcz\u0119dzania i prawid\u0142owego gospodarowania energi\u0105 - Podstawowe \u017ar\u00f3d\u0142a energii odnawialnej - ...
Szkolenia otwarte
ISO 50001
star
08-03-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Six Sigma Green Belt
[{"pm":"","po":"Szkolenie podzielone jest na trzy sesje szkoleniowe obejmuj\u0105ce \u0142\u0105cznie 7 dni szkoleniowych. Wykorzystywana metodyka prowadzenia szkolenia to: wyk\u0142ad, case study, \u0107wiczenia oraz realizacja projekt\u00f3w. Sesj...
Szkolenia otwarte
Lean
Six Sigma
star
08-03-2023
icon 7 dni
icon 7749 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 50001 Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania energi\u0105 wed\u0142ug normy ISO 50001 Rol\u0119 audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w systemie wed\u0142...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-03-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA - Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie do FMEA FMEA \u2013 systematyczne odkrywanie wad (DFMEA i PFMEA) Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce ze stosowania FMEA Przebieg FMEA (burza m\u00f3zg\u00f3w, diagram Ishigawy) Dokumentacja FMEA \u0106wiczenie \u2013 Tworzenie ...
Szkolenia otwarte
FMEA
star
09-03-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Ocena zdjęć radiograficznych RT IO2
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Techniki badania radiograficznego Mo\u017cliwo\u015bci ...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-03-2023
icon 6 dni
icon 4428 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard IFS Food. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe definicje, poj\u0119cie IFS Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci Powi\u0105zania z systemem HACCP \u2013 podstawy systemu HACCP Elementy systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 ISO...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
IFS
star
10-03-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard BRC Food (wersja 8). Live online
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe definicje, poj\u0119cie BRC, dost\u0119p do BRC Directory, BRC participate 2. Strefy ryzyka, m.in. wysokie ryzyko, wysoka ostro\u017cno\u015b\u0107, niskie ryzyko, itd. 3. Wymagania fundamentalne, m.in.: audyty wewn\u0...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
star
13-03-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001
[{"pm":"","po":"Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 w konwencji norm ISO Rys historyczny oraz rozw\u00f3j norm ISO serii 9000 7 zasad zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Wymagania normy ISO 9001 Podej\u015bcie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
13-03-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard BRC GS PM. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe definicje, poj\u0119cie BRC IOP Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpiecze\u0144stwa materia\u0142\u00f3w do kontaktu z \u017cywno\u015bci\u0105 Powi\u0105zania z systemem HACCP Elementy systemu zarz\u0105dzania jako\u0...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
star
14-03-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Przypomnienie wymaga\u0144 normy ISO 9001 Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i obowi\u0105zki audytora wewn\u0119trznego Proces przygotowania audytu wraz z \u0107wiczeniami Proces przeprowa...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
14-03-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard BRC CP. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe definicje, poj\u0119cie BRC Identyfikacja grupy produkt\u00f3w \u2013 czy wszystkie wymagania standardu nas dotycz\u0105? Analiza ryzyka wg BRC CP System zarz\u0105dzania wg BRC CP \u2013 powi\u0105zanie np. z ISO 9001 Wyma...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
star
15-03-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP, PPAP. Live online
[{"pm":"","po":"Cz\u0119\u015b\u0107 I APQP \u2013 zaawansowane planowanie jako\u015bci wyrobu jako wst\u0119p do procedury zatwierdzania wyrobu PPAP Wprowadzenie do obligatoryjnych narz\u0119dzi stosowanych w automotive APQP \u2013 zaawansowane pla...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
PPAP, APQP
star
15-03-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Metodologia SPC. Live online
[{"pm":"","po":"1. Statystyczna kontrola procesu (SPC) - Wprowadzenie do ci\u0105g\u0142ego doskonalenia i statystycznego sterowania procesem - Uzupe\u0142niaj\u0105ce wiadomo\u015bci z zakresu podstaw statystyki wa\u017cniejsze definicje - Karta ko...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Metody statystyczne
inne
star
15-03-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie ryzykiem ISO 31000. Live online
[{"pm":"","po":"Wst\u0119p do szkolenia Prezentacja wymaga\u0144 normy ISO 31000 - Struktura normy ISO 31000 - Zasady zarz\u0105dzania ryzykiem wg ISO 31000 - Wytyczne do okre\u015blenia struktury ramowej do zarz\u0105dzania ryzykiem w organizacji - ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
star
16-03-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci 2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci w Polsce i UE 3. Kolejno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z o...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
16-03-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart MDSAP – Medical Device Single Audit Program
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do MDSAP a. Procedury, materia\u0142y szkoleniowe 2.Procesy MDSAP a. Zarz\u0105dzanie b. Dopuszczenie do obrotu c. Pomiary, analiza i kontrola d. Zdarzenia niepo\u017c\u0105dane, notatki doradcze e. Projektowanie i rozw...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
17-03-2023
icon 1 dzień
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego
[{"pm":"","po":"Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania \u015brodowiskiem Rys historyczny oraz rozw\u00f3j norm ISO serii 14001 Aspekty i wp\u0142ywy \u015brodowiskowe Wymagania normy ISO 14001:2004 w punktu widzenia pe\u0142nomocnik...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
20-03-2023
icon 3 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wydanie czerwiec 2019
[{"pm":"","po":"Co to jest FMEA i dlaczego jest stosowane? Historia wsp\u00f3lnego podej\u015bcia AIAG i VDA do analizy FMEA G\u0142\u00f3wne zmiany w por\u00f3wnaniu do poprzednich wyda\u0144 podr\u0119cznika Om\u00f3wienie podstawowych rodzaj\u00f3...
Szkolenia otwarte
FMEA
star
20-03-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt u dostawcy jako narzędzie skutecznego nadzoru
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: * definicj\u0119 audytu * zasadno\u015b\u0107 wykonywania audyt\u00f3w drugiej strony * om\u00f3wienie kryteri\u00f3w audytu, jako \u017ar\u00f3d\u0142a wymaga\u0144 * uzasadnienie prowadzen...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
20-03-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right