Baza szkoleń

Baza szkoleń

2038 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 280

heart FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wyd. czerwiec 2019
[{"pm":"","po":"Co to jest FMEA i dlaczego jest stosowane? Historia wsp\u00f3lnego podej\u015bcia AIAG i VDA do analizy FMEA G\u0142\u00f3wne zmiany w por\u00f3wnaniu do poprzednich wyda\u0144 podr\u0119cznika Om\u00f3wienie podstawowych rodzaj\u00f3...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
FMEA
star
06-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt u dostawcy jako narzędzie skutecznego nadzoru. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: * definicj\u0119 audytu * zasadno\u015b\u0107 wykonywania audyt\u00f3w drugiej strony * om\u00f3wienie kryteri\u00f3w audytu, jako \u017ar\u00f3d\u0142a wymaga\u0144 * uzasadnienie prowadzen...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
06-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki oraz etapy ba...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-02-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania ultradźwiękowe UT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki badania ultra...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-02-2023
icon 15 dni
icon 8795 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny
[{"pm":"","po":"Podstawy i rodzaje rysunku technicznego w technice Rodzaje i zastosowanie linii rysunkowych Konstrukcje geometryczne Rzutowanie metod\u0105 europejsk\u0105 i ameryka\u0144sk\u0105 Wymiarowanie Przekroje i p\u00f3\u0142widoki-p\u00f3\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-02-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart System HACCP wg normy ISO 22000 - podstawy
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem \u017cywno\u015bci 2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpiecze\u0144stwa zdrowotnego \u017cywno\u015bci w Polsce i UE 3. System HACCP jako system za...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
07-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania energią - podstawy ISO 50001. Live online
[{"pm":"","po":"Geneza normy ISO 50001 - Powody oszcz\u0119dzania i prawid\u0142owego gospodarowania energi\u0105 - Podstawowe \u017ar\u00f3d\u0142a energii odnawialnej - Podstawowe metody oszcz\u0119dzania energii - Przegl\u0105d energety...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
08-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: 1. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 22000 z punktu widzenia audytora 2. Audytowanie wymaga\u0144 normy ISO 22000 (na podstawie normy ISO 19011): - Zasady prowadzenia audytu - Rodzaje au...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
08-02-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Spawalnictwo – wybrane zagadnienia praktyczne
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p Klasyfikacja metod \u0142\u0105czenia metali (spawanie, zgrzewanie, lutowanie) Klasyfikacja proces\u00f3w spawania i kryteria klasyfikacji Procesy metalurgiczne w procesach spawania Spawalniczy \u0142uk elektryczny, \u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
08-02-2023
icon 3 dni
icon 2276 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Zarz\u0105dzanie ryzykiem w podej\u015bciu procesowym - Struktur\u0119 i wymagania normy ISO 27001 - Przegl\u0105d ISO 27001 z punktu widzenia audytora - Planowanie, przygotowanie i prowad...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 27001
star
09-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 50001 Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania energi\u0105 wed\u0142ug normy ISO 50001 Rol\u0119 audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w systemie wed\u0142...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 50001
inne
star
09-02-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart KAIZEN – Program ciągłego doskonalenia
[{"pm":"","po":"Rola lidera w podej\u015bciu Lean do produkcji Gemba Kaizen \u2013 doskonalenie \u015brodowiska pracy i jego narz\u0119dzia Niezb\u0119dne warunki do wprowadzenia filozofii Kaizen System sugestii indywidualnych \u2013 om\u00f3wienie i...
Szkolenia otwarte
Lean
Six Sigma
inne
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 1046 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard BRC Food (wersja 8)
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe definicje, poj\u0119cie BRC, dost\u0119p do BRC Directory, BRC participate 2. Strefy ryzyka, m.in. wysokie ryzyko, wysoka ostro\u017cno\u015b\u0107, niskie ryzyko, itd. 3. Wymagania fundamentalne, m.in.: audyty wewn\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
BRC
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce funkcjonowania systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Podstawy poprawnie funkcjonuj\u0105cego systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Przybl...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Food Defense – Obrona żywności. Live online
[{"pm":"","po":"1. Przyczyny opracowania i wdro\u017cenia dzia\u0142a\u0144 w zakresie Food Defense 2. Przypadki celowego ska\u017cenia produkt\u00f3w \u017cywno\u015bciowych 3. Ocena ryzyka nara\u017cenia przedsi\u0119biorstwa na atak dla: wyrobu, l...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narz\u0105du wzroku Korozja materia\u0142\u00f3w Charakterystyka sprz\u0119tu do...
Szkolenia otwarte
inne
star
13-02-2023
icon 5 dni
icon 3567 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 14001 - Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego wed\u0142ug normy ISO 14001 - Rol\u0119 audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w syste...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
14-02-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Food Fraud – Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności. Live online
[{"pm":"","po":"Food defence, Food fraud, EMA (Economically motivated adulteration) \u2013 zrozumie\u0107 podobie\u0144stwa i r\u00f3\u017cnice Najcz\u0119\u015bciej zafa\u0142szowane produkty spo\u017cywcze Rodzaje zafa\u0142szowa\u0144 Wymagania B...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
14-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe informacje dotycz\u0105ce nowego standardu IATF 16949 -Wprowadzenie do nowelizacji, informacje og\u00f3lne o nowym standardzie -Standard IATF 16949:2016 \u2013 struktura podr\u0119cznika Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 169...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
IATF 16949
star
15-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe informacje dotycz\u0105ce nowego standardu IATF 16949 -Wprowadzenie do nowelizacji, informacje og\u00f3lne o nowym standardzie -Standard IATF 16949:2016 \u2013 struktura podr\u0119cznika Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 169...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
IATF 16949
star
15-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right