Baza szkoleń

Baza szkoleń

1700 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 284

heart Wymagania normy ISO 9001:2015
[{"pm":"O czym b\u0119dziemy rozmawia\u0107?","po":"Powitanie i wprowadzenie Korzy\u015bci ze szkolenia Cele i struktura szkolenia Zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105 Historia ISO 9001 Kto bra\u0142 udzia\u0142 w tworzeniu normy? Korzy\u015bci z posi...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
14-05-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 19011:2018 - WYTYCZNE NORMY (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie wytycznych normy ISO 19011:2018 - kompetencje, rola auditor\u00f3w wewn\u0119trznych, - planowanie audit\u00f3w wewn\u0119trznych, - przygotowanie do auditu oparte o ryzyko, - prowadzenie auditu, - dokume...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 17025
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
ISO 27001
IATF 16949
star
17-04-2024
icon 1 dzień
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001 Spodziewane rezultaty Wymogi auditu wewn\u0119trznego Wytyczne dla auditu wymaga\u0144 normy ISO 9001. Poj\u0119cia i definicje auditowe Planuj, realizuj, raportuj, zako\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
17-04-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015 ( WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w, Om\u00f3wienie szkolenia. II System Zarz\u0105dzania Jako\u015bci\u0105 ISO 9001:2015 Wymagania prawne odnosz\u0105...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
FMEA
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor ISO 17025, KIERONIK JAKOŚCI w laboratorium
Moduł `laboratorium, ISO 17025, ISO 15189`: Program: wymagania iso 17025, analiza zagrożeń, niepewność pomiaru, spójność pomiarowa, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, metody badawcze, poufność i bezstronność, struktura, wyposaże...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny ISO 22000, IFS 8, BRC 9, MANAGER HACCP, ghp, gmp
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 550 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor iso 22000/ BRC 9/ IFS 8/ HACCP/ GHP/ MANAGER HACCP
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny iso 17025
Moduł `laboratorium, ISO 17025, ISO 15189`: Program: wymagania iso 17025, analiza zagrożeń, niepewność pomiaru, spójność pomiarowa, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, metody badawcze, poufność i bezstronność, struktura, wyposaże...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor wewnętrzny iso 9001
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, wyposażenie, zasoby, zarządzan...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 500 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor zintegrowanych systemów iso 9001, iso 1401, 45001,/ manager jakosci
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, 27001 zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, iso 14001, iso 45001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, w...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 700 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor zintegrowanych systemów iso 9001, iso 1401, 45001,/ manager jakosci
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, 27001 zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, iso 14001, iso 45001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, w...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Warsztaty dla auditorów zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość, środowisko, bhp)
Moduł `Prowadzenie auditu zgodnie z normą ISO 19011 – proces przeprowadzania auditu: spotkanie otwierające, metody auditowania, zbieranie dowodów z auditu, wykorzystanie list kontrolnych, identyfikacja i dokumentowanie dowodów z auditu, niezgodności,...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 972 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie Powitanie uczestnik\u00f3w, przedstawienie si\u0119 trenera, prezentacja uczestnik\u00f3w \u0106wiczenie integracyjne - Budowanie zespo\u0142u Om\u00f3wienie szkolenia II Zintegrowanego Systemu Zarz\u0105dzania...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
19-04-2024
icon 3 dni
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler Jakości ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Wymagania ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 III Cele i zadania stawiane kontroli jako\u015bci IV Rodzaje kontroli jako\u015bci V Dokumentacja techniczna, technologiczna i jako\u015bciow...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Koszty jakości
Metody statystyczne
Statystyka
star
20-04-2024
icon 2 dni
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
20-04-2024
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
20-04-2024
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
20-04-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
20-04-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
20-04-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
20-04-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right